Ochrona środowiska

Wydziałowe Biuro Praktyk

Adres:
pokój 9
pl. Grunwaldzki 24 a
50-363 Wrocław
tel./fax. 71 320 15 55

 

 
Biuro czynne:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek
11.00 – 15.00
w czwartki – biuro nieczynne

 

Pracownicy:
dr Dominika Jankowska dominika.jankowska@upwr.edu.pl

WAŻNE! Informacja dla wszystkich studentów! Wraz z deklaracją przyjęcia na praktyki proszę wydrukować klauzulę o obowiązku informacyjnym i dostarczyć ją do pracodawcy (oba dokumenty proszę spiąć). Deklaracja bez klauzuli nie będzie przyjmowana.

RODO pismo

Przewodnik dla studenta – praktyka

 

Ankieta – ocena miejsca praktykiAnkieta – ocena praktykanta

Studia stacjonarne – praktyka zawodowa po II roku studiów

Termin praktyki: 1 lipca – 30 sierpnia
Program praktyki:

program

Regulamin praktyki:

Regulamin Praktyk Ochrona środowiska II rok

Podanie o przyjęcie na praktykę:

Podanie OCHRONA ŚRODOWISKA – po II roku
Dokumenty studenta niezbędne do zaliczenia praktyki:

  • dziennik praktyk z poświadczonymi czynnościami przez pracodawcę,
  • poświadczenie pracodawcy o odbytej praktyce (druk do odebrania w biurze praktyk),
  • zeszyt spostrzeżeń

Udział studentów we wszystkich zebraniach organizacyjnych w sprawie praktyki jest obowiązkowy.

Studia stacjonarne – praktyka inżynierska po III roku studiów

Program praktyki:  

PROGRAM PRAKTYKI WAKACYJNEJ – OŚ III

Regulamin praktyki po 3 roku:

Regulamin praktyk Ochrona środowiska III rok

Podanie o przyjęcie na praktykę:

Podanie OCHRONA ŚRODOWISKA – po III roku

Dokumenty studenta niezbędne do zaliczenia praktyki:

  • dziennik praktyk z poświadczonymi czynnościami przez pracodawcę,
  • poświadczenie pracodawcy o odbytej praktyce (druk do odebrania w biurze praktyk),
  • zeszyt spostrzeżeń.

Udział studentów we wszystkich zebraniach organizacyjnych w sprawie praktyki jest obowiązkowy.

Studia niestacjonarne – po II i III roku studiów

 Termin praktyki: lipiec, sierpień lub wrzesień

Program praktyk rok II:program Program praktyk rok III:programEgzamin z praktyki: informacja na zebraniu organizacyjnym w sprawie praktyki
Regulamin praktyki po 2 roku:regulaminRegulamin praktyki po 3 roku:regulaminPodanie o przyjęcie na praktykę:

Podanie OCHRONA ŚRODOWISKA niestacjonarne – po II roku
Podanie OCHRONA ŚRODOWISKA niestacjonarne – po III roku

Dokumenty studenta niezbędne do zaliczenia praktyki:

  • dziennik praktyk z poświadczonymi czynnościami przez pracodawcę,
  • poświadczenie pracodawcy o odbytej praktyce (druk do odebrania w biurze praktyk),
  • zeszyt spostrzeżeń.

Udział studentów we wszystkich zebraniach organizacyjnych w sprawie praktyki jest obowiązkowy.

 

Praktyka semestralna dla studiów magisterskich

Dokumenty na praktyki magisterskie (deklaracja, ubezpieczenie NNW oraz wyniki badań lekarskich) należy składać minimum miesiąc przed rozpoczęciem praktyk, ale nie później niż do dnia 31 maja bieżącego roku. Jest to termin ostateczny.

Deklaracja dla studiów magisterskich

WAŻNE! Informacja dla wszystkich studentów! Wraz z deklaracją przyjęcia na praktyki proszę wydrukować klauzulę o obowiązku informacyjnym i dostarczyć ją do pracodawcy (oba dokumenty proszę spiąć). Deklaracja bez klauzuli nie będzie przyjmowana.

RODO pismo

Ochrona Środowiska

Regulamin praktyk Ochrona środowiska studia magisterskie

Ochrona-Środowiska-Karta-zaliczenia-praktyki-dyplomowej nowa
Ochrona Środowiska sprawozdanie_z_praktyki_dyplomowej (1)