Ogrodnictwo

Wydziałowe Biuro Praktyk

Adres:
pokój 9
pl. Grunwaldzki 24 a
50-363 Wrocław
tel./fax. 71 320 15 55

 

 
Biuro czynne:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek
11.00 – 15.00
w czwartki – biuro nieczynne

 

Pracownicy:
dr Dominika Jankowska dominika.jankowska@upwr.edu.pl

WAŻNE! Informacja dla wszystkich studentów! Wraz z deklaracją przyjęcia na praktyki proszę wydrukować klauzulę o obowiązku informacyjnym i dostarczyć ją do pracodawcy (oba dokumenty proszę spiąć). Deklaracja bez klauzuli nie będzie przyjmowana.

RODO pismo

Przewodnik dla studenta – praktyka

Ankieta – ocena miejsca praktykiAnkieta – ocena praktykanta

Studia stacjonarne – praktyka wakacyjna po I roku (lipiec – wrzesień), realizowana w Stacjach Badawczo-Dydaktycznych w Psarach i Samotworze

Termin praktyki: 1 lipca – 30 września
Program praktyki:programRegulamin praktyki:

Regulamin Praktyk Ogrodnictwo I rok

Deklaracja przyjęcia na praktykę.

Dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyki:

 • Dziennik praktyk z poświadczonymi czynnościami przez pracodawcę,
 • Poświadczenie pracodawcy o odbyciu praktyki (druk do odbioru w Wydziałowym Biurze Praktyk, wraz ze skierowaniem),
 • Zeszyt spostrzeżeń
Praktyka semestralna po V semestrze

Termin praktyki: od 1 kwietnia do 20 września

Deklaracja przyjęcia na praktykę.
Program praktyki:program

Regulamin praktyki:  

Regulamin Praktyk Ogrodnictwo III rok

Dzienniczek w języku angielskim:  dzienniczekPodanie o przyjęcie na praktykę: Podanie OGRODNICTWO III rok

Dokumenty studenta niezbędne do zaliczenia praktyki:

 • dziennik praktyk z poświadczonymi czynnościami przez pracodawcę (karta tygodnia),
 • poświadczenie pracodawcy o odbytej praktyce (druk do pobrania w biurze praktyk),
 • dzienniczek przykładowy dzienniczek
 • analiza ekonomiczna gospodarstwa (wypełniona ołówkiem),
 • sprawozdanie z praktyki zagranicznej,
 • zeszyt spostrzeżeń.

Udział studentów we wszystkich zebraniach organizacyjnych w sprawie praktyki obowiązkowy.

Praktyka zagraniczna
 • Wydziałowe Biuro Praktyk organizuje wyjazdy dla studentów odbywających praktykę semestralną,
 • Każdy wyjazd zagraniczny studenta w czasie praktyki wymaga załatwienia niezbędnych formalności i akceptacji w Wydziałowym Biurze Praktyk,
 • Student sporządza sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego,
 • Wszystkie sprawy dotyczące wyjazdu zagranicznego studenta przedstawiane są na zebraniach organizacyjnych.

Udział studentów we wszystkich zebraniach organizacyjnych w sprawie praktyki jest obowiązkowy.

 

Praktyka semestralna dla studiów magisterskich

Dokumenty na praktyki magisterskie (deklaracja, ubezpieczenie NNW oraz wyniki badań lekarskich) należy składać minimum miesiąc przed rozpoczęciem praktyk, ale nie później niż do dnia 31 maja bieżącego roku. Jest to termin ostateczny.

Deklaracja dla studiów magisterskich

WAŻNE! Informacja dla wszystkich studentów! Wraz z deklaracją przyjęcia na praktyki proszę wydrukować klauzulę o obowiązku informacyjnym i dostarczyć ją do pracodawcy (oba dokumenty proszę spiąć). Deklaracja bez klauzuli nie będzie przyjmowana.

RODO pismo

Ogrodnictwo

Regulamin Praktyk Ogrodnictwo studia magisterskie
Regulamin sprawozdanie_z_praktyki_dyplomowej Ogrodnictwo
Regulamin Karta zaliczenia praktyki dyplomowej Ogrodnictwo