Światowy Dzień Gleby

Światowy Dzień Gleby

Światowy Dzień Gleby obchodzony jest 5 grudnia dla uczczenia roli jaką gleba pełni w życiu człowieka, w kształtowaniu bioróżnorodności i zapobieganiu zmianom klimatycznym. Gleba jako wierzchnia warstwa litosfery, składająca się z ożywionej i nieożywionej materii zapewnia warunki do życia roślin i zwierząt, warunkując byt człowieka. Wzrost zapotrzebowania na żywność, nadmierna chemizacja rolnictwa i intensywne użytkowanie gleb przez człowieka, przyczyniają się do jej znacznej degradacji i zmniejszenia wartości użytkowej. Gleba stanowi zasób nieodnawialny, a więc niemożliwy do odtworzenia poprzez działania przyszłych pokoleń. Obecnie jedyną metodą przeciwdziałania degradacji gleb jest wzrost świadomości ludzi i Nasze działania zmierzające do ograniczenia, wprowadzania substancji chemicznych do środowiska glebowego. W tym roku Światowy Dzień Gleby będzie obchodzony pod hasłem „Bądź rozwiązaniem problemu zanieczyszczenia gleb” w celu zwiększenia świadomości społecznej o roli człowieka w degradacji środowiska glebowego i przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom.
W ramach obchodów Światowego Dnia Gleby gleboznawcy z Instytutu Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska zapraszają 4 i 5 grudnia dzieci i młodzież szkolną, a także dorosłych mieszkańców Wrocławia na warsztaty i wykłady, podczas których będzie można dowiedzieć się jak powstaje gleba, jakie typy gleb występują we Wrocławiu, co robią w glebie dżdżownice, jak zrobić dobry kompost i jak być bardziej „eko” uprawiając własny ogródek. Zapraszamy również na Dzień Otwarty w Instytucie Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska 5 grudnia 2018r. od godz. 9:00-13:00, budynek Geodezji i Kartografii przy ul. Grunwaldzkiej 53.

Uwaga: Obowiązują wcześniejsze zapisy na zajęcia warsztatowe i wykłady poprzez formularz https://goo.gl/9VyEgJ Liczba miejsc ograniczona!
Zapraszamy

Napisano w aktualnosci