Dodatkowe informacje dla pracowników

Koordynator ECTS dla kierunku Ogrodnictwo

dr inż. Ewelina Gudarowska (prawdopodobnie) (w roku ak. 2017-2018 dr inż. Katarzyna Wróblewska)
(ewelina.gudarowska@upwr.edu.pl, tel.: 71-320-1739)

Planista dla kierunku Ogrodnictwo

dr inż. Ewelina Gudarowska
(ewelina.gudarowska@upwr.edu.pl, tel.: 71-320-1739)