Odeszła dr hab. Deta Łuczycka, prof. UPWr

Odeszła dr hab. Deta Łuczycka, prof. UPWr

Dr hab. Deta Łuczycka, prof. UPWr urodziła się w 1961 roku we Wrocławiu. Ukończyła studia na Wydziale Elektrycznym, Politechniki Wrocławskiej, specjalizując się w zagadnieniach związanych z elektroenergetyką i automatyką stosowaną. Zaraz po studiach rozpoczęła pracę w ówczesnym Instytucie Mechanizacji Rolnictwa Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Z obecnie istniejącym Instytutem Inżynierii Rolniczej była związana przez kolejne lata pracy zawodowej. W 1993 roku uzyskała stopień doktora nauk rolniczych, a w 2010 roku Rada Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, nadała jej stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolniczej.

W swojej pracy naukowej prof. Łuczycka zajmowała się badaniami cech elektrycznych materiałów pochodzenia biologicznego. Zajmowała się także możliwościami wykorzystania właściwości elektrycznych do oceny jakości produktów żywnościowych. W ostatnim czasie prowadziła badania związane z cechami elektrycznymi miodu.

Brała aktywny udział w utworzeniu i modernizacji Laboratorium Automatyki w Instytucie Inżynierii Rolniczej, a także angażowała się w proces cyfryzacji macierzystej Jednostki. Przez dwie kadencje piastowała funkcję prodziekana ds. kierunków studiów technika rolnicza i leśna, a także odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami.

Była członkiem Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej, a także Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego. Została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, a za pracę na rzecz społeczności akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczego była wielokrotnie uhonorowywana Nagrodami Rektora UPWr.

Kochała swoją pracę, kochała przyrodę i kochała ludzi. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Pożegnanie zmarłej odbędzie się w najbliższy piątek 15 listopada 2019 roku o godz. 11.00 w kaplicy na Cmentarzu Parafii Św. Rodziny we Wrocławiu przy ul. Smętnej. Uroczystości pogrzebowe będą miały miejsce 16 listopada 2019 roku o godz. 12.00 w Cieplicach k. Jeleniej Góry na cmentarzu komunalnym przy ul. Krośnieńskiej.

Napisano w aktualnosci, komunikaty