Dodatkowe informacje dla pracowników

Koordynator ECTS dla kierunku Rolnictwo

dr inż. Magda Podlaska
(magda.podlaska@upwr.edu.pl, tel.: 71-320-1603)

Planista dla kierunku Rolnictwo

Rolnictwo stacjonarne dr inż. Agnieszka Dradrach
(agnieszka.dradrach@upwr.edu.pl, tel.: 71-320-1636)
Rolnictwo niestacjonarne dr inż. Kamila Nowosad
(kamila.nowosad@upwr.edu.pl, tel.: 71-320-1822)