Praktyki – ważne informacje

Praktyki – ważne informacje

Ważna informacja

W sprawie praktyk studenci proszeni są o zapoznawanie się na bieżąco z zarządzeniami zamieszczonymi na stronie głównej UPWr
https://www.upwr.edu.pl/ogloszenia/50997/koronawirus_sars_cov_2_zalecenia_i_komunikaty.html
oraz
https://bip.upwr.edu.pl/akty-prawne/zarzadzenia/zarzadzenia-rektora/2020-rok , a także z zakładką Najczęściej zadawane pytania, również na stronie głównej UPWr
http://www.glos.upwr.edu.pl/aktualnosci/51032/koronawirus_najczesciej_zadawane_pytania_na_upwr.html
a także z komunikatem Rektora http://www.glos.upwr.edu.pl/aktualnosci/51048/ograniczenie_dzialalnosci_uczelni_do_10_kwietnia.html
Kontakt z Biurem drogą mailową

Napisano w aktualnosci, komunikaty