Wykłady Prof. Jacka Koziela

Wykłady Prof. Jacka Koziela

Czy odór może „zabić”
Internecjonalizacja, media społecznościowe i transdyscyplinarność …

Więcej informacji w Plakat Jacek Koziel Erasmus

Napisano w aktualnosci, komunikaty