Przedmioty do wyboru

Informacje ogólne

Wyboru przedmiotu dokonujecie Państwo na zebraniu wszystkich studentów do którego zorganizowania obliguję starostów poszczególnych roczników. Po dokonaniu wyboru (na drodze głosowania) należy przygotować odpowiedni protokół i wraz z podpisami złożyć w Dziekanacie.

Przedmioty do wyboru Ekonomia I stopnia na rok akademicki 2018-2019 Przedmioty do wyboru Ekonomia II stopnia na rok akademicki 2018-2019

——————————————————————————————————————-

Wykaz przedmiotów do wyboru Ekonomia I st. 2017_2018 Wykaz przedmiotów do wyboru Ekonomia II st. 2017_2018

 

Ekonomia studia I stopnia semestr 3

Polityka konkurencji Polityka rolna Wycena zasobów w gospodarce żywnościowej

Ekonomia studia I stopnia semestr 4

Prawo handlowe Prawo rolne

Ekonomia studia I stopnia semestr 5

Logistyka Organizacja i zarzadzanie gospodarstwem agroturystycznym Wsparcie informatyczne procesow decyzyjnych Zarzadzanie strategiczne Zarządzanie projektami europejskimi Zarządzanie zasobami ludzkimi

Ekonomia studia I stopnia semestr 6

Dobre praktyki w rolnictwie zrównoważonym Ekonomika mechanizacji rolnictwa Inwestycje w gospodarce żywnościowej Międzynarodowy handel produktami rolniczymi Produkty ogrodnicze w gosp. żywnosciowej Rolnictwo ekologiczne Rośliny alternatywne Systemy rolnicze w Polsce i w świecie

Ekonomia studia II stopnia semestr 2

Bioróżnorodność i produktywność agroekosystemów Nowoczesne technologie w produkcji roślinnej Organizmy Pożyteczne w Agrocenozach Płodozmiany we współczesnym rolnictwie Podstawy zrównoważonego rozwoju w rolnictwie Rynek roślin ogrodniczych Systemy produkcji w ogrodnictwie Uprawa i wykorzystanie roślin energetycznych

Ekonomia studia II stopnia semestr 3

Analiza fundamentalna i techniczna w gospodarce żywnościowej Funkcjonowanie MŚP w gospodarce żywnościowej Wybrane problemy ubezpieczeń gospodarczych

Ekonomia studia II stopnia semestr 4

Edukacja ekologiczna jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich Ekonomiczno–organizacyjne problemy turystyki na obszarach wiejskich Konkurencyjność obszarów wiejskich Skutki chemizacji środowiska Uprawa winorośli i enoturystyka jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich Zarządzanie zasobami przyrodniczymi na obszarach wiejskich Zrównoważony rozwój