Opiekunowie praktyk i prodziekani

OPIEKUNOWIE PRAKTYK I PRODZIEKANI

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA:

PRODZIEKAN DR HAB. KATARZYNA SZOPKA

AGROBIZNES – dr inż. Tomasz Berbeka

e-mail: tomasz.berbeka@upwr.edu.pl
tel.: 71-320-1776

OCHRONA ŚRODOWISKA – dr hab. inż. Beata Łabaz

e-mail: beata.labaz@upwr.edu.pl
tel.: 71-320-1902

BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA ROŚLIN – dr hab. inż. Renata Galek, prof.nadzw.

e-mail: renata.galek@upwr.edu.pl
tel.: 71-320-1815

PRODZIEKAN: DR HAB. INŻ. WIESŁAW WOJCIECHOWSKI

MEDYCYNA ROŚLIN – dr inż. Włodzimierz Kita

e-mail: wlodzimierz.kita@upwr.edu.pl
tel.: 71-320-1697

ROLNICTWO – dr inż. Tomasz Szuk e-mail: tomasz.szuk@upwr.edu.pl
tel.: 71-320-1765

OGRODNICTWO  – prof. dr hab. inż. Katarzyna Adamczewska – Sowińska

e-mail: katarzyna.adamczewska-sowinska@upwr.edu.pl
tel.: 71-320-1725

 

PRODZIEKAN: DR HAB. INŻ. KATARZYNA PENTOŚ

TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA – dr hab. inż. Krzysztof Pieczarka

e-mail: krzysztof.pieczarka@upwr.edu.pl
tel.: 71-320-5950

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI – dr hab. inż. Jarosław Czarnecki

e-mail: jaroslaw.czarnecki@upwr.edu.pl
tel.: 71-320-5726

 

PRODZIEKAN: DR HAB. INŻ. WOJCIECH PUSZ, PROF.NADZW.

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – dr hab. inż. Piotr Komarnicki e-mail: piotr.komarnicki@upwr.edu.pl
tel.: 71-320-5894

(egzamin dwustopniowy: cz.1 dr hab. inż. P. Komarnicki, cz. 2. dr inż. Marek Stachowiak)

EKONOMIA – dr inż. Stanisław Minta

e-mail: stanislaw.minta@upwr.edu.pl
tel.: 71-320-1801

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA:

PRODZIEKAN DR HAB. KATARZYNA SZOPKA

AROBIZNES – dr inż. Tomasz Berbeka

e-mail: tomasz.berbeka@upwr.edu.pl
tel.: 71-320-1776

OCHRONA ŚRODOWISKA – dr hab. inż. Beata Łabaz

e-mail: beata.labaz@upwr.edu.pl
tel.: 71-320-1902

 

PRODZIEKAN: DR HAB. INŻ. WIESŁAW WOJCIECHOWSKI

ROLNICTWO – dr inż. Tomasz Szuk e-mail: tomasz.szuk@upwr.edu.pl
tel.: 71-320-1765

OGRODNICTWO  – prof. dr hab. inż. Katarzyna Adamczewska – Sowińska

e-mail: katarzyna.adamczewska-sowinska@upwr.edu.pl
tel.: 71-320-1725

Podział na specjalizacje:

 

 

PRODZIEKAN: DR HAB. INŻ. KATARZYNA PENTOŚ

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI – dr hab. inż. Jarosław Czarnecki

e-mail: jaroslaw.czarnecki@upwr.edu.pl
tel.: 71-320-5726

 

PRODZIEKAN: DR HAB. INŻ. WOJCIECH PUSZ, PROF.NADZW.

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – dr inż. Marek Stachowiak

e-mail: marek.stachowiak@upwr.edu.pl
tel.: 71-320-1765