Informacja o stypendiach dla wyjeżdżających za granicę

Informacja o stypendiach dla wyjeżdżających za granicę

Pismo (w dołączonym pliku .pdf) odnośnie zbliżającego się terminu składania wniosków o przyznanie stypendiów przez studentów, którzy wyjeżdżają na studia za granicę.

Stypendium dla studentów wyjeżdżających za granicę

Napisano w aktualnosci, komunikaty