Najwyżej ocenieni nauczyciele akademiccy

Najwyżej ocenieni nauczyciele akademiccy

w ankietach studentów za rok akademicki 2018/2019

 

Zgodnie z zasadami wykorzystania ankiet studentów oceniających jakość zajęć dydaktycznych, przyjętymi jeszcze przez Radę Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego, do publicznej wiadomości powinna być podana lista pracowników, którzy uzyskali najwyższą ocenę w ankiecie studenckiej. Lista powinna zawierać po 3 osoby z trzech grup pracowniczych.

Po każdym zakończonym semestrze studenci Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu mają prawo ocenić przedmioty oraz prowadzących zajęcia dydaktyczne. Korzystają z tego prawa niezbyt chętnie, wystawiając nieraz surowe, ale również pozytywne i wyróżniające oceny swoim nauczycielom. Na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym, w roku akademickim 2018/2019, najwyższe średnie roczne noty w ankietach studentów otrzymali następujący nauczyciele akademiccy:

 • w grupie pracowników samodzielnych:
  • Dr hab. Renata Galek, prof. UPWr (Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa)
  • Dr hab. Elżbieta Jamroz, prof. UPWr (Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska)
  • Dr hab. Magdalena Szymura, prof. UPWr (Instytut Agroekologii i Produkcji Roślinnej)
 • w grupie adiunktów z tytułem doktora:
  • Dr inż. Anna Demczuk (Katedra Żywienia Roślin)
  • Dr inż. Ewelina Gudarowska (Katedra Ogrodnictwa)
  • Dr inż. Dorota Kawałko (Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska)
 • w grupie doktorantów:
  • Mgr inż. Paweł Najgebauer (Katedra Ochrony Roślin)
  • Mgr inż. Katarzyna Patejuk (Katedra Ochrony Roślin)
  • Mgr inż. Piotr Gaze (Instytut Inżynierii Rolniczej)

Wyróżnieni przez studentów nauczyciele zostali uhonorowania Dyplomami Dziekana WP-T. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Napisano w aktualnosci, komunikaty