Ekonomia

Wydziałowe Biuro Praktyk

Adres:
pokój 9
pl. Grunwaldzki 24 a
50-363 Wrocław
tel./fax. 71 320 15 55
 
Biuro czynne:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek
11.00 – 15.00
w czwartki – biuro nieczynne

 

Pracownicy:
dr Dominika Jankowska dominika.jankowska@upwr.edu.pl

WAŻNE! Informacja dla wszystkich studentów! Wraz z deklaracją przyjęcia na praktyki proszę wydrukować klauzulę o obowiązku informacyjnym i dostarczyć ją do pracodawcy (oba dokumenty proszę spiąć). Deklaracja bez klauzuli nie będzie przyjmowana.

RODO pismo

Przewodnik w realizacji praktyk dla studentów

Instrukcja-wypełniania-porozumienia

Porozumienie w sprawie praktyk

Ankieta Ocena praktyki realizowanej w ramach praktyki zawodowej

Ankieta Ocena praktykanta – Załącznik do zarządzenia Rektora 48-2020 Rektora UP we Wrocławiu z dnia 11 lutego 2020 roku

Studia stacjonarne

Termin praktyki: 15 czerwca – 31 sierpnia

 

Program praktyk:
Program Praktyk Ekonomia I rok

Program Praktyk Ekonomia II rok

Regulamin praktyk:

Regulamin Praktyk Ekonomia I rok

Regulamin Praktyk Ekonomia II rok

Deklaracja przyjęcia na praktykę:

Deklaracja przyjęcia na praktykę Ekonomia I i II rok


Sprawozdanie z praktyk (Sprawozdanie z realizacji treści programowych praktyki zawodowej)

Sprawozdanie z praktyk – wzorzec dla Ekonomii