Aktualności

Aktualności – Wydziałowe Biuro Praktyk

 

Terminy składania dokumentów na Praktykę w roku akademickim 2018/2019 dla studentów studiów I stopnia:

Rolnictwo stac. i niestac. III rok  – do 10 kwietnia 2019

Ogrodnictwo III rok – do 30 marca 2019

Zarządzanie i inżynieria produkcji II i III rok, Ekonomia I i II rok, Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami II i III rok  – do 15 maja 2019

Ochrona środowiska II i III rok, Biotechnologia stos. roślin II rok, Medycyna roślin II i III rok, Technika rolnicza i leśna I i III rok, Agrobiznes II i III rok  – do 30 maja 2019

Terminy te są nieprzekraczalne. Proszę składać dokumenty odpowiednio wcześniej, aby uniknąć kolejek i opóźnień.

Istnieje możliwość przesłania wybranych dokumentów poprzez studencką pocztę e-mail.

Szczegóły dotyczące wymaganych dokumentów znajdują się w zakładce FAQ oraz w regulaminach.

 

Terminy składania dokumentów na Praktykę w roku akademickim 2018/2019 dla studentów studiów II stopnia:

Studenci studiów magisterskich odbywają praktykę semestralną, a więc mogą składać dokumenty w czasie trwania semestru, jednak nie później niż 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem praktyk i najpóźniej do dnia 30.06.2019 r.

Istnieje możliwość przesłania wybranych dokumentów poprzez studencką pocztę e-mail.

 

Szczegóły dotyczące wymaganych dokumentów znajdują się w zakładce FAQ oraz w regulaminach.

 

O wszelkich, ewentualnych zmianach związanych z terminami składania dokumentów Biuro Praktyk będzie informowało na bieżąco na stronie WBP oraz na stronie FB Wydziału P-T.

 

 

 

SPOTKANIA INFORMACYJNE W SPRAWIE PRAKTYK

W SEMESTRZE LETNIM 2018/2019

 1. ZIP II i II rok: 1 marca 2019, godzina 7:45 – 8:45, sala 0.05 (Budynek F8, Biskupin)
 2. Ekonomia I rok: 5 marca 2019, godzina 9:00-10:00, sala IIIZ (Budynek A1, gmach główny, ul. Norwida).

Terminy spotkań w sprawie praktyk dla studentów studiów magisterskich:

 1. 11.03.2019, poniedziałek, 9.00-10.00 – Agrobiznes oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji
 2. 13.03.2019, środa, 8.00-9.00 – Rolnictwo oraz Ogrodnictwo (KTZ+PO)
 3. 15.03.2019, piątek, 8.00-9.00 – Ochrona środowiska oraz Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
 4. Spotkania odbędą się w sali IIIZ, budynek główny (A1), ul. Norwida.

W SEMESTRZE ZIMOWYM 2018/2019

 1. Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami III rok – 11.12.2018 (wtorek), 8.00-9.00, sala 18 MR (Biskupin)
 2. Agrobiznes III rok – 14.12.2018 (piątek) , 11.45-12.45, sala II C (CDN)
 3. Rolnictwo niestac. III rok – 15.12.2018 (sobota), 9.15-10.00, sala I C (CDN)
 4. Rolnictwo niestac. Mgr – 16.12.2018 (niedziela), 8.00-10.15, sala II C (CDN)
 5. Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami II rok – 17.12.2018 (poniedziałek), 9.00-10.00, sala 26 MR (Biskupin)
 6. Ogrodnictwo – III rok – 18.12.2018 (wtorek) 14.30 – 15.15, sala IV C (CDN)
 7. Rolnictwo stac. III rok – 18.12.2018 (wtorek) 15.15-16.00, sala III C (CDN)
 8. Agrobiznes II – 20.12.2018 (czwartek), 8.00-9.00, sala IVC (CDN)
 9. Technika Rolnicza i Leśna I i III rok – 08.01.2019 (wtorek), 11.00-12.00, sala IV C (CDN)
 10.  Ochrona środowiska III rok – 08.01.2019 (wtorek), 14.00-15.00, sala IV C (CDN)
 11. Ochrona środowiska II rok – 09.01.2019 (środa), 14.00-15.00, sala IV C (CDN)
 12. Medycyna Roślin II i III rok – 10.01.2019 (czwartek), 8.00-9.00, sala IVC (CDN)
 13. Biotechnologia stos. roślin – 10.01.2019 (czwartek), 12.00-13.00, sala 444 (CDN)
 14. Ekonomia II rok – 11.01.2019 (piątek), 8.00-9.00, sala III C (CDN)

Prezentacje z informacjami ze spotkań w sprawie praktyk

Prezentacje są w formacie pdf do pobrania.
Prezentacja na spotkania dla studentów studiów inż.

Prezentacja dla studentów studiów mgr
 

SPOTKANIA Z POZOSTAŁYMI KIERUNKAMI I STUDENTAMI STUDIÓW II STOPNIA ODBĘDĄ SIĘ W SEMESTRZE LETNIM.

Informacje o spotkaniach są zamieszczanie również na profilu Facebook Wydziału P-T

https://www.facebook.com/WPTUPWr/