Konkurs na pracę dyplomową

Konkurs na pracę dyplomową

ZGŁOŚ SWOJĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ, INŻYNIERSKĄ LUB LICENCJACKĄ na temat nowoczesnego rolnictwa, zrównoważenia produkcji żywności i przemysłu rolno-spożywczego. Problematyka prac musi
być związana z szeroko rozumianym postępem, innowacyjnością i rozwojem agrobiznesu.
Organizator konkursu – BNP Paribas Food & Agro.

Więcej informacji w załącznikach (folder z plikami spakowany do formatu .zip) – Konkurs Agroabsolwent (spakowany folder do ściągnięcia – klik)

Napisano w aktualnosci, komunikaty