Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydziałowe Biuro Praktyk

Adres:
pokój 9
pl. Grunwaldzki 24 a
50-363 Wrocław
tel./fax. 71 320 15 55

 

 
Biuro czynne:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek
11.00 – 15.00
w czwartki – biuro nieczynne

 

Pracownicy:
dr Dominika Jankowska dominika.jankowska@upwr.edu.pl

WAŻNE! Informacja dla wszystkich studentów! Wraz z deklaracją przyjęcia na praktyki proszę wydrukować klauzulę o obowiązku informacyjnym i dostarczyć ją do pracodawcy (oba dokumenty proszę spiąć). Deklaracja bez klauzuli nie będzie przyjmowana.

RODO pismo

Przewodnik w realizacji praktyk dla studentów

Instrukcja-wypełniania-porozumienia

Porozumienie w sprawie realizacji praktyki

Ankieta Ocena praktyki realizowanej w ramach praktyki zawodowej

Ankieta Ocena praktykanta – Załącznik do zarządzenia Rektora 48-2020 Rektora UP we Wrocławiu z dnia 11 lutego 2020 roku

Termin odbywania praktyki: 15 czerwca – 31 sierpnia

Podanie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Praktyka po 4 semestrze:

Deklaracja przyjęcia na praktykę:

Deklaracja przyjęcia na praktykę ZiIP II rok

Program praktyki:

Program praktyk ZiIP II rok

Regulamin praktyki:

Regulamin Praktyk Zarządzanie i inżynieria produkcji II rok

Wytyczne dla praktykantów ZiIP II rok:

Wytyczne dla praktykantów ZiIP II rok

Praktyka po 6 semestrze:

Deklaracja przyjęcia na praktykę:

Deklaracja przyjęcia na praktykę ZiIP III rok

Program praktyki:

Program praktyk ZiIP III rok

Regulamin praktyki:

Regulamin Praktyk Zarządzanie i inżynieria produkcji III rok

Wzór podania o przyjęcie na praktykę:

Podanie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Wytyczne dla praktykantów ZiIP III rok:

Wytyczne dla praktykantów ZiIP III rok

Egzamin z praktyki:

Dokumenty studenta niezbędne do zaliczenia praktyki:

  • Dziennik praktyk z potwierdzony przez przyjmującego na praktykę,
  • Zaświadczenie o ukończeniu praktyki, potwierdzone przez przyjmującego na praktykę (druk do odebrania w WBP wraz ze skierowaniem na praktykę)


Opiekunowie merytoryczni praktyk:

dr hab. inż. Piotr Komarnicki – tel. 71 320 5894; e-mail: piotr.komarnicki@upwr.edu.pl

 

Praktyka semestralna dla studiów magisterskich

Dokumenty na praktyki magisterskie (deklaracja, ubezpieczenie NNW oraz wyniki badań lekarskich) należy składać minimum miesiąc przed rozpoczęciem praktyk, ale nie później niż do dnia 31 maja bieżącego roku. Jest to termin ostateczny.

Deklaracja dla studiów magisterskich

WAŻNE! Informacja dla wszystkich studentów! Wraz z deklaracją przyjęcia na praktyki proszę wydrukować klauzulę o obowiązku informacyjnym i dostarczyć ją do pracodawcy (oba dokumenty proszę spiąć). Deklaracja bez klauzuli nie będzie przyjmowana.

RODO pismo

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Regulamin Praktyk Zarządzanie i inżynieria produkcji studia magisterskie