Przedmioty do wyboru

Informacje ogólne

Wyboru przedmiotu dokonujecie Państwo na zebraniu wszystkich studentów do którego zorganizowania obliguję starostów poszczególnych roczników. Po dokonaniu wyboru (na drodze głosowania) należy przygotować odpowiedni protokół i wraz z podpisami wszystkich studentów złożyć w Dziekanacie.

 

Przedmioty do wyboru Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopnia na rok akademicki 2018-2019 Przedmioty do wyboru Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopnia na rok akademicki 2018-2019

——————————————————————————————————————-

 

Wykaz przedmiotów do wyboru w roku ak. 2017-18 ZiIP, studia II stopnia Wykaz przedmiotów do wyboru w roku ak. 2017-18 ZiIP, studia I stopnia

 

——————————————————————————————————————-

 

Studia I stopnia, semestr 3

Pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej na działania inwestycyjne Zarządzanie projektami europejskimi

Studia I stopnia, semestr 4

z zakresu kształtowania środowiska

Gospodarka turystyczna i jej oddziaływanie na środowisko Technika w kształtowaniu terenów zieleni Zagrożenia cywilizacyjne Zarządzanie obszarami chronionymi Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym Zasoby Ziemi

z zakresu wspomagania decyzji

Podstawy podejmowania decyzji w dzialalnosci gospodarczej Proces decyzyjny w projektowaniu inwestycji Systemy wspomagania decyzji

Studia I stopnia, semestr 5

z zakresu organizacji procesów produkcyjnych

Technologia i organizacja procesów produkcji rolniczej Zarządzanie jakością w agrobiznesie

z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem

Bankowość i rynek papierów wartościowych Nowoczesne koncepcje rachunku kosztów Polityka konkurencji Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem

Studia I stopnia, semestr 6

z zakresu nowoczesnych technologii i innowacji w produkcji rolniczej

Biotechnologia w rolnictwie Hodowla roślin z elem. genetyki Innowacyjna technika i technologie rolnicze i ogrodnicze Mikroorganizmy jako element ryzyka w procesach produkcyjnych Nowoczesne technologie w ogrodnictwie Nowoczesne technologie w produkcji roślinnej Nowoczesne technologie w produkcji winogron i wina Zaawansowane technologie odżywiania roślin w systemach produkcji polowej Zarządzanie technikami ochrony roślin

z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem

Badanie rynku Wybrane problemy ubezpieczeń gospodarczych Zarzadzanie strategiczne

Studia I stopnia, semestr 7

z zakresu eksploatacji systemów technicznych

Eksploatacja systemów polowej produkcji rolniczej Sterowanie_w_inżynierii_produkcji_bio-surowcowej

z zakresu organizacji pracy i zarządzania personelem

Ekonomika i organizacja pracy Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia II stopnia, semestr 2

z zakresu projektowania CAD/CAM/CAE

Komputerowe wspomaganie wytwarzania Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie Modelowanie elementów konstrukcyjnych

z zakresu prawa w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Przedmioty prawa gospodarczego Zasady i formy wykonywania działalności gospodarczej

Studia II stopnia, semestr 3

Logistyka zaopatrzenia i dystrybucjiZarządzanie działaniami logistycznymi