Informacja o godzinach dziekańskich 18.11.2019 r.

Informacja o godzinach dziekańskich 18.11.2019 r.

Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego ustala godziny dziekańskie,
Godziny dziekańskie nie dotyczą studentów, którzy w tym czasie realizują przedmiot „Przedsiębiorczość akademicka”.
Godziny dziekańskie będą obowiązywały w dniu 18.11.2019 r. w godzinach od 11:00 do 15:00 w związku z uroczystością wręczenia nagród rektora dla nauczycieli akademickich.

Napisano w komunikaty