Rady Programowe

Rada Programowa kierunków studiów Ekonomia oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji

dr hab. Wojciech Pusz, prof. uczelni – przewodniczący

prof. dr hab. Barbara Kutkowska

prof. dr hab. Bożena Tańska-Hus

dr hab. Magdalena Kalisiak – Mędelska

dr hab. Piotr Sobkowicz, prof. uczelni

dr hab. Jarosław Czarnecki, prof. uczelni

dr hab. Roman Stopa, prof. uczelni

dr inż. Hanna Adamska

dr inż. Krzysztof Rutkiewicz

 

Marta Lebiecka (Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej)

Ryszard Czerwiński (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego)

 

Natalia Król (studentka kierunku Ekonomia)

Paulina Książek (studentka kierunku ZiIP)

 

Rada programowa grupy kierunków studiów: Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, Technika rolnicza i leśna oraz Agroinżynieria

dr hab. inż. Katarzyna Pentoś, prof. uczelni – przewodnicząca

prof. dr hab. inż. Adam Figiel

prof. dr hab. inż. Jerzy Bieniek

dr hab. inż. Krzysztof Pieczarka, prof. uczelni

dr inż. Mariusz Surma

dr inż. Beata Cieniawska

dr inż. Małgorzata Fugol

dr inż. Sylwia Stegenta-Dąbrowska

dr inż. Jan Den Boer

 

dr inż. Grzegorz Wilczok (AGRO-SILESIA Grzegorz Wilczok, Siemianowice Śląskie)

mgr inż. Dariusz Śliwiński (Bart Sp. z o.o., Sosnowiec)

 

Jakub Kubicz (student kierunku Technika rolnicza i leśna)

Marta Templin (studentka kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami)

 

Rada Programowa kierunków studiów Agrobiznes, Biotechnologia stosowana roślin i Ochrona środowiska

dr hab. inż. Katarzyna Szopka – przewodnicząca

prof. dr hab. inż. Anna Karczewska

prof. dr hab. inż. Zygmunt Owsiak

dr hab. Renata Galek, prof. UPWr

dr hab. Ewa Burszta-Adamiak, prof. uczelni

dr hab. Ewa Fudali, prof. UPWr

dr hab. Roman Wacławowicz, prof. uczelni

dr inż. Izabela Kurtyka-Marcak

dr inż. Dariusz Zalewski

 

mgr inż. Robert Szlachetka (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Wrocław)

 

Łukasz Marszałek (student kierunku Ochrona środowiska)

Rafał Ramut (student kierunku Agrobiznes)

Załuska Justyna (studentka kierunku Biotechnologia stosowana roślin)

 

Rada Programowa kierunków studiów Rolnictwo, Ogrodnictwo i Medycyna roślin

dr hab. Wiesław Wojciechowski, prof. uczelni – przewodniczacy

prof. dr hab. Anita Biesiada

prof. dr hab. inż. Elżbieta Pląskowska

dr hab. Magdalena Szymura, prof. uczelni

dr hab. Renata Galek, prof. uczelni

dr hab. Krzysztof Matkowski, prof. uczelni

dr hab. Ireneusz Sosna, prof. uczelni

dr hab. Janina Zawieja, prof. uczelni

dr hab. Urszula Piszcz

 

mgr inż. Marcin Włodarczyk (dyrektor SDOO Zybiszów)

mgr Wojciech Błauciak (dyrektor ds. marketingu firmy Agro As)

 

Małgorzata Kuczyńska (studentka kierunku Medycyna roślin)

Hubert Dziechciarek (student kierunku Rolnictwo)

Karolina Blabuś (studentka kierunku Ogrodnictwo)