Zaproszenie na konfernecję „Nowoczesne miasta. Infrastruktura i środowisko”

Zaproszenie na konfernecję „Nowoczesne miasta. Infrastruktura i środowisko”

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy przedstawicieli środowiska naukowego, doktorantów, firmy branży komunalnej, projektantów i inwestorów do udziału w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo–Technicznej INFRAEKO 2018 pn. „Nowoczesne miasta. Infrastruktura i środowisko”, która odbędzie się w dniach 7 i 8 czerwca 2018 roku w Krakowie.  Spotkanie będzie doskonałą platformą prezentacji prac naukowo-badawczych, wymiany doświadczeń oraz okazją do dyskusji o najważniejszych problemach nowoczesnej inżynierii lądowej i wodnej. Referaty zakwalifikowane przez Komitet Naukowy Konferencji po pozytywnych recenzjach będą publikowane w materiałach konferencyjnych indeksowanych na platformie Web of Science (E3S Web of Conferences), za które przysługuje 15 punktów wg MNiSW (wytyczne dla publikacji, abstraktu oraz oświadczenie autorów – w załączniku).

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące Konferencji zawarte zostały w załączonym I Komunikacie Konferencyjnym oraz na stronie internetowej www.infraeko.prz.edu.pl

Zachęcamy do zgłaszania uczestnictwa w wydarzeniu poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Konferencji www.infraeko.prz.edu.pl do 7 lutego 2018 roku.

 

 

Z wyrazami szacunku,

Komitet Organizacyjny Konferencji 

Katedra Infrastruktury i Gospodarki Wodnej

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

Politechnika Rzeszowska

 

al. Powstańców Warszawy 6

35-959 Rzeszów

tel. +48 17 865 1151+48 17 865 1784

www.infraeko.prz.edu.pl

 

Komunikat Infraeko Wytyczne dla artykułów Oświadczenie autorówAbstract – wytyczne

Napisano w Bez kategorii, komunikaty