Przykładowe podania

Podania w formacie pdf stanowią wzór – nie należy ich drukować, a jedynie na tej podstawie przygotować własne podanie, które ma zawierać indywidualny opis sprawy dotyczącej studenta.

Przykład podania o zwolnienie z praktyk

Przykład podania o praktykę w gosp. rodzinnym lub własnym

Przykład podania o zmianę miejsca praktyk


Wzór podania o dodatkowe stypendium za praktykę wakacyjną. Podanie jest w formie edytowalnej – po pobraniu pliku i kliknięciu w szare miejsca można wybrać właściwy kierunek/rok/wpisać miejsce praktyk i termin. Proszę pamiętać, że PODANIA O STYPENDIUM SKŁADA SIĘ W DZIEKANACIE. Wydziałowe Biuro Praktyk nie przyjmuje podań o stypendium, potwierdza tylko faktyczną realizację praktyki na podstawie dokumentu zaliczenia praktyk, a w przypadku studiów magisterskich karty zaliczenia z wyszczególnionymi dniami praktyk.

Podanie-o-wypłatę-dodatkowego-stypendium-za-praktykę

Przykład podania o zgodę na praktykę zagraniczną