Medycyna roślin

Wydziałowe Biuro Praktyk

Adres:
pokój 9
pl. Grunwaldzki 24 a
50-363 Wrocław
tel./fax. 71 320 15 55

 

 
Biuro czynne:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek
11.00 – 15.00
w czwartki – biuro nieczynne

 

Pracownicy:
dr Dominika Jankowska dominika.jankowska@upwr.edu.pl

WAŻNE! Informacja dla wszystkich studentów! Wraz z deklaracją przyjęcia na praktyki proszę wydrukować klauzulę o obowiązku informacyjnym i dostarczyć ją do pracodawcy (oba dokumenty proszę spiąć). Deklaracja bez klauzuli nie będzie przyjmowana.

RODO pismo

Przewodnik w realizacji praktyk dla studentów

Instrukcja-wypełniania-porozumienia

Porozumienie w sprawie praktyk zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia_nr_201-2020_rektora_upwr

Skierowanie na praktykę zalacznik_nr_2_do_zarzadzenia_nr_201-2020_rektora_upwr

Ankieta Ocena praktyki realizowanej w ramach praktyki zawodowej

Ankieta Ocena praktykanta – Załącznik do zarządzenia Rektora 48-2020 Rektora UP we Wrocławiu z dnia 11 lutego 2020 roku

Medycyna roślin dokument zaliczenia praktyk

Studia stacjonarne – praktyka zawodowa po IV i po VI semestrze:

Termin odbywania praktyki:  01.07 – 15.09

Deklaracja przyjęcia na praktyk:

Deklaracja przyjęcia na praktykę Medycyna roślin II i III rok

Podanie:

Podanie Medycyna Roślin 

Programy praktyk:

Program praktyk Medycyna roślin II rok. Program praktyk Medycyna roślin III rok.

Regulaminy:

Regulamin Praktyk Medycyna Roślin II rokRegulamin Praktyk Medycyna Roślin III rok

Zmiana miejsca praktyki: wniosek Medycyna roślin

Sprawozdanie z praktyki: wg wytycznych Opiekuna Merytorycznego

Dokumenty studenta niezbędne do zaliczenia praktyki:

  • Dziennik praktyk potwierdzony przez przyjmującego na praktykę,
  • Zaświadczenie o ukończeniu praktyki, potwierdzone przez przyjmującego na praktykę (druk do odebrania w WBP wraz ze skierowaniem na praktykę)
  • Sprawozdanie (wg wytycznych Opiekuna Merytorycznego)
 

 

Praktyka semestralna dla studiów magisterskich

Dokumenty na praktyki magisterskie (deklaracja, ubezpieczenie NNW oraz wyniki badań lekarskich) należy składać minimum miesiąc przed rozpoczęciem praktyk, ale nie później niż do dnia 31 maja bieżącego roku. Jest to termin ostateczny.

Deklaracja dla studiów magisterskich

WAŻNE! Informacja dla wszystkich studentów! Wraz z deklaracją przyjęcia na praktyki proszę wydrukować klauzulę o obowiązku informacyjnym i dostarczyć ją do pracodawcy (oba dokumenty proszę spiąć). Deklaracja bez klauzuli nie będzie przyjmowana.

RODO pismo

Medycyna Roślin

Regulamin praktyk – Medycyna roślin, studia II stopnia