Agrobiznes

Wydziałowe Biuro Praktyk

Adres:
pokój 9,10 
pl. Grunwaldzki 24 a
50-363 Wrocła
tel./fax. 71 320 15 55
 
Biuro czynne:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek
11.00 – 15.00
w czwartki – biuro nieczynne

 

Pracownicy:
dr Dominika Jankowska dominika.jankowska@upwr.edu.pl

WAŻNE! Informacja dla wszystkich studentów! Wraz z deklaracją przyjęcia na praktyki proszę wydrukować klauzulę o obowiązku informacyjnym i dostarczyć ją do pracodawcy (oba dokumenty proszę spiąć). Deklaracja bez klauzuli nie będzie przyjmowana.

RODO pismo

Przewodnik w realizacji praktyk dla studentów

Instrukcja-wypełniania-porozumienia

Porozumienie w sprawie praktyk zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia_nr_201-2020_rektora_upwr

Skierowanie na praktykę zalacznik_nr_2_do_zarzadzenia_nr_201-2020_rektora_upwr

Ankieta Ocena praktyki realizowanej w ramach praktyki zawodowej

Ankieta Ocena praktykanta – Załącznik do zarządzenia Rektora 48-2020 Rektora UP we Wrocławiu z dnia 11 lutego 2020 roku

Agrobiznes dokument zaliczenia praktyk

Agrobiznes  

Poradnik dla studenta:

Studia stacjonarne – praktyka zawodowa, po IV semestrze

Termin praktyki: 1 lipca – 30 sierpnia

Deklaracja przyjęcia na praktykę:

Deklaracja przyjęcia na praktykę Agrobiznes II rok

Program praktyki:

Program praktyki Agrobiznes II rok

Regulamin praktyki:  

Regulamin Praktyk Agrobiznes II rok

Podanie o przyjęcie na praktykę:

Podanie AGROBIZNES po II roku

Udział studentów we wszystkich zebraniach organizacyjnych w sprawie praktyki jest obowiązkowy.

 
Studia stacjonarne – praktyka inżynierska, po VI semestrze

Termin praktyki: 1 lipca – 30 sierpnia

Deklaracja przyjęcia na praktykę:

Deklaracja Przyjęcia na praktykę Agrobiznes III rok

Program praktyki: 

Program praktyki Agrobiznes III rok

Regulamin praktyki: 

Regulamin praktyk Agrobiznes III rok

Podanie o przyjęcie na praktykę:

Podanie AGROBIZNES po III roku

Udział studentów we wszystkich zebraniach organizacyjnych w sprawie praktyki jest obowiązkowy.
 

Praktyka semestralna dla studiów magisterskich

Dokumenty na praktyki magisterskie (deklaracja, ubezpieczenie NNW oraz wyniki badań lekarskich) należy składać minimum miesiąc przed rozpoczęciem praktyk, ale nie później niż do dnia 31 maja bieżącego roku. Jest to termin ostateczny.

Deklaracja dla studiów magisterskich

WAŻNE! Informacja dla wszystkich studentów! Wraz z deklaracją przyjęcia na praktyki proszę wydrukować klauzulę o obowiązku informacyjnym i dostarczyć ją do pracodawcy (oba dokumenty proszę spiąć). Deklaracja bez klauzuli nie będzie przyjmowana.

RODO pismo

Agrobiznes

Regulamin Praktyk Agrobiznes studia magisterskie

Agrobiznes-Karta-zaliczenia-praktyki-dyplomowej nowa
Agrobiznes sprawozdanie_z_praktyki_dyplomowej (1)