Aktualności

Aktualności – Wydziałowe Biuro Praktyk

 

WSZYSCY STUDENCI, REALIZUJĄCY PRAKTYKĘ ZGODNIE Z PROGRAMEM STUDIÓW SĄ ZOBOWIĄZANI DO UDZIAŁU W WYKŁADZIE ORGANIZOWANYM PRZEZ WYDZIAŁOWE BIURO PRAKTYK.
NIEOBECNOŚĆ NA WYKŁADZIE MUSI BYĆ USPRAWIEDLIWIONA (np. zwolnieniem lekarskim).
Termin i miejsce wykładu ustalane jest przez Biuro Praktyk.


W DNIACH 9-20.09.2019 WYDZIAŁOWE BIURO PRAKTYK BĘDZIE NIECZYNNE. WSZYSTKIE WAŻNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE AKTUALNOŚCI NA STRONIE WBP.


Terminy Egzaminów i Zaliczeń z przedmiotu Praktyka semestr letni 2018/2019 – plik .pdf

W dniach 5-9.08.2019 Wydziałowe Biuro Praktyk będzie nieczynne. Sprawy proszę zgłaszać drogą mailową.
Jednocześnie przypominamy wszystkim studentom realizującym praktyki o obowiązku odbioru skierowań przed rozpoczęciem praktyk.

Uwaga studenci!
Potwierdzenia zaliczenia praktyk na podaniach o dodatkowe stypendium socjalne za okres wakacji będzie można uzyskać w WBP w terminie od 25 do 30 września.
Przypominamy, że podania należy składać w Dziekanacie.

UWAGA STUDENCI! Wydziałowe Biuro Praktyk przypomina, że obowiązkiem studenta jest odebranie z WBP skierowania na praktykę (również na praktykę dyplomową).
Nieodebranie skierowania i samowolne udanie się na praktykę powoduje, że praktyka ta nie może być zaliczona, w związku z czym student nie może zostać dopuszczony do egzaminu.
Przypominam też, że termin składania dokumentów na praktykę upłynął dla studentów studiów inż. 31 maja 2019, dla studentów studiów mgr 30 czerwca 2019.

 

Informacja dla studentów planujących mieszkać w domach studenckich w czasie praktyk.
Zgodnie z informacją Działu Spraw Studenckich studentom mieszkającym w Domu Studenckim podczas wakacji przysługuje niższa stawka płatności za zakwaterowanie.
 
STUDENCI STUDIÓW INŻYNIERSKICH:
Każdy student studiów inżynierskich, który planuje mieszkać w domu studenckim w czasie wakacji i chce płacić niższą stawkę musi obowiązkowo przysłać wiadomość e-mail (tylko i wyłącznie z adresu e-mail uczelnianego) na adres Biura Praktyk:  wpt.praktyki@upwr.edu.pl 
E-mail należy zatytułować Dom studencki – praktyka. 
Niższa stawka dotyczy tylko dni praktyk, które będą wypisane zgodnie ze skierowaniami, jakie studenci otrzymali na praktyki.
Zgłoszenia będą przyjmowane do poniedziałku 27 maja 2019.
 
STUDENCI STUDIÓW MAGISTERSKICH:
Studenci studiów magisterskich mogą płacić niższą stawkę tylko za dni, kiedy odbywają praktykę, a więc w zależności od kierunku 10 lub 20 dni roboczych (zgodnie z regulaminem praktyk).
W tym celu należy zgłosić się do Biura Praktyk po kartę obecności w Domu Studenckim i każdy dzień, kiedy student odbywa praktykę musi być wpisany w kartę i potwierdzony przez pracownika Domu Studenckiego.
Jeśli student część praktyki zrealizował już w semestrze, te dni należy odjąć (przykład: skierowanie na praktykę wystawione od 1 maja do 30 sierpnia 2019. 6 dni zrealizowano w maju, 14 dni w lipcu – niższa stawka przysługuje tylko do 14 dni lipca). Dni podane na karcie obecności będą weryfikowane z kartami zaliczenia praktyki magisterskiej, na której należy wypisać wszystkie dni, w których odbywała się praktyka.
Zgłoszenia będą przyjmowane do poniedziałku 27 maja 2019. 
 
Starości proszeni są o przekazanie wiadomości koleżankom i kolegom z roku oraz o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.
 
Niniejsza wiadomość dotyczy TYLKO płatności za czas praktyk. Zapisy do DS-ów na wakacje i szczegółowe informacje dostępne w Dziale Spraw Studenckich
 

 
Terminy składania dokumentów na Praktykę w roku akademickim 2018/2019 dla studentów studiów I stopnia:

Rolnictwo stac. i niestac. III rok  – do 10 kwietnia 2019

Ogrodnictwo III rok – do 30 marca 2019

Zarządzanie i inżynieria produkcji II i III rok, Ekonomia I i II rok, Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami II i III rok  – do 15 maja 2019

Ochrona środowiska II i III rok, Biotechnologia stos. roślin II rok, Medycyna roślin II i III rok, Technika rolnicza i leśna I i III rok, Agrobiznes II i III rok  – do 30 maja 2019

Terminy te są nieprzekraczalne. Proszę składać dokumenty odpowiednio wcześniej, aby uniknąć kolejek i opóźnień.

Istnieje możliwość przesłania wybranych dokumentów poprzez studencką pocztę e-mail.

Szczegóły dotyczące wymaganych dokumentów znajdują się w zakładce FAQ oraz w regulaminach.

 

Terminy składania dokumentów na Praktykę w roku akademickim 2018/2019 dla studentów studiów II stopnia:

Studenci studiów magisterskich odbywają praktykę semestralną, a więc mogą składać dokumenty w czasie trwania semestru, jednak nie później niż 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem praktyk i najpóźniej do dnia 30.06.2019 r.

Istnieje możliwość przesłania wybranych dokumentów poprzez studencką pocztę e-mail.

 

Szczegóły dotyczące wymaganych dokumentów znajdują się w zakładce FAQ oraz w regulaminach.

 

O wszelkich, ewentualnych zmianach związanych z terminami składania dokumentów Biuro Praktyk będzie informowało na bieżąco na stronie WBP oraz na stronie FB Wydziału P-T.

 

 

 

SPOTKANIA INFORMACYJNE W SPRAWIE PRAKTYK

W SEMESTRZE LETNIM 2018/2019

 1. ZIP II i II rok: 1 marca 2019, godzina 7:45 – 8:45, sala 0.05 (Budynek F8, Biskupin)
 2. Ekonomia I rok: 5 marca 2019, godzina 9:00-10:00, sala IIIZ (Budynek A1, gmach główny, ul. Norwida).

Terminy spotkań w sprawie praktyk dla studentów studiów magisterskich:

  1. 11.03.2019, poniedziałek, 9.00-10.00 – Agrobiznes oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji
  2. 13.03.2019, środa, 8.00-9.00 – Rolnictwo oraz Ogrodnictwo (KTZ+PO)
  3. 15.03.2019, piątek, 8.00-9.00 – Ochrona środowiska oraz Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Spotkania odbędą się w sali IIIZ, budynek główny (A1), ul. Norwida.

W SEMESTRZE ZIMOWYM 2018/2019

 1. Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami III rok – 11.12.2018 (wtorek), 8.00-9.00, sala 18 MR (Biskupin)
 2. Agrobiznes III rok – 14.12.2018 (piątek) , 11.45-12.45, sala II C (CDN)
 3. Rolnictwo niestac. III rok – 15.12.2018 (sobota), 9.15-10.00, sala I C (CDN)
 4. Rolnictwo niestac. Mgr – 16.12.2018 (niedziela), 8.00-10.15, sala II C (CDN)
 5. Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami II rok – 17.12.2018 (poniedziałek), 9.00-10.00, sala 26 MR (Biskupin)
 6. Ogrodnictwo – III rok – 18.12.2018 (wtorek) 14.30 – 15.15, sala IV C (CDN)
 7. Rolnictwo stac. III rok – 18.12.2018 (wtorek) 15.15-16.00, sala III C (CDN)
 8. Agrobiznes II – 20.12.2018 (czwartek), 8.00-9.00, sala IVC (CDN)
 9. Technika Rolnicza i Leśna I i III rok – 08.01.2019 (wtorek), 11.00-12.00, sala IV C (CDN)
 10.  Ochrona środowiska III rok – 08.01.2019 (wtorek), 14.00-15.00, sala IV C (CDN)
 11. Ochrona środowiska II rok – 09.01.2019 (środa), 14.00-15.00, sala IV C (CDN)
 12. Medycyna Roślin II i III rok – 10.01.2019 (czwartek), 8.00-9.00, sala IVC (CDN)
 13. Biotechnologia stos. roślin – 10.01.2019 (czwartek), 12.00-13.00, sala 444 (CDN)
 14. Ekonomia II rok – 11.01.2019 (piątek), 8.00-9.00, sala III C (CDN)

Prezentacje z informacjami ze spotkań w sprawie praktyk

Prezentacje są w formacie pdf do pobrania.

Prezentacja praktyka magisterskie 2019 2020

Prezentacja praktyka inżynierskie 2019 2020

SPOTKANIA Z POZOSTAŁYMI KIERUNKAMI I STUDENTAMI STUDIÓW II STOPNIA ODBĘDĄ SIĘ W SEMESTRZE LETNIM.

Informacje o spotkaniach są zamieszczanie również na profilu Facebook Wydziału P-T

https://www.facebook.com/WPTUPWr/