Seminarium w ramach projektu RUBIZMO

Seminarium w ramach projektu RUBIZMO

W dniu 24 października 2019 roku dr inż. Arkadiusz Dyjakon oraz dr inż. Stanisław Minta, jako reprezentanci Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i partnerzy projektu RUBIZMO, wzięli udział w seminarium, które odbyło w Komisji Europejskiej w Komitecie Ekonomiczno-Społecznym w Brukseli pod patronatem Sofii Björnsson, członka Sekcji Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Parlamentu Europejskiego. W trakcie seminarium przedstawiono pierwsze wyniki analiz prowadzonych w ramach projektu RUBIZMO, którego celem jest ocena oraz rozpowszechnianie dobrych i replikowalnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych na obszarach wiejskich Unii Europejskiej. Zadaniem strategicznym jest odwrócenie trendu migracji osób i biznesu z obszaru wiejskiego do aglomeracji wiejskich.

Przedstawiono wyzwania dla nadchodzącej rewizji wspólnej polityki rolnej, działań koordynacyjnych prowadzonych przez ENRD (Europejską Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich). Omówiono kluczowe  składniki wspierające środowiska biznesowe istotne dla sukcesu w biznesie na obszarach wiejskich. Zaprezentowano także inspirujące przykłady lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich. Konferencja zakończyła się ceremonią wręczenia nagród Rural Business Innovation Awards, w której nagrodzono trzy najbardziej inspirujące przykłady (analizowane w ramach projektu RUBIZMO) sukcesu w biznesie wiejskim wybrane w trakcie internetowego głosowania.

Więcej: https://rubizmo.eu/

Napisano w aktualnosci