Dodatkowe informacje dla pracowników

PLANIŚCI i KOORDYNATORZY ECTS na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym                             

 

Agrobiznes

Planista Koordynator ECTS
dr inż. Izabela Kurtyka-Marcak
izabela.kurtyka-marcak@upwr.edu.pl
 tel.: 71-320-1768
dr inż. Izabela Kurtyka-Marcak
izabela.kurtyka-marcak@upwr.edu.pl
 tel.: 71-320-1768

 

Biotechnologia stosowana roślin

Planista Koordynator ECTS
dr inż. Bartosz Kozak
bartosz.kozak@upwr.edu.pl
tel.: 71-320-1834
dr inż. Dariusz Zalewski
dariusz.zalewski@upwr.edu.pl
tel.: 71-320-1835

 

Ekonomia

Planista Koordynator ECTS
dr inż. Krzysztof Rutkiewicz
krzysztof.rutkiewicz@upwr.edu.pl
tel.: 71-320-1795
dr Jakub Żurek
jakub.zurek@upwr.edu.pl
tel.: 71-320-1793
(w roku ak. 2017/2018 dr inż. Krzysztof Rutkiewicz)

 

Medycyna roślin

Planista Koordynator ECTS
dr hab. Jacek Twardowski, prof. nadzw.
jacek.twardowski@upwr.edu.pl
tel.: 71-320-1760
dr hab. Krzysztof Matkowski, prof. nadzw.
krzysztof.matkowski@upwr.edu.pl
tel.: 71-320-1746

 

Ochrona środowiska, I stopień

Planista Koordynator ECTS
dr inż. Beata Łabaz
beata.labaz@upwr.edu.pl
tel.: 71-320-1902
dr inż. Rafał Tyszka
rafal.tyszka@upwr.edu.pl
tel.: 71-320-5628

 

Ochrona środowiska, II stopień

Planista Koordynator ECTS
dr inż. Jakub Bekier
jakub.bekier@upwr.ed.pl
tel.: 71-320-5639
dr inż. Rafał Tyszka
rafal.tyszka@upwr.edu.pl
tel.: 71-320-5628

 

OŹEiGO

Planista Koordynator ECTS
dr inż. Mariusz Surma
mariusz.surma@upwr.edu.pl
tel.: 71-320-5724
dr hab. inż. Piotr Komarnicki
piotr.komarnicki@upwr.edu.pl
tel.: 71-320-5894

 

Ogrodnictwo

Planista Koordynator ECTS
dr inż. Ewelina Gudarowska
ewelina.gudarowska@upwr.edu.pl
tel.: 71-320-1739
 

 

Rolnictwo, studia stacjonarne

Planista Koordynator ECTS
dr inż. Agnieszka Dradrach
agnieszka.dradrach@upwr.edu.pl
tel.: 71-320-1636
dr inż. Magda Podlaska
magda.podlaska@upwr.edu.pl
tel.: 71-320-1603

 

Rolnictwo, studia niestacjonarne

Planista Koordynator ECTS
dr inż. Kamila Nowosad
kamila.nowosad@upwr.edu.pl
tel.: 71-320-1822
dr inż. Magda Podlaska
magda.podlaska@upwr.edu.pl
tel.: 71-320-1603

 

Technika rolnicza i leśna

Planista Koordynator ECTS
dr inż. Mariusz Surma
mariusz.surma@upwr.edu.pl
tel.: 71-320-5724
 

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Planista Koordynator ECTS
 dr inż. Mariusz Surmamariusz.surma@upwr.edu.pl
tel.: 71-320-5724
 dr inż. Arkadiusz Dyjakon
arkadiusz.dyjankon@upwr.edu.pl
tel.: 71-320-5945