Dodatkowe informacje dla pracowników

Koordynator ECTS dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

dr inż. Arkadiusz Dyjakon
(arkadiusz.dyjankon@upwr.edu.pl, tel.: 71-320-5945)

Planista dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

dr inż. Mariusz Surma
(mariusz.surma@upwr.edu.pl, tel.: 71-320-5724)