Wzory dokumentów na praktykę

Dostępny jest wzór porozumienia/umowy i instrukcja wypełniania. Student może samodzielnie wypełnić porozumienie lub przekazać je pracodawcy do uzupełnienia.
Wszystkie potrzebne do wypełnienia porozumienia informacje znajdują się na stronie WBP w poszczególnych zakładkach.
Aby uzyskać skierowanie na praktykę, samodzielnie wypełniając umowę należy:
1. Pobrać ze strony formularz, a następnie wypełnić go zgodnie z instrukcją (samodzielnie lub przesłać pracodawcy).
2. Wpisać w wyznaczonym miejscu nr aktualnej polisy ubezpieczenia NNW (proszę dokładnie zapoznać się z wymogami dot. ubezpieczeń).
3. Dwa egzemplarze porozumienia z podpisami i pieczątkami pracodawcy należy dostarczyć do WBP.
4. Wraz z podpisanymi egzemplarzami porozumienia należy w WBP okazać aktualną polisę, której nr student wpisał w porozumienie.
5. Przed rozpoczęciem praktyk należy zgłosić się osobiście po odbiór dokumentów

Porozumienie_w_sprawie_realiz._praktyki_

Instruckja wypełniania porozumienia