Godziny dziekańskie w dniu 30 stycznia br. – WAŻNA INFORMACJA

Godziny dziekańskie w dniu 30 stycznia br. – WAŻNA INFORMACJA

W dniu 30 stycznia 2020 roku ulegają zmianie wcześniej ustalone godziny dziekańskie dla zajęć prowadzonych przez pracowników reprezentujących inne dyscypliny naukowe, a także dla pracowników dydaktycznych. Godziny dziekańskie zostają ustalone w okresie od 8.30 do 10.30.

 

W/w zmiana została spowodowana komunikatem Uczelnianej Komisji Wyborczej w sprawie zebrania elektorów.Godziny dziekańskie – 30.01 – korekta

 

 

Napisano w aktualnosci, komunikaty