Praktyka semestralna dla studiów magisterskich

Praktyka semestralna dla studiów magisterskich

Wydziałowe Biuro Praktyk

Adres:
pokój 9
pl. Grunwaldzki 24 a
50-363 Wrocław
tel./fax. 71 320 15 55

 

 
Biuro czynne:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek
11.00 – 15.00
w czwartki – biuro nieczynne

 

Pracownicy:
dr Dominika Jankowska dominika.jankowska@upwr.edu.pl

WAŻNE! Informacja dla wszystkich studentów! Wraz z deklaracją przyjęcia na praktyki proszę wydrukować klauzulę o obowiązku informacyjnym i dostarczyć ją do pracodawcy (oba dokumenty proszę spiąć). Deklaracja bez klauzuli nie będzie przyjmowana.

RODO pismo

Poradnik dla studenta

 

Ankieta – ocena miejsca praktykiAnkieta – ocena praktykanta

Wydziałowe Biuro Praktyk

Adres:
pokój 9,10 
pl. Grunwaldzki 24 a
50-363 Wrocła
tel./fax. 71 320 15 55
 
Biuro czynne:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek
11.00 – 15.00
w czwartki – biuro nieczynne

 

Pracownicy:
dr Dominika Jankowska dominika.jankowska@upwr.edu.pl

WAŻNE! Informacja dla wszystkich studentów! Wraz z deklaracją przyjęcia na praktyki proszę wydrukować klauzulę o obowiązku informacyjnym i dostarczyć ją do pracodawcy (oba dokumenty proszę spiąć). Deklaracja bez klauzuli nie będzie przyjmowana.

RODO pismo

Poradnik dla studenta

 

Ankieta – ocena miejsca praktykiAnkieta – ocena praktykanta

Dokumenty na praktyki magisterskie (deklaracja, ubezpieczenie NNW oraz wyniki badań lekarskich) należy składać minimum miesiąc przed rozpoczęciem praktyk, ale nie później niż do dnia 31 maja bieżącego roku. Jest to termin ostateczny.

Deklaracja dla studiów magisterskich

WAŻNE! Informacja dla wszystkich studentów! Wraz z deklaracją przyjęcia na praktyki proszę wydrukować klauzulę o obowiązku informacyjnym i dostarczyć ją do pracodawcy (oba dokumenty proszę spiąć). Deklaracja bez klauzuli nie będzie przyjmowana.

RODO pismo

Agrobiznes

Regulamin praktyk – Agrobiznes, studia II stopnia
Agrobiznes Karta zaliczenia praktyki dyplomowej
Agrobiznes sprawozdanie_z_praktyki_dyplomowej (1)

Biotechnologia Stosowana Roślin

Regulamin praktyk – Biotechnologia stosowan roślin, studia II stopnia

Medycyna Roślin

Regulamin praktyk – Medycyna roślin, studia II stopnia

Ochrona Środowiska

Regulamin praktyk – ochrona środowiska, studia II stopnia
Ochrona Środowiska Karta zaliczenia praktyki dyplomowej
Ochrona Środowiska sprawozdanie_z_praktyki_dyplomowej (1)

Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami

Regulamin praktyk – OZEiGO II stopnia
Karta zaliczenia praktyki dyplomowej OZEiGO
sprawozdanie_z_praktyki_dyplomowej OZEiGO

Ogrodnictwo

Regulamin praktyk – Ogrodnictwo, studia II stopnia
Regulamin sprawozdanie_z_praktyki_dyplomowej Ogrodnictwo
Regulamin Karta zaliczenia praktyki dyplomowej Ogrodnictwo

Rolnictwo

Regulamin praktyk – Rolnictwo, studia niestacjonarne II stopnia
Regulamin praktyk – Rolnictwo, studia stacjonarne II stopnia
Regulamin – Karta zaliczenia praktyki dyplomowej rolnictwo

Dzienik praktyk ROLNICTWO studia II stopnia SN

Technika Rolnicza i Leśna

Regulamin praktyk – TRiL, studia II stopnia
sprawozdanie_z_praktyki_dyplomowej TRiL
Karta zaliczenia praktyki dyplomowej TRiL

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Regulamin praktyk – Zarzadzanie i inżynieria produkcji, studia II stopnia

ZiIIP Karta zaliczenia praktyki dyplomowej

ZiIIP sprawozdanie_z_praktyki_dyplomowej