Zmiany w organizacji dziekanatu

Zmiany w organizacji dziekanatu

10 września nastąpiły zmiany organizacyjne w dziekanacie

Zmiany obejmują miejsca obsługi studentów poszczególnych kierunków studiów oraz numery telefonów.

Uaktualnione numery pokojów oraz numery telefonów znajdują się na stronie dziekanatu (klik)

 

Napisano w aktualnosci, komunikaty