Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Wydziałowe Biuro Praktyk

Adres:
pokój 9
pl. Grunwaldzki 24 a
50-363 Wrocław
tel./fax. 71 320 15 55

 

 
Biuro czynne:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek
11.00 – 15.00
w czwartki – biuro nieczynne

 

Pracownicy:
dr Dominika Jankowska dominika.jankowska@upwr.edu.pl

WAŻNE! Informacja dla wszystkich studentów! Wraz z deklaracją przyjęcia na praktyki proszę wydrukować klauzulę o obowiązku informacyjnym i dostarczyć ją do pracodawcy (oba dokumenty proszę spiąć). Deklaracja bez klauzuli nie będzie przyjmowana.

RODO pismo

Przewodnik dla studenta – praktyka

 

Ankieta – ocena miejsca praktykiAnkieta – ocena praktykanta

Termin odbywania praktyki:  15 czerwca – 30 sierpnia

Program praktyki zawodowej – gospodarka odpadami 
Program praktyki zawodowej – energetyczna

Regulamin Praktyk OŹEiGO rok II

Regulamin praktyki – „energetyczna”:

Regulamin Praktyk OŹEiGO rok III

Deklaracja:
Deklaracja – OŹEiGO

Sprawozdanie z praktyki:sprawozdanie

Termin Egzaminu z praktyk zostanie ustalony w czerwcu

 Dokumenty studenta niezbędne do zaliczenia praktyki:

  • Dziennik praktyk potwierdzony przez przyjmującego na praktykę,
  • Zaświadczenie o ukończeniu praktyki, potwierdzone przez przyjmującego na praktykę (druk do odebrania w WBP wraz ze skierowaniem na praktykę)
  • Sprawozdanie

 

Termin odbywania praktyki:  15 czerwca – 30 sierpnia

Program praktyki zawodowej – gospodarka odpadami 
Program praktyki zawodowej – energetyczna

Regulamin praktyki zawodowej w zakresie gospodarki odpadami
regulamin

Regulamin praktyki – „energetyczna”:Regulamin

Deklaracja:
Deklaracja – OŹEiGO

Sprawozdanie z praktyki:sprawozdanie

Termin Egzaminu z praktyk zostanie ustalony w czerwcu

 Dokumenty studenta niezbędne do zaliczenia praktyki:

  • Dziennik praktyk potwierdzony przez przyjmującego na praktykę,
  • Zaświadczenie o ukończeniu praktyki, potwierdzone przez przyjmującego na praktykę (druk do odebrania w WBP wraz ze skierowaniem na praktykę)
  • Sprawozdanie

 

Praktyka semestralna dla studiów magisterskich

Dokumenty na praktyki magisterskie (deklaracja, ubezpieczenie NNW oraz wyniki badań lekarskich) należy składać minimum miesiąc przed rozpoczęciem praktyk, ale nie później niż do dnia 31 maja bieżącego roku. Jest to termin ostateczny.

Deklaracja dla studiów magisterskich

WAŻNE! Informacja dla wszystkich studentów! Wraz z deklaracją przyjęcia na praktyki proszę wydrukować klauzulę o obowiązku informacyjnym i dostarczyć ją do pracodawcy (oba dokumenty proszę spiąć). Deklaracja bez klauzuli nie będzie przyjmowana.

RODO pismo

Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami

Regulamin praktyk dyplomowych Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Karta-zaliczenia-praktyki-dyplomowej-OZEiGO nowa
sprawozdanie_z_praktyki_dyplomowej OZEiGO