Medycyna roślin

Wydziałowe Biuro Praktyk

Adres:
pokój 9
pl. Grunwaldzki 24 a
50-363 Wrocław
tel./fax. 71 320 15 55

 

 
Biuro czynne:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek
11.00 – 15.00
w czwartki – biuro nieczynne

 

Pracownicy:
dr Dominika Jankowska dominika.jankowska@upwr.edu.pl

WAŻNE! Informacja dla wszystkich studentów! Wraz z deklaracją przyjęcia na praktyki proszę wydrukować klauzulę o obowiązku informacyjnym i dostarczyć ją do pracodawcy (oba dokumenty proszę spiąć). Deklaracja bez klauzuli nie będzie przyjmowana.

RODO pismo

Przewodnik dla studenta – praktyka

Ankieta – ocena miejsca praktykiAnkieta – ocena praktykanta

Studia stacjonarne – praktyka zawodowa po IV i po VI semestrze:

Termin odbywania praktyki:  01.07 – 15.09

Podanie Medycyna Roślin 

Program praktyk Medycyna roślin II rok.

Program praktyki III rok – Medycyna roślin

Regulamin Praktyk Medycyna Roślin II rokRegulamin Praktyk Medycyna Roślin III rok

Zmiana miejsca praktyki:

Deklaracja wniosek Medycyna roślin

Sprawozdanie z praktyki: wg wytycznych Opiekuna Merytorycznego

Dokumenty studenta niezbędne do zaliczenia praktyki:

  • Dziennik praktyk potwierdzony przez przyjmującego na praktykę,
  • Zaświadczenie o ukończeniu praktyki, potwierdzone przez przyjmującego na praktykę (druk do odebrania w WBP wraz ze skierowaniem na praktykę)
  • Sprawozdanie (wg wytycznych Opiekuna Merytorycznego)
 

 

Praktyka semestralna dla studiów magisterskich

Dokumenty na praktyki magisterskie (deklaracja, ubezpieczenie NNW oraz wyniki badań lekarskich) należy składać minimum miesiąc przed rozpoczęciem praktyk, ale nie później niż do dnia 31 maja bieżącego roku. Jest to termin ostateczny.

Deklaracja dla studiów magisterskich

WAŻNE! Informacja dla wszystkich studentów! Wraz z deklaracją przyjęcia na praktyki proszę wydrukować klauzulę o obowiązku informacyjnym i dostarczyć ją do pracodawcy (oba dokumenty proszę spiąć). Deklaracja bez klauzuli nie będzie przyjmowana.

RODO pismo

Medycyna Roślin

Regulamin praktyk – Medycyna roślin, studia II stopnia