Zaproszenie na konferencję 7th International Young Scientists Conference „Human – Nutrition – Environment”

Zaproszenie na konferencję 7th International Young Scientists Conference „Human – Nutrition – Environment”

Szanowni Państwo,

 

Studenckie Koło Naukowe Technologów Żywności “FERMENT”, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy oraz Podkarpacki Oddział Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności zapraszają do udziału w konferencji naukowej: 

7th International Young Scientists Conference  „Human – Nutrition – Environment”

która odbędzie się w dniach 4 – 5 czerwca 2018 r.  w Rzeszowie, w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydział Biologiczno-Rolniczy. 


Zakres tematyczny konferencji:

·         Technologia żywności 

·         Inżynieria produkcji żywności 

·         Jakość i bezpieczeństwo żywności 

·         Biotechnologia 

·         Żywienie i zdrowie człowieka 

·         Wpływ czynników środowiskowych na zdrowie człowieka 

·         Rolnictwo 

·         Produkcja surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego 

 

Szczegółowe informacje dostępne są w Komunikacie oraz na stronie internetowej Konferencji: www.human-nutrition-environment.edu.pl 

W razie wątpliwości wszelkie pytania prosimy kierować pod adres e-mail: 7thhne@gmail.com

Konferencja – 7th Human Nutrition Environment 2018 – Komunikat 1 Conference – 7th Human Nutrition Environment 2018 – English version

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Dear Sir/Madame,  

 

Students Scientific Group of Food Technologists “FERMENT”, University of Rzeszow, Faculty of Biology and Agriculture and Podkarpacki Branch of the Polish Society of Food Technologists invite for: 

7th International Young Scientists Conference  „Human – Nutrition – Environment”

We are very pleased to invite you for 7th International Young Scientists Conference  „Human – Nutrition – Environment”, which will be held at the Congress – Conference Centre, Faculty of Biology and Agriculture, University of Rzeszow, on June 4-5, 2018 in Rzeszów, Poland. 

 

Conference topics:

·         Food technology

·         Food engineering

·         Quality and health safety of food

·         Biotechnology

·         Human, nutrition and health

·         The influence of environmental factors for human health

·         Agriculture

·         Raw materials production

 

For more information please visit our website: www.human-nutrition-environment.edu.pl

Further information may be requested to the following e-mail address: 7thhne@gmail.com

 

I am kindly asking for sharing the information about the Conference.

 

 

Z wyrazami szacunku/Sincerely,

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego/Chairperson of the Organizing Committee
mgr inż. Paweł Hanus

 

Dane kontaktowe/ Contact info:
Katedra Bioenergetyki i Analizy Żywności

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy

ul. Zelwerowicza 4
35-601 Rzeszów, Polska

E-mail: 7thhne@gmail.com

Telefon: 00 48 17 785 5360

 

Napisano w komunikaty