Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydziałowe Biuro Praktyk

Adres:
pokój 9
pl. Grunwaldzki 24 a
50-363 Wrocław
tel./fax. 71 320 15 55

 

 
Biuro czynne:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek
11.00 – 15.00
w czwartki – biuro nieczynne

 

Pracownicy:
dr Dominika Jankowska dominika.jankowska@upwr.edu.pl

WAŻNE! Informacja dla wszystkich studentów! Wraz z deklaracją przyjęcia na praktyki proszę wydrukować klauzulę o obowiązku informacyjnym i dostarczyć ją do pracodawcy (oba dokumenty proszę spiąć). Deklaracja bez klauzuli nie będzie przyjmowana.

RODO pismoPrzewodnik dla studenta – praktyka

 

Ankieta – ocena miejsca praktykiAnkieta – ocena praktykanta

Termin odbywania praktyki: 15 czerwca – 31 sierpnia

Podanie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Praktyka po 4 semestrze:

Program praktyki:program

Regulamin praktyki:Regulamin Praktyk Zarządzanie i inżynieria produkcji II rok

Nowe regulaminy praktyk:Regulamin praktyk – Zarządzanie i inżynieria produkcji, po 4 sem.

Praktyka po 6 semestrze:

Program praktyki:program

Regulamin praktyki:Regulamin Praktyk Zarządzanie i inżynieria produkcji III rok

Nowe regulaminy praktyk:Regulamin praktyk – Zarządzanie i inżynieria produkcji, po 6 sem.

Wzór podania o przyjęcie na praktykę:
Podanie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Egzamin z praktyki:

Dokumenty studenta niezbędne do zaliczenia praktyki:

  • Dziennik praktyk z potwierdzony przez przyjmującego na praktykę,
  • Zaświadczenie o ukończeniu praktyki, potwierdzone przez przyjmującego na praktykę (druk do odebrania w WBP wraz ze skierowaniem na praktykę)

Praca zaliczeniowa
Praca zaliczeniowa – wytyczne dla praktyk po 4 semestrze:wytycznePraca zaliczeniowa – wytyczne dla praktyk po 6 semestrze:wytyczneUdział studentów we wszystkich zebraniach organizacyjnych w sprawie praktyki jest obowiązkowy.
Opiekunowie merytoryczni praktyk:

dr hab. inż. Krzysztof Lejman – tel. 71 320 5708; e-mail: krzysztof.lejman@up.wroc.pl

 

Praktyka semestralna dla studiów magisterskich

Dokumenty na praktyki magisterskie (deklaracja, ubezpieczenie NNW oraz wyniki badań lekarskich) należy składać minimum miesiąc przed rozpoczęciem praktyk, ale nie później niż do dnia 31 maja bieżącego roku. Jest to termin ostateczny.

Deklaracja dla studiów magisterskich

WAŻNE! Informacja dla wszystkich studentów! Wraz z deklaracją przyjęcia na praktyki proszę wydrukować klauzulę o obowiązku informacyjnym i dostarczyć ją do pracodawcy (oba dokumenty proszę spiąć). Deklaracja bez klauzuli nie będzie przyjmowana.

RODO pismo

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Regulamin Praktyk Zarządzanie i inżynieria produkcji studia magisterskie

ZiIIP-Karta-zaliczenia-praktyki-dyplomowej nowa

ZiIIP sprawozdanie_z_praktyki_dyplomowej