Informacje ogólne

 
Wydział Przyrodniczo -Technologiczny jest kontynuatorem tradycji lwowskich nauk rolniczych, których początki sięgają roku 1856. Utworzony został po wojnie w październiku 1945 roku jako jeden z pięciu wydziałów Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Szybki rozwój kadry sprzyjał tworzeniu oddziałów, które dały początek nowym wydziałom utworzonej w 1951 roku odrębnej uczelni – Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. o_wydzialeOrganizacją Wydziału kierował prof. Tadeusz Konopiński, a w jego uruchomieniu brali też udział prof. Franciszek Goc i doc. Stanisław Tołpa. Największy w uczelni Wydział, skupił grono wybitnych uczonych, którzy stworzyli szkoły naukowe, wykształcili kadrę i zbudowali podstawy liczących się w kraju i za granicą wrocławskich nauk rolniczych.

Dziś w strukturze Wydziału są 3 instytuty i 8 katedr. Terenową bazę badawczą stanowią: RZD Pawłowice obejmujący gospodarstwa Pawłowice i Swojec o łącznej powierzchni około 600 ha oraz 2 stacje dydaktyczno-badawcze: w Piastowie i Samotworze. Tylko w minionym roku ukazało się drukiem ponad 500 publikacji.
 
Wydział kształci studentów na 10 kierunkach i 11 specjalnościach. Łącznie na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym studiuje ponad 2700 studentów.  Studia doktoranckie realizowane są w 3 dyscyplinach: agronomia, inżynieria rolnicza i ogrodnictwo. Studiuje na nich około 58 doktorantów. Wyjątkowo aktywnie rozwija się studencki ruch naukowy. W prace badawcze zaangażowanych jest około 200 studentów zrzeszonych w 15 Kołach Naukowych i Sekcjach. Wydział Przyrodniczo -Technologiczny, jako jedyny w Polsce i podobnie jak inne wydziały naszej uczelni, posiada znak jakości ECTS, stanowiący potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia i wzorowego wprowadzenia systemu punktów kredytowych.
W najbliższych latach aby sprostać konkurencji Wydział Przyrodniczo -Technologiczny rozwijać będzie strategiczne kierunki badawcze oraz badania interdyscyplinarne, zwiększać udział w międzynarodowych programach naukowych i edukacyjnych, rozwijać kształcenie ustawiczne oraz stale modernizować bazę materialną.