Rady Programowe

Rada Programowa kierunków studiów Ekonomia oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji

dr hab. Wojciech Pusz, prof. nadzw. – przewodniczący

prof. dr hab. Barbara Kutkowska

prof. dr hab. Bożena Tańska-Hus

dr hab. Magdalena Kalisiak – Mędelska

dr hab. Piotr Sobkowicz, prof. UPWr

dr hab. Jarosław Czarnecki

dr hab. Roman Stopa, prof. UPWr

dr inż. Hanna Adamska

dr inż. Krzysztof Rutkiewicz

 

Marta Lebiecka (Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej)

Ryszard Czerwiński (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego)

 

Debora Bujok (studentka kierunku Ekonomia)

Paulina Książek (studentka kierunku ZiIP)

 

 

Rada Programowa kierunków studiów Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami oraz Technika rolnicza i leśna

dr hab. inż. Katarzyna Pentoś – przewodnicząca

prof. dr hab. inż. Adam Figiel

dr hab. inż. Andrzej Białowiec, prof. UPWr

dr hab. inż. Krzysztof Pieczarka

dr inż. Mariusz Surma

dr inż. Adam Luberański

dr inż. Małgorzata Fugol

dr inż. Sylwia Stegenta-Dabrowska

dr inż. Jan Den Boer

 

dr inż. Grzegorz Wilczok (właściciel firmy AGRO-SILESIA w Siemianowicach Śląskich)

 

Mateusz Mandela (student kierunku OŹEiGO)

Krystian Antoniewicz (student kierunku TRiL)

 

 

Rada Programowa kierunków studiów Agrobiznes, Biotechnologia stosowana roślin i Ochrona środowiska

dr hab. inż. Katarzyna Szopka – przewodnicząca

prof. dr hab. inż. Anna Karczewska

prof. dr hab. inż. Zygmunt Owsiak

dr hab. Renata Galek, prof. UPWr

dr hab. Ewa Burszta-Adamiak, prof. UPWr

dr hab. Ewa Fudali, prof. UPWr

dr hab. Roman Wacławowicz, prof. UPWr

dr inż. Izabela Kurtyka-Marcak

dr inż. Dariusz Zalewski

 

mgr inż. Robert Szlachetka (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Wrocław)

 

Łukasz Marszałek (student kierunku Ochrona środowiska)

Rafał Ramut (student kierunku Agrobiznes)

Załuska Justyna (studentka kierunku Biotechnologia stosowana roślin)

 

 

 

Rada Programowa kierunków studiów Rolnictwo, Ogrodnictwo i Medycyna roślin

 

dr hab. Wiesław Wojciechowski, prof. UPWr – przewodniczacy

dr hab. Magdalena Szymura, prof. UPWr

prof. dr hab. Anita Biesiada

dr hab. Renata Galek, prof. UPWr

dr hab. Krzysztof Matkowski, prof. UPWr

dr hab. Urszula Piszcz

dr hab. Ireneusz Sosna, prof. UPWr

dr hab. Jacek Twardowski, prof. UPWr

dr hab. Janina Zawieja

 

mgr inż. Marcin Włodarczyk (dyrektor SDOO Zybiszów)

Leszek Grala (Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej)

 

Małgorzata Kuczyńska (studentka kierunku Medycyna roślin)

Hubert Dziechciarek (student kierunku Rolnictwo)

Karolina Blabuś (studentka kierunku Ogrodnictwo)