Konkurs na najlepszą ekonomiczną pracę magisterską

Konkurs na najlepszą ekonomiczną pracę magisterską

XIV edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych

Narodowy Bank Polski zaprasza absolwentów polskich uczelni do udziału w XIV edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych.

W konkursie NBP mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich obronionych na uczelniach na terenie Polski w 2020 r.
Prace na konkurs mogą zgłaszać autorzy, a także – za ich zgodą – uczelnie i promotorzy.
Termin nadsyłania prac upływa: 15 lipca 2021 r.

Więcej informacji w załącznikach:
Informacja o konkursie

Pismo Prezesa NBP

Napisano w aktualnosci, komunikaty