Praktyki w jednostkach uczelnianych – kontakt

Osoby do kontaktu z jednostek uczelnianych, w których studenci odbywają praktyki:

Centrum Edukacyjno-Rozwojowe Pałac Wrocław Pawłowice (Arboretum)
mgr inż. Marta Kubiak
tel. 71-330-42-04
e-mail: marta.kubiak@upwr.edu.pl

Stacja Badawczo-Dydaktyczna Roślin Warzywnych i Ozdobnych w Psarach i Zakład Warzywnictwa Piastów
mgr inż. Bogusława Bronowicka – kierownik
e-mail: boguslawa.bronowicka@upwr.edu.pl
tel.: 71-387-8670, -8616
Stacja Badawczo-Dydaktyczna w Samotworze
mgr inż. Krzysztof Pawłowski – kierownik
e-mail: krzysztof.pawlowski@upwr.edu.pl
tel.: 71-316-1933

Stacja Badawczo-Dydaktyczna w Swojczycach
 mgr inż. Marta Iwaszkiewicz
e-mail: marta.iwaszkiewicz@upwr.edu.pl
tel.: 71-396-3165 wew. 16