Rok 2018 i wcześniej

Awanse – rok 2018 i wcześniejsze

Habilitacje

dr inż. Grzegorz Kulczycki

1. Harmonogram postępowaniaHarmonogram postępowania habilitacyjnego dr inż. G. Kulczyckiego

 2. Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

 3. Autoreferat

Autoreferat dr inż. Grzegorza Kulczyckiego

 4. Skład komisji habilitacyjnej

Skład komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralna Komisję do Spraw Stopni i Tytułów  w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Grzegorza Kulczyckiego

 Przewodniczący:              

prof. dr hab. Andrzej Mocek  – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Sekretarz:

prof. dr hab. Anita Biesiada – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Recenzent komisji :         

prof. dr hab. Mariusz Fotyma – Instytut Uprawy  Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy instytut Badawczy w Puławach

prof. dr hab. Stanisław Kalembasa – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

prof. dr hab. Barbara Wiśniowska-Kielian – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Członek komisji:              

prof. dr hab. Sławomir Gonet – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Stanisław Pietr – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

5.Ocena dorobkuOcena dorobku naukowego dr G. Kuczyckiego- prof. dr hab. M. Fotyma Ocena dorobku naukowego dr G. Kulczyckiego – prof. dr hab. B. Wiśniowska-Kielian Ocena dorobku naukowego dr G. Kulczyckiego – prof. dr hab. S. Kalembasa

 6.Uchwała

Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr inż G. Kulczyckiemu

 

dr inż. Hanna Pińkowska

1. Harmonogram postępowania

Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr inż. Hanny Pińkowskiej

  1. 18.12.2014  – wszczęcie postępowania
  2. 07.04.2015 r. – wykonanie recenzji
  3. 13.05.2015 – posiedzenie komisji habilitacyjnej
  4. 23.06.2015 – nadanie lub odmowa nadania stopnia doktora habilitowanego

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

 2. Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Wniosek o wszczęcie postępowania

 3. Autoreferat

Autoreferat naukowy – dr inż. H. Pińkowska

 5.Ocena dorobku

 Ocena dorobku naukowego dr inż H. Pińkowskiej – prof. dr hab. W. Piekarski Ocena dorobku naukowego dr inż. H. Pińkowskiej – dr hab M. Kułażyński Ocena dorobku naukowego dr inż. H. Pińkowskiej – dr hab. A. Koniuszy

 6.Uchwała

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego – dr inż. H. Pińkowska

 

Doktoraty

mgr inż. Adam Zych

 

Awanse w roku 2019 (łącze do strony z habilitacjami i doktoratami w bieżącym roku)