Aktualności

Aktualności – Wydziałowe Biuro Praktyk

 

 

Informacja dla studentów planujących mieszkać w domach studenckich w czasie praktyk.
Zgodnie z informacją Działu Spraw Studenckich studentom mieszkającym w Domu Studenckim podczas wakacji przysługuje niższa stawka płatności za zakwaterowanie.
 
STUDENCI STUDIÓW INŻYNIERSKICH:
Każdy student studiów inżynierskich, który planuje mieszkać w domu studenckim w czasie wakacji i chce płacić niższą stawkę musi obowiązkowo przysłać wiadomość e-mail (tylko i wyłącznie z adresu e-mail uczelnianego) na adres Biura Praktyk:  wpt.praktyki@upwr.edu.pl 
E-mail należy zatytułować Dom studencki – praktyka. 
Niższa stawka dotyczy tylko dni praktyk, które będą wypisane zgodnie ze skierowaniami, jakie studenci otrzymali na praktyki.
Zgłoszenia będą przyjmowane do poniedziałku 27 maja 2019.
 
STUDENCI STUDIÓW MAGISTERSKICH:
Studenci studiów magisterskich mogą płacić niższą stawkę tylko za dni, kiedy odbywają praktykę, a więc w zależności od kierunku 10 lub 20 dni roboczych (zgodnie z regulaminem praktyk).
W tym celu należy zgłosić się do Biura Praktyk po kartę obecności w Domu Studenckim i każdy dzień, kiedy student odbywa praktykę musi być wpisany w kartę i potwierdzony przez pracownika Domu Studenckiego.
Jeśli student część praktyki zrealizował już w semestrze, te dni należy odjąć (przykład: skierowanie na praktykę wystawione od 1 maja do 30 sierpnia 2019. 6 dni zrealizowano w maju, 14 dni w lipcu – niższa stawka przysługuje tylko do 14 dni lipca). Dni podane na karcie obecności będą weryfikowane z kartami zaliczenia praktyki magisterskiej, na której należy wypisać wszystkie dni, w których odbywała się praktyka.
Zgłoszenia będą przyjmowane do poniedziałku 27 maja 2019. 
 
Starości proszeni są o przekazanie wiadomości koleżankom i kolegom z roku oraz o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.
 
Niniejsza wiadomość dotyczy TYLKO płatności za czas praktyk. Zapisy do DS-ów na wakacje i szczegółowe informacje dostępne w Dziale Spraw Studenckich
 

 
Terminy składania dokumentów na Praktykę w roku akademickim 2018/2019 dla studentów studiów I stopnia:

Rolnictwo stac. i niestac. III rok  – do 10 kwietnia 2019

Ogrodnictwo III rok – do 30 marca 2019

Zarządzanie i inżynieria produkcji II i III rok, Ekonomia I i II rok, Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami II i III rok  – do 15 maja 2019

Ochrona środowiska II i III rok, Biotechnologia stos. roślin II rok, Medycyna roślin II i III rok, Technika rolnicza i leśna I i III rok, Agrobiznes II i III rok  – do 30 maja 2019

Terminy te są nieprzekraczalne. Proszę składać dokumenty odpowiednio wcześniej, aby uniknąć kolejek i opóźnień.

Istnieje możliwość przesłania wybranych dokumentów poprzez studencką pocztę e-mail.

Szczegóły dotyczące wymaganych dokumentów znajdują się w zakładce FAQ oraz w regulaminach.

 

Terminy składania dokumentów na Praktykę w roku akademickim 2018/2019 dla studentów studiów II stopnia:

Studenci studiów magisterskich odbywają praktykę semestralną, a więc mogą składać dokumenty w czasie trwania semestru, jednak nie później niż 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem praktyk i najpóźniej do dnia 30.06.2019 r.

Istnieje możliwość przesłania wybranych dokumentów poprzez studencką pocztę e-mail.

 

Szczegóły dotyczące wymaganych dokumentów znajdują się w zakładce FAQ oraz w regulaminach.

 

O wszelkich, ewentualnych zmianach związanych z terminami składania dokumentów Biuro Praktyk będzie informowało na bieżąco na stronie WBP oraz na stronie FB Wydziału P-T.

 

 

 

SPOTKANIA INFORMACYJNE W SPRAWIE PRAKTYK

W SEMESTRZE LETNIM 2018/2019

 1. ZIP II i II rok: 1 marca 2019, godzina 7:45 – 8:45, sala 0.05 (Budynek F8, Biskupin)
 2. Ekonomia I rok: 5 marca 2019, godzina 9:00-10:00, sala IIIZ (Budynek A1, gmach główny, ul. Norwida).

Terminy spotkań w sprawie praktyk dla studentów studiów magisterskich:

  1. 11.03.2019, poniedziałek, 9.00-10.00 – Agrobiznes oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji
  2. 13.03.2019, środa, 8.00-9.00 – Rolnictwo oraz Ogrodnictwo (KTZ+PO)
  3. 15.03.2019, piątek, 8.00-9.00 – Ochrona środowiska oraz Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Spotkania odbędą się w sali IIIZ, budynek główny (A1), ul. Norwida.

W SEMESTRZE ZIMOWYM 2018/2019

 1. Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami III rok – 11.12.2018 (wtorek), 8.00-9.00, sala 18 MR (Biskupin)
 2. Agrobiznes III rok – 14.12.2018 (piątek) , 11.45-12.45, sala II C (CDN)
 3. Rolnictwo niestac. III rok – 15.12.2018 (sobota), 9.15-10.00, sala I C (CDN)
 4. Rolnictwo niestac. Mgr – 16.12.2018 (niedziela), 8.00-10.15, sala II C (CDN)
 5. Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami II rok – 17.12.2018 (poniedziałek), 9.00-10.00, sala 26 MR (Biskupin)
 6. Ogrodnictwo – III rok – 18.12.2018 (wtorek) 14.30 – 15.15, sala IV C (CDN)
 7. Rolnictwo stac. III rok – 18.12.2018 (wtorek) 15.15-16.00, sala III C (CDN)
 8. Agrobiznes II – 20.12.2018 (czwartek), 8.00-9.00, sala IVC (CDN)
 9. Technika Rolnicza i Leśna I i III rok – 08.01.2019 (wtorek), 11.00-12.00, sala IV C (CDN)
 10.  Ochrona środowiska III rok – 08.01.2019 (wtorek), 14.00-15.00, sala IV C (CDN)
 11. Ochrona środowiska II rok – 09.01.2019 (środa), 14.00-15.00, sala IV C (CDN)
 12. Medycyna Roślin II i III rok – 10.01.2019 (czwartek), 8.00-9.00, sala IVC (CDN)
 13. Biotechnologia stos. roślin – 10.01.2019 (czwartek), 12.00-13.00, sala 444 (CDN)
 14. Ekonomia II rok – 11.01.2019 (piątek), 8.00-9.00, sala III C (CDN)

Prezentacje z informacjami ze spotkań w sprawie praktyk

Prezentacje są w formacie pdf do pobrania.
Prezentacja na spotkania dla studentów studiów inż.

Prezentacja dla studentów studiów mgr
 

SPOTKANIA Z POZOSTAŁYMI KIERUNKAMI I STUDENTAMI STUDIÓW II STOPNIA ODBĘDĄ SIĘ W SEMESTRZE LETNIM.

Informacje o spotkaniach są zamieszczanie również na profilu Facebook Wydziału P-T

https://www.facebook.com/WPTUPWr/