MBA dla sektora rolno-spożywczego

MBA dla sektora rolno-spożywczego

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu rozszerza ofertę studiów MBA o nowy projekt “Polsko – niemieckich studiów MBA – Zarządzanie w sektorze rolno-spożywczym”

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu we współpracy z partnerem niemieckim Hochschule Weihenstephan Triesdorf (HSWT) zaprasza na polsko – niemieckie studia MBA „Zarządzanie w sektorze rolno-spożywczym”

strona www studiów

Informacja o studiach – pobierz pdf

Nowa oferta studiów Master of Business Administration z zakresu zarządzania agrobiznesem, których partnerem jest Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Sciences (HSWT) z Bawarii umożliwia pozyskanie narzędzi i środowiska niezbędnych do rozwoju kariery w agrobiznesie, zdobycie kompetencji menedżerskich na światowym poziomie, poszerzenie sieci branżowych kontaktów biznesowych, które mogą mieć strategiczne znaczenie dla rozwoju uczestników. Studia te w wersji realizowanej w Niemczech należą do najlepszych kursów międzynarodowych (pierwsza dziesiątka tego rodzaju studiów w RFN na 473 oceniane).

Studia podyplomowe polsko – niemieckie studia MBA „Zarządzanie w sektorze rolno-spożywczym” skierowane są do absolwentów wyższych uczelni legitymujących się dyplomem ukończenia studiów I – go, II-go stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, uczelni krajowych i zagranicznych.

Oferta studiów przeznaczona jest zarówno dla osób piastujących kierownicze stanowiska w sektorze prywatnym i publicznym, jak i osób, które w przyszłości o takie stanowiska zamierzają się ubiegać. Adresatem studiów są także właściciele i kierownicy gospodarstw rolnych.

Studia mają na celu umożliwienie zdobycia pogłębionej i osadzonej w standardach europejskich wiedzy, również w wymiarze praktycznym, na temat funkcjonowania krajowych i światowych rynków rolno – spożywczych. Przede wszystkim nacisk zostanie położony na teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą zarządzania, marketingu, rachunkowości, analizy ekonomicznych aspektów działalności gospodarczej, technologii i ekonomiki produkcji rolnej, komunikacji, logistyki szczególnie w sektorze żywnościowym niezbędne do efektywnego prowadzenia podmiotów gospodarczych sektora prywatnego i publicznego. W szczególności tematyka studiów będzie dotyczyć problematyki: zarządzania przedsiębiorstwem branży rolno – spożywczej, w tym twardych i miękkich technik zarządzania; zespołowego opracowania projektów przedsięwzięć w gospodarce żywnościowej; analizy rynków rolnych w wymiarze krajowym, europejskim i światowym.

Studia zaczynają się 5 listopada 2016 roku. Program studiów obejmuje 450 godzin i będzie realizowany w ciągu 4 semestrów na zjazdach sobotnio – niedzielnych. Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 8:30 – 16:00 i niedziele w godzinach 8:30 – 15:00, średnio co dwa tygodnie. Program jest realizowany w ciągu 7 zjazdów dwudniowych w semestrze. Opłata za jeden semestr wynosi 4300 zł (łącznie 17 200 zł). Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi krajowych i zagranicznych uczelni posiadający doświadczenie praktyczne oraz wybitni praktycy życia gospodarczego.

· Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem technik informatycznych

· Językiem wykładowym jest język polski

· Wszystkie materiały dydaktyczne są bezpłatne

· Słuchacze mają ciągły dostęp do materiałów dydaktycznych w języku polskim umieszczonych na platformie uczelni

· Planowane są sesje wyjazdowe (seminaria/warsztaty) w uczelni partnerskiej Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Sciences (HSWT) umożliwiające praktyczne poznanie sektora rolno-spożywczego w Bawarii.

 

MBA

 

Napisano w komunikaty