Archiwa Bloga

Sejmik Studenckich Kół Naukowych

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na XXXVII Sejmik Studenckich Kół Naukowych XXV Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych więcej informacji na stronie:  sejmik-https://sites.google.com/upwr.edu.pl/sejmik-skn-2020-pt/strona-g%C5%82%C3%B3wnaskn-2020-pt

Napisano w aktualnosci, komunikaty

Godziny dziekańskie (13.11.2020 r.)

W związku ze spotkaniem kolegium dziekańskiego ze studentami Wydziału Przyrodniczo- Technologicznego, na podstawie § 30 Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w dniu 13 listopada 2020 r.,  od godz. 1200 – 1400 ogłaszam godziny dziekańskie .       Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego dr

Napisano w aktualnosci, komunikaty

Zaproszenie na transmisję spotkania z władzami WP-T

Szanowni Państwo, Studenci Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu   Serdecznie Państwa zapraszamy na transmisję spotkania z dziekanem Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego oraz prodziekanami odpowiedzialnymi za realizację zajęć na wszystkich kierunkach WP-T. Spotkanie odbędzie się 13 listopada 2020 roku (piątek) o godzinie

Napisano w aktualnosci, komunikaty

Ograniczenia pracy Dziekanatu WP-T

UWAGA !!!  W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną prosimy o kontakt z pracownikami Dziekanatu oraz Wydziałowego Biura Praktyk  w formie e-mailowej oraz telefonicznej. Studenci, absolwenci, doktoranci będą przyjmowani osobiście wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikami Dziekanatu oraz Biura

Napisano w aktualnosci, komunikaty

Zajęcia na studiach niestacjonarnych I stopnia – 1 semestr (Rolnictwo)

W związku z Dniem Wstępnym w dniu 10 października 2020 r. zawiesza się wszystkie zajęcia na studiach niestacjonarnych kierunku Rolnictwo studia I stopnia dla 1 semestru.

Napisano w aktualnosci, komunikaty

Organizacja roku akademickiego 2020/2021 na WP-T

Organizacja roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym UPWr             Zgodnie z obowiązującym Regulaminem studiów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Zarządzeniem Rektora nr 242/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku ustalam następujące zasady organizacji roku akademickiego: Rok akademicki rozpoczyna się w

Napisano w aktualnosci, komunikaty

Dzień Wstępny – obowiązkowy dla przyszłych studentów I roku

Informacje o dniu wstępnym dla osób wpisanych na I rok studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu znajdują się na stronie Działu Rekrutacji (link do strony) Przypominamy, że obecność jest obowiązkowa i zapraszamy.

Napisano w aktualnosci, komunikaty

STYPENDIA Z TYTUŁU ODBYWANIA PRAKTYK – TERMIN

Studenci, którzy mają prawo do otrzymywania stypendium (socjalne, dla osób niepełnosprawnych) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.09.2020 powinni złożyć w dziekanacie podanie o przyznanie stypendium z tytułu odbywania praktyk, potwierdzone przez Wydziałowe Biuro Praktyk.

Napisano w aktualnosci, komunikaty

Ubezpieczenia NNW na rok akademicki 2020/2021

Ubezpieczenia NNW na rok akademicki 2020/2021 – dla studentów, doktorantów oraz pracowników Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego. Więcej informacji w pliku: Ubezpieczenie NNW na 2020-2021

Napisano w aktualnosci, komunikaty

Konkurs na stanowisko pracownika laboratoryjnego

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko pracownika laboratoryjnego w ramach projektu „Opracowanie innowacyjnej metody oczyszczania powietrza w suszarniach ziarna zbóż i nasion wraz z ograniczaniem emisji zanieczyszczeń” umowa nr BIOSTRATEG3/344490/13/NCBR/2018  z dnia 26.03.2018 r. Więcej informacji w pliku: konkurs

Napisano w komunikaty