Dodatkowe informacje dla pracowników

Koordynator ECTS dla kierunku Ochrona środowiska

dr inż. Rafał Tyszka
(rafal.tyszka@upwr.edu.pl, tel.: 71-320-5628)

Planista dla kierunku Ochrona środowiska

Ochrona środowiska, I stopień dr inż. Beata Łabaz
(beata.labaz@upwr.edu.pl, tel.: 71-320-1902)
Ochrona środowiska, II stopień dr inż. Jakub Bekier
(jakub.bekier@upwr.ed.pl, tel.: 71-320-5639)