Praca dziekanatu – zmiany od 18 marca 2020 r.

Praca dziekanatu – zmiany od 18 marca 2020 r.

W związku z dalszym ograniczeniem działalności Uczelni do 10.04.2020 roku

Pismo okólne nr 7/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 marca 2020 r.

kontakt z pracownikami Dziekanatu

możliwy jest drogą telefoniczną oraz e-mailowy

w godzinach 900-1400 

 zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi na stronie internetowej  Dziekanatu.

Bardzo proszę kontaktować się bezpośrednio z osobami prowadzącymi dane kierunki.

Kontakt e –mailowy tylko z poczty studenckiej.

 

Wnioski stypendialne dla kierunków:

– Agrobiznes

– Medycyna Roślin

proszę kierować na adres katarzyna.pieczarka@upwr.edu.pl

Napisano w aktualnosci, komunikaty