Rada Wydziału

Od roku akademickiego 2019/2020 funkcje Rady Wydziału w sprawach związanych z obszarem nauki przejęła Rada Dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo. Kompetencje dydaktyczne przydzielono Radom Programowych grup kierunków.

 

Składy Rad Programowych znajdują się na stronie:

 

Rady Programowe

 

Niniejsza podstrona zawiera archiwalne uchwały, protokoły i sprawozdania Rady Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego.

 

 Protokoły

Protokoły są udostępniane na wniosek zainteresowanej osoby

 Uchwały

2019

2019-01-Uchwała-w-sprawie-wszczęcia-postępowania-dot.-zatrudnienia-na-stanowisko-prof.-zw.-w-INOGiOŚ-prof.-dr-hab.-Cezary-Kabała_locked

2019-02-Uchwała-dot.zatrudnienia-na-stanowisko-prof.-nadzw.-w-INOGiOŚ-dr-hab.-B.-Łabaz_locked

2019-03-Uchwała-w-sprawie-zamknięcia-przewodu-doktorskiego-mgr-inż.-M.Łobczowski_locked

2019-04-Uchwała-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-WKSZJK_locked

2019-05-Uchwała-w-sprawie-przyjęcia-sprawozdania-Dziekana-Wydziału-Przyrodniczo-Technologicznego-Uniwersytetu-Przyrodniczego-we-Wrocławiu-za-2018-rok_locked

2019-06-Uchwała-w-sprawie-wyrażenia-opinii-o-kandydacie-do-nadania-tytułu-doktora-honoris-causa-Uniwersytetu-Przyrodniczego-we-Wrocławiu_locked

2019-07-Uchwała-w-sprawie-nadania-dr.-inż.-Danielowi-Pruchniewiczowi-stopnia-doktora-habilitowanego-w-dziedzinie-nauk-rolniczych-w-dyscyplinie-agronomia_locked

2019-08-Uchwała-w-sprawie-nadania-dr-inż.-Katarzynie-Pentoś-stopnia-doktora-habilitowanego-w-dziedzinie-nauk-rolniczych-w-dyscyplinie-inżynieria-rolnicza_locked

2019-09-Uchwała-w-sprawie-opinii-dotyczącej-zatrudnienia-prof.-dr.-hab.-Cezarego-Kabały-na-stanowisko-profesora-zwyczajnego_locked

2019-010-Uchwała-w-sprawie-zatrudnienia-dr.-hab.-Piotra-Sobkowicza-na-stanowisko-profesora-nadzwyczajnego-w-Instytucie-Agroekologii-i-Produkcji-Roślinnej_locked

2019-011-Uchwała-w-sprawie-zatrudnienia-dr-inż.-Sylwii-Stegenty-na-stanowisko-adiunkta-w-Instytucie-Inżynierii-Rolniczej_locked

2019-012-Uchwała-w-sprawie-zatrudnienia-dr-Pauliny-Strugały-na-stanowisko-adiunkta-w-Katedrze-Fizyki-i-Biofizyki_locked

2019-013-Uchwała-w-sprawie-zatrudnienia-dr-Marty-Preisner-na-stanowisko-adiunkta-Katedrze-Genetyki-Hodowli-Roślin-i-Nasiennictwa_locked

2019-014-Uchwała-w-sprawie-nadania-mgr-inż.-Iwonie-Kwiecińskiej-stopnia-doktora-w-obszarze-nauk-rolniczych-leśnych-i-weterynaryjnych-w-dziedzinie-nauk-rolniczych-w-dyscyplinie-ogrodnictwo_locked

2019-015-Uchwała-w-sprawie-wszczęcia-przewodu-dokt.-w-obszarze-nauk-rolniczych-leśnych-i-weterynaryjnych-w-dziedz.-nauk-roln.-w-dyscypl.-agronomia-i-wyzn.-promotora-w-przew.-dokt.-mgr-inż._locked

2019-017-Uchwała-w-sprawie-wszczęcia-przew.-dokt.-w-obszarze-nauk-roln.-leśnych-i-weterynaryjnych-w-dziedz.-nauk-roln.-w-dyscypl.-agron.-i-wyzn.-promotora-w-przew.-dokt.-mgr.-inż._locked

2019-018-Uchwała-w-sprawie-wszczęcia-przew.-dokt.-w-obsz.-nauk-roln.-leśnych-i-weterynaryjnych-w-dziedz.-nauk-roln.-w-dysc.-ogrodnictwo-i-wyzn.-promotora-w-przew.-dokt.-mgr-inż_locked

2019-019-Uchwała-w-sprawie-limitów-przyjęć-na-studia-stacjonarne-i-niestacjonarne-I-i-II-stopnia-w-roku-akademickim-20192020_locked

2019-020-Uchwała-w-sprawie-przyporządkowania-kierunków-studiów-do-dyscyplin_locked

2019-021-Uchwała-w-sprawie-powołania-zespołu-w-celu-przygotowania-projektów-uchwał-w-postepowaniu-o-nadanie-tytułu-naukowego-proferora_locked

2019-022-Uchwała-w-sprawie-wyrażenia-zgody-na-przeprowadzenie-postępowania-habilitacyjnego-oraz-wyzanczenie-członków-komisji-habilitacyjnej_locked

2019-023-Uchwała-w-sprawie-wszczecia-postępowania-dotyczącego-zatrudnienia-na-stanowisko-profesora-zwyczajnego-wyznaczenie-re-cenzenta_locked

2019-024-Uchwała-w-sprawie-wyzanczena-recenzentów-powołania-komisji-doktorskiej-ustalenia-egzaminów-doktorskich-powołania-komisji-do-przeprowadzena-egzaminów-mgr-inż.-Annie-Pawlikowskiej_locked

2019-025-Uchwała-w-sprawie-powołanbia-dr-inż.-Jarosława-Waroszewskiego-na-promotora-pomocniczego-w-przewodzie-doktorskim-mgr-inż.-Aleksandry-Loby_locked

2019-026-Uchwała-w-sprawie-powołania-dr.-Kamila-Najberka-na-promotora-pomocniczego-w-przewodzie-doktorskim-mgr-inż.-Katarzynie-Patejuk_locked

2019-027-Uchwała-w-sprawie-zmiany-składu-Komisji-Programowej-ds.-kierunku-Medycyna-Roślin_locked

2019-028-Uchwała-w-sprawie-likwidacji-specjalności-agroturystyka-na-studiach-II-go-stopnia-kierunku-Rolnictwo-studia-stacjonarne-i-niestacjonarne_locked

2019-0029-Uchwała-w-sprawie-powołania-promotora-oraz-recenzentów-w-postępowaniu-o-nadanie-tytułu-doktora-honoris-causa-prof.-dr.-hab.-A.-Mockowi_locked

2019-0030-Uchwała-w-sprawie-wszczęcia-postępowania-o-nadanie-tytułu-profesora-dr-hab.-A.-Bogacz-prof.-nadzw._locked

2019-0031-Uchwała-w-sprawie-wyznaczenia-kandydatów-na-recenzentów-dr-hab.-A.-Bogacz-prof.-nadzw._locked

2019-0032-Uchwała-w-sprawie-zatrudnienia-na-stanowisku-prof.-zw.-K.-Wolski_locked

2019-0033-Uchwała-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-w-dyscyplinie-agronomia-mgr-inż.-L.-Gersztyn_locked

2019-0034-Uchwała-w-sprawie-wyznaczenia-recenzentów-powołania-komisji-doktorskiej-ustalenia-egzaminów-doktorskich-mgr-inż.-K.-ŁuczakSKM_C224e19052412191_locked

2019-0035-Uchwała-w-sprawie-wyznaczenia-recenzentów-powołania-komisji-doktorskiej-ustalenia-egzaminów-doktorskich-mgr-inż.-M.-Markowicz_locked

2019-0036-Uchwała-w-sprawie-wyznaczenia-recenzentów-powołania-komisji-doktorskiej-ustalenia-egzaminów-doktorskich-mgr-inż.-P.Zarzycki_locked

2019-0037-Uchwała-w-prawie-wyznaczenia-recenzentów-powołania-komisji-doktorskiej-ustalenia-egzaminów-doktorskich-mgr-inż.-K.-DereńSKM_C224e19052412200_locked

2019-0038-Uchwała-w-w-sprawie-wszczęcia-przewodu-doktorskiego-dyscyplina-agronomia-mgr-inż.-Anna-Dopierała_locked

2019-0039-Uchwała-w-sprawie-wszczęcia-przewodu-doktorskiego-dyscyplina-agronomia-mgr-inż.-Marta-Jurga_locked

2019-0040-Uchwała-w-sprawie-wszczęcia-przewodu-doktorskiego-dyscyplina-agronomia-mgr-inż.-Agnieszka-Łącka_locked

2019-0041-Uchwała-w-sprawie-wszczęcia-przewodu-doktorskiego-dyscyplina-agronomia-mgr-inż.-Agata-Piechocka_locked

2019-0042-Uchwała-w-sprawie-wszczęcia-przewodu-doktorskiego-dyscyplinainżynieria-rolnicza-mgr-inż.-R.-Fedorczuk_locked

2019-0043-Uchwała-w-sprawie-wszczęcia-przewodu-doktorskiego-dyscyplina-inżynieria-rolnicza-mgr-inż.-Ł.-Gil_locked

2019-0044-Uchwała-w-sprawie-wszczęcia-przewodu-doktorskiego-dyscyplina-inżynieria-rolnicza-mgr-inż.-Joanna-Majerska_locked

2019-0045-Uchwała-w-sprawie-wszczęcia-przewodu-doktorskiego-dyscyplinainżynieria-rolnicza-mgr-inż.-Klaudia-Masztalerz_locked

2019-0046-Uchwała-w-sprawie-wszczęcia-przewodu-doktorskiego-dyscyplina-ogrodnictwo-mgr-inż.-Katarzyna-Blitek_locked

2019-0047-Uchwała-w-sprawie-zatwierdzenia-przedmiotów-do-wyboru-w-roku-akad.-2019-2020-na-kierunkach-studiów-WP-T_locked

2019-0048-Uchwała-w-sprawie-zatwierdzenia-rozdziału-środków-finansowych-dla-Jednostek-Wydziału-na-rok-2019_locked

2019-0049-Uchwała-w-sprawie-przyporządkowania-kierunków-studiów-do-dyscyplin_locked

2019-0050-Uchwała-w-sprawie-przyjęcia-sprawozdania-z-działalnosci-SKN-w-roku-akad.-2017_2018_locked

2019-0051-Uchwała-w-sprawie-wyznaczenia-kandydatów-na-recenzentów-w-postepowaniu-o-nadanie-dr-hab.-A.Bogaczowi-prof.-nadzw.-tyt.-naukowego-prof.-nauk-roln.-zm.-uchwały-nr-312019_locked

2019-0052-Uchwała-w-sprawie-wyrażenia-zgody-na-przeprowadzenie-postępowania-habilitacyjnego-wyznaczenie-członków-komisji-hab.-dr-inż.-K.-Nowosad_locked

2019-0053-Uchwała-w-sprawie-wszczęcia-postępowania-dot.-zatrudnienia-na-stanowisko-prof.-zw.-w-KFiB-prof.-dr-hab.-Janina-Gabrielska-wyznaczenie-recenzenta_locked

2019-0054-Uchwała-w-sprawie-wszczęcia-postępowania-dot.-zatrudnienia-na-stanowisko-prof.-zw.-w-IIR-prof.-dr-hab.-Adam-Figiel-wyznaczenie-recenzenta_locked

2019-0055-Uchwała-w-sprawie-zatrudnienia-na-stanowisko-prof.-nadzw.-w-KFiB-dr-hab.-D.-Bonarska-Kujawa_locked

2019-0056-Uchwała-w-sprawie-zatrudnienia-na-stanowisko-prof.-nadzw.-w-KFiB-dr-hab.-H.-Pruchnik_locked

2019-0057-Uchwała-w-sprawie-zatrudnienia-na-stanowisko-prof.-nadzw.-w-KO-dr-hab.-M.Licznar-Małańczuk_locked

2019-0058-Uchwała-w-sprawie-zatrudnienia-na-stanowisko-prof.-nadzw.-w-KO-dr-hab.-P.-Bąbelewski_locked

2019-0059-Uchwała-w-sprawie-wyznaczenia-recenzentów-powołania-komisji-doktorskiej-ustalenia-egzaminów-doktorskich-mgr-inż.-K.-Dereń.-Zmiana-uchwały-nr-372019-z-dn.-16.04.2019-r._locked

2019-0060-Uchwała-w-sprawie-wyznaczenia-recenzentów-powołania-komisji-doktorskiej-ustalenia-egzaminów-doktorskich-mgr-inż.-K.-Łuczak.-Zmiana-uchwały-nr-342019-z-dn.-21.05.2019-r._locked

2019-0061-Uchwała-w-sprawie-powołania-dr-Agnieszki-Zwolińskiej-na-promotora-pomocniczego-w-przewodzie-doktorskim-mgr-inż.-Marty-Jaurga_locked

2019-0062-Uchwała-w-sprawie-zatwierdzenia-zasad-rekrutacji-na-rok-akademici-20202021-na-studia-stacjonarne-i-niestacjonarne-II-stopnia-na-Wydziale-Przyrodniczo-Technologicznym._locked

2019-0063-Uchwala-w-sprawie-zatwierdzenia-przedmiotów-do-wyboru-w-roku-akad.-2019-2020-na-kierunkach-studiów-WP-T_locked

2019-0064-Uchwała-w-sprawie-nadania-tytułu-doktora-honoris-causa-Uniwersytetu-Przyrodniczego-we-Wrocławiu-prof.-dr-hab.-Andrzej-Mocek_locked

2019-0065-Uchwała-w-sprawie-wyrażenia-zgody-na-przeprowadzenie-postepowania-habilitacyjnego-powołania-członków-komisji-habilitacyjnej-dr-inż.-Sylwia-Lewandowska_locked

2019-0066-Uchwała-w-sprawie-zatrudnienia-na-stanowisko-profesora-zwyczajnego-w-Katedrze-Fizyki-i-Biofizyki-prof.-dr-hab.-Janina-Gabrielska_locked

2019-0067-Uchwała-w-sprawie-zatrudnienia-na-stanowisku-profesora-zwyczajnego-w-Instytucie-Inżynierii-Rolniczej-prof.-dr-hab.-Adam-Figiel_locked

2019-0068-Uchwała-w-sprawie-ztarudnienia-na-stonowisko-adiunkta-w-Instytucie-Inzynierii-Rilniczej-dr-inż.-Magdalena-Kręcisz_locked

2019-0069-Uchwała-w-sprawie-przedłużenia-zatrudnienia-na-stanowisko-adiunkta-w-Instytucie-Nauk-Ekonomicznych-dr-Mirosław-Struś_locked

2019-0070-Uchwała-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-nauk-rolniczych-w-dyscyplinie-rolnictwo-i-ogrodnictwo-mgr-inz.-Katarzyna-Dereń_locked

2019-0071-Uchwała-w-sprawie-wyznaczenia-recenz-powołania-komisji-doktorskiej-ustalenie-egza-doktorskich-pow-komisji-do-przep-egz-mgr-inż.-Artur-Dobvrowolski_locked

2019-0072-Uchwała-w-sprawie-wyznaczenia-recenzentów-pow-komisji-doktorskiej-ustalenie-egz-doktorskich-powołanie-komisji-do-przepr-egz-mgr-inż.-Kamila-Karmowska_locked

2019-0073-Uchwała-w-sprawie-przyjęcia-efektów-kształcenia-się-dla-kierunku-Ekonomia-profil-praktyczny-studia-stacjonarne-I-stopnia_locked

2019-0074-Uchwała-w-sprawie-przyporządkowania-kierunków-studiów-do-dyscyplin-na-WP-T-korekta-Uchwały-nr-492019-s-dn.-16.04.2019-r._locked

2019-0075-Uchwała-w-sprawie-zaopiniowania-protokołu-Wydziałowej-Komisji-ds.-Nagród-i-Odznaczeń-w-sprawie-nagród-JM-Rektora-za-rok-2018_locked

2018

2018-001-zatrudnienie-na-stanowisku-adiunkta-w-INEiS-dr-inż.-S.-Minta_locked

2018-002-zmiana-w-planie-studiów-podwójnie-dyplomowanej-specjalności-na-kierunku-Ogrodnictwo-studia-II-st._locked

2018-003-zmiana-w-składzie-Wydziałowej-Komisji-Programowej-ds.-kierunku-Medycyna-roślin_locked

2018-004przyjęcie-sprawozdania-Dziekana-WP-T-za-2017-r._locked

2018-005-zgoda-na-przeprowadzenie-postępowania-hab.-wyznaczenie-członków-komisji-dr-inż.-P.-Komarnicki_locked

2018-006-zatrudnienie-na-stanowisko-adiunkta-w-KGHRiN-dr-inż.-K.-Nowosad_locked

2018-007-zatrudnienie-na-stanowisko-adiunkta-w-IAiPR-dr-inż.-E.-Pytlarz_locked

2018-008-uchwała-w-sprawie-zaopiniowania-kandydatury-dr-inż.-M.-Preisner_locked

2018-009-wyznaczenie-recenzentów-komisji-doktorskiej-i-egzaminacyjnecy-w-przewodzie-doktorskim-mgr-inż.-K.-Gawęckiego_locked

2018-010-wyznaczenie-recenzentów-komisji-doktorskiej-i-egzaminacyjnecy-w-przewodzie-doktorskim-mgr-inż.-K.-Stegenty_locked

2018-011-wszczęcie-przewodu-doktorskiego-wyznaczenie-promotora-mgr-inż.-T.-Mikulski_locked

2018-012-wszczęcie-przewodu-doktorskiego-wyznaczenie-promotora-mgr-inż.-M.-Ossowska_locked

2018-013-likwidacja-studiów-w-języku-angielskim-Podstawy-dla-rolnictwa-tropikalnego_locked

2018-014-zasady-rekrutacji-i-limity-przyjęć-na-studia-doktoranckie-w-roku-ak.-2018-19_locked

2018-015-zasady-rekrutacji-na-rok-ak.-2019-20-oraz-wymaganie-kierunkowe-na-studia-II-stopnia_locked

2018-016-limity-przyjęć-na-studia-I-i-II-stopnia-w-roku-ak.-2018-19-_locked

2018-017-zatwierdzenie-regulaminów-praktyk-na-studia-II-stopnia-i-I-stopnia-ZiIP_locked

2018-019-zatweiedzenie-zmian-w-programie-studiow-podyplomowych-Ekologiczne-i-integrowane-ogrodnictwo_locked

2018-020-wyrazenie-opinii-na-temat-kierownika-KGHRiN_locked

2018-021-zgoda-na-prowadzenie-wykładów-przez-osoby-nie-posiadajace-stopnia-dr-hab.-lub-prof._locked

2018-022-zatrudnienie-na-stanowisko-profesora-nadzwyczajnego-w-IAiPR-dr-hab.-M.-Szymura_locked

2018-023-zatrudnienie-na-stanowisko-profesora-nadzwyczajnego-w-IAiPR-dr-hab.-R.-Wacławowicz_locked

2018-024-nadanie-stopnia-doktora-w-dziedzinie-nauk-rolniczych-dyscyplinie-agronomia-mgr-inż.-P.-Michołap_locked

2018-025-powołanie-dr-S.-Lewandowskiej-na-promotora-pomocniczego-w-przewodzie-dokt.-mgr-inż.-T.-Mikuskiego_locked

2018-026-powołanie-dr.-K.-Gedigi-na-promotora-pomocniczego-w-przewodzie-dokt.-mgr-inż.-M.-Ossowskiej_locked

2018-027-zatwierdzenie-regulaminu-przyznawania-nagród-Rektora-nauczycielom-akademickim-na-WP-T_locked

2018-028-likwidacja-Zakładu-Nauk-Humanistycznych_locked

2018-029-zmiana-nazwy-Instytutu-Nauk-Ekonomicznych-i-Społecznych_locked

2018-030-zmiana-składu-Wydziałowej-Komisji-Programowej-ds.-kierunku-Rolnictwo_locked

2018-031-Uchwała-w-sprawie-wyrażenia-zgody-na-przeprowadzenie-postępowania-habilitacyjnego-wyznaczenie-członków-komisji-hab.-dr-inż.-P.-Bąbelewski_locked

2018-032-Uchwała-w-sprawie-wyznaczenia-recenzentów-powołaniA-komisji-doktorskiej-ustalenia-egzaminów-mgr-inż.-D.-Rejek_locked

2018-033-Uchwała-w-sprawie-wyznaczenia-recenzentów-powołania-komisji-doktorskiej-ustalenia-egzaminów-mgr-inż.-S.-Świerszcz_locked

2018-034-Uchwała-w-sprawie-wszczęcia-przewodu-doktorskiego-mgr-inż.-K.-Łuczak_locked

2018-035-Uchwała-w-sprawie-zmiany-promotora-w-przewodzie-doktorskim-mgr-inż.-M.-Jabłońskiej-Grzelak_locked

2018-036-Uchwała-w-sprawie-umorzenia-wszczętego-przewodu-doktorskiego-w-dyscyplinie-ogrodnictwo-mgr-inż.-B.-Hermanowicz_locked

2018-037-Uchwała-w-sprawie-umorzenia-wszczętego-przewodu-doktorskiego-w-dyscyplinie-agronomia-mgr-inż.-E.-Szydełko-Rabska_locked

2018-038-Uchwała-w-sprawie-zatwierdzenia-przedmiotów-do-wyboru-w-roku-akad.-2018-2019-na-kierunkach-studiów-WP-T_locked

2018-039-Uchwała-w-sprawie-wyrażenia-zgody-na-prowadzenie-wykładów-przez-nauczycieli-nieposiadających-co-najmniej-stopnia-dr-hab._locked

2018-040.-zatrudnienia-dr.-hab.-Wiesława-Wojciechowskiego-na-stanowisko-profesora-nadzwyczajnego-w-Instytucie-Agroekologii-i-Produkcji-Roślinnej_locked

2018-041.-nadanie-mgr.-inż.Oskarowi-Bojko-stopnia-doktora-w-obszarze-nauk-rolniczych-leśnych-i-weterynaryjnych-w-dziedzinie-nauk-rolniczych-w-dyscyplinie-agronomia_locked

2018-042-nadanie-mgr.-inż.-Krzysztofowi-Zbigniewowi-Gawęckiemu-stopnia-doktora-w-obszarze-nauk-rolniczych-leśnych-i-weterynaryjnych-w-dziedzinie-nauk-rolniczych-w-dyscyplinie-agronomia_locked

2018-043.-wszczęcie-przewodu-doktorskiego-w-obszarze-nauk-rolniczych-leśnych-i-weterynaryjnych.-w-dziedzinie-nauk-rolniczych-w-dyscyplinie-agronomia-i-wyznaczenie-promotora-w-przewodzie-d_locked

2018-044.-powołanie-dra-Grzegorza-Kuszy-na-promotora-pomocniczego-w-przewodzie-doktorskim-mgr-inż.-Katarzyny-Łuczak_locked

2018-045.-umorzenie-wszczętego-przewodu-doktorskiego-mgr.-inż.-Kamila-Pałki-w-dziedzinie-nauk-rolniczych-w-dyscyplinie-inżynieria-rolnicza_locked

2018-046.-umorzenie-wszczętego-przewodu-doktorskiego-mgr.-inż.-Witolda-Rożałowskiego-w-dziediznie-nauk-rolniczych-w-dyscyplinie-inżynieria-rolnicza_locked

2018-047.-zaopiniowaniezmiany-w-planie-studiów-I-go-stopnia-dla-kierunku-Ekonomia-profil-praktyczny_locked

2018-048.-zatwierdzenie-zmian-w-regulaminie-przyznawania-nagród-Rektora-nauczycielom-akademickim-Wydziału-Przyrodniczo-Technologicznego_locked

2018-049.-zmiana-składu-Wydziałowej-Komisji-Programowej-ds.-kierunku-Zarządzanie-i-Inżynieria-Produkcji_locked

2018-050-Uchwała-w-sprawie-zatrudnienia-na-stanowisko-adiunkta-w-INEiS_locked

2018-051-Uchwała-w-sprawie-zatrudnienia-na-stanowisko-adiunkta-w-ramach-projektu-w-IIR_locked

2018-052-Uchwała-w-sprawie-zatrudnienia-na-stanowisko-adiunkta-w-IIR_locked

2018-053-Uchwała-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-w-dyscyplinie-inżynieria-rolnicza-mgr-inż.-S.-Stegenta_locked

2018-054-Uchwała-w-sprawie-wyróżnienia-pracy-doktorskiej-mgr-inż.-Sylwii-Stegenty_locked

2018-055-Uchwała-w-sprawie-wyznaczenia-recenzentów-powołania-komisji-doktorskiej-ustalenia-egzaminów-doktorskich-mgr-inż.-M.-Gramza_locked

2018-056-Uchwała-w-sprawie-wyznaczenie-promotora-pomocniczego-w-przewodzie-doktorskim-mgr-inż.-M.-Markowicza_locked

2018-057-Uchwała-w-sprawie-wszczęcie-przewodu-doktorskiego-mgr-inż.-Andrea-Kałuża-Hałdyk_locked

2018-058-Uchwała-w-sprawie-wczęcia-przewodu-doktorskiego-mgr-inż.-Błażej-Gaze_locked

2018-059-Uchwała-w-sprawie-wszczęcia-przewodu-doktoskiego-w-dyscyplinie-agronomia-mgr-inż.-Andre-Loucao-Bongo_locked

2018-060-Uchwała-w-sprawie-umorzenia-przewodu-doktorskiego-mgr-inż.-Ł.-Górniak_locked

2018-061-Uchwała-w-sprawie-opinii-dotyczącej-rozliczenia-god.-dydaktycznych-realizowanych-w-ramach-programu-ERASMUS-roku-ak.-2017-2018_locked

2018-062-Uchwała-w-sprawie-zatwierdzenia-zmian-w-planie-studiów-I-st.-na-kierunku-Ogrodnictwo_locked

2018-063-Uchwała-w-sprawie-zatwierdzenia-zmian-w-planie-studiów-II-st.-na-kierunku-Ogrodnictwo_locked

2018-064-Uchwała-w-sprawie-zmiany-składu-Komisji-Programowej-ds.kierunku-Biotechnologia-stosowana-roślin_locked

2018-065-Uchwała-w-sprawie-zaopiniowania-protokołu-Wydziałowej-Komisji-ds.-Nagród-i-Odznaczeń_locked

2018-066-Uchwała-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-habilitowanego-nauk-rolniczych-w-dyscyplinie-inzynieria-rolnicza-dr-inż.-P.-Komarnicki_locked

2018-067-Uchwała-w-sprawie-wyrażenia-zgody-na-przeprowadzenie-postępowania-habilitacyjnego-wyznaczenie-członków-komisji-hab.-dr-inż.-K.-Lech_locked

2018-068-Uchwała-w-sprawie-zatrudnienia-na-stanowisko-adiunkta-dr-Anny-Kapały_locked

2018-69-Uchwała-w-sprawie-wyznaczenia-recenzentów-powołania-komisji-doktorskiej-ustalenia-egzaminów-doktorskich-mgr-inż.-M.Adamski_locked

2018-070-Uchwała-w-sprawie-wyznaczenie-promotora-pomocniczego-w-przewodzie-doktorskim-mgr-inż.-André-Louçăo-Bongo_locked

2018-071-Uchwała-w-sprawie-wszczęcia-przewodu-doktoskiego-dyscyplina-agronomia-mgr-inż.-Krzysztof-Papuga_locked

2018-072-Uchwała-w-sprawie-wszczęcia-przewodu-doktorskiego-dyscyplina-agronomia-mgr-inż.-P.-Telega_locked

2018-073-Uchwała-w-sprawie-wszczęcia-przewodu-doktorskiego-dyscyplina-agronomia-mgr-inż.-B.-Jacewski_locked

2018-074-Uchwała-w-sprawie-wszczęcia-przewodu-doktorskiego-dyscyplina-ogrodnictwo-mgr-inż.-K.Godlewska_locked

2018-075-Uchwała-w-sprawie-umorzenia-przewodu-doktorskiego-mgr-inż.-P.-Grzemski_locked

2018-076-Uchwała-w-sprawie-umorzenia-przewodu-doktorskiego-mgr-inż.-E-Pora_locked

2018-077-Uchwała-w-sprawie-zatwierdzenia-zmian-w-planie-studiów-I-st.-na-kierunku-Biotechnologia-stosowana-roślin_locked

2018-078-Uchwała-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-habilitowanego-nauk-rolniczych-w-dyscyplinie-ogrodnictwo-dr-inż.-P.-Bąbelewski_locked

2018-079-Uchwała-w-sprawie-wyrażenia-zgody-na-przeprowadzenie-postępowania-habilitacyjnego-wyznaczenie-członków-komisji-hab.-dr-inż.-D.-Pruchniewicz_locked

2018-080-Uchwała-opiniująca-przedłużenie-zatrudnienia-na-stanowisku-adiunkta-dr-Mirosław-Struś_locked

2018-081-Uchwała-w-sprawie-zatrudnienia-na-stanowisko-adiunkta-w-IAiPR-dr-inż.-A.-Zych_locked

2018-082-Uchwała-w-sprawie-zatrudnienia-na-stanowisko-adiunkta-w-IAiPR-dr-inż.-M.-Serfain-Andrzejewska_locked

2018-083-Uchwała-w-sprawie-wyznaczenia-recenzentów-powołania-komisji-doktorskiej-ustalenia-egzaminów-doktorskich-mgr-inż.-I.-Kwiecińska_locked

2018-084-Uchwała-w-sprawie-wyznaczenie-promotora-pomocniczego-w-przewodzie-doktorskim-mgr-inż.-Katarzyna-Godlewska_locked

2018-085-Uchwała-w-sprawie-wyznaczenia-promotora-pomocniczego-w-przewodzie-doktorskim-mgr-inż.-Krzysztof-Papuga_locked

2018-086-Uchwała-dot.-zatwierdzenia-regulaminu-praktyk-kierunek-Ekonomia_locked

2018-087-Uchwała-w-sprawie-zatwierdzenia-zmian-w-planie-studiów-I-st.-na-kierunku-Ochrona-środowiska_locked

2018-088-Uchwała-opinująca-przyznanie-stypendium-ministra-za-wybitne-osiągnięcia-mgr-inż.-P.-Stępień_locked

2018-089-Uchwała-opinująca-przyznanie-stypendium-ministra-za-wybitne-osiągnięcia-mgr-inż.-L.-Głąb_locked

2018-090-Uchwała-dot.-zatwierdzenia-rozdziału-środków-finansowych-dla-Jednostek-Wydziału-na-rok-2018_locked

2018-091-Uchwała-w-sprawie-wyrażenia-zgody-na-prowadzenie-wykładów-przez-nauczycieli-nieposiadających-co-najmniej-stopnia-dr-hab._locked

2018-092-Uchwała-w-sprawie-przyjęcia-sprawozdania-z-działalnosci-SKN_locked

2018-093-Uchwała-w-sprawie-powołania-komisji-skrutacyjnej-Rady-Wydziału-na-rok-akademicki-2018_2019_locked

2018-094-Uchwała-w-sprawie-wyrażenia-zgody-na-przeprowadzenie-postępowania-habilitacyjnego-wyznaczenie-członków-komisji-hab.-dr-inż.-K.-Pentos_locked

2018-095-Uchwała-w-sprawie-wyrażenia-opinii-dot.-zatrudnienia-prof.-dr.-hab.Romaśńkiego-na-stranowisku-profesora_locked

2018-096-Uchwała-w-sprawie-wyznaczenia-recenzentów-powołania-komisji-doktorskiej-ustalenia-egzaminów-doktorskich-mgr-inż.-Leszek-Gersztyn_locked

2018-097-Uchwała-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-ze-studiów-doktoranckich-w-ra-.2017_2018_locked

2018-098-Uchwała-w-sprawie-wyrażenia-opinii-dot.-zamknięcia-studiów-podyplomowych-OŹEiGO_locked

2018-99-Uchwała-w-sprawie-wyrażenia-opinii-dot.-zamknięcia-studiów-podyplomowych-Polsko-niemeickie-studia-podyplomowe-MBA_locked

2018-100-Uchwała-w-sprawie-zatwierdzenia-zmian-w-Komisji-programowej-ds.-kierunku-Ekonomia_locked

2018-101-Uchwała-w-sprawie-zatwierdzenia-zmian-w-Komisji-programowej-ds.-kierunku-Ochrona-Środowiska_locked

2018-102-Uchwała-w-sprawie-wyrażenia-zgody-na-prowadzenie-wykładów-przez-nauczycieli-nieposiadających-co-najmniej-stopnia-dr-hab._locked

2018-103-Uchwała-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-habilitowanego-nauk-rolniczych-w-dyscyplinie-inżynieria-rolnicza-dr-inż.-K.-Lech_locked

2018-104-Uchwała-dot.zatrudnienia-na-stanowisko-prof.-nadzw.-w-IIR-dr-hab.-R.-Stopa_locked

2018-105-Uchwała-w-sprawie-zatrudnienia-na-stanowisko-adiunkta-w-IAiPR_locked

2018-106-Uchwała-pozytywnie-opiniująca-zatrudnienia-na-stanowisku-starszego-wykładowcy-dr-Mirosław-Struś_locked

2018-107-Uchwała-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-w-dyscyplinie-agronomia-mgr-S.-Świerszcz_locked

2018-108-Uchwała-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-w-dyscyplinie-ogrodnictwo-mgr-inż.-M.-Gramza_locked

2018-109-Uchwała-w-sprawie-zmiany-składu-Komisji-Programowej-ds.kierunku-Rolnictwo_locked

2018-110-Uchwała-w-sprawie-zmiany-składu-w-Wydziałowej-Komisji-Kadry-Naukowej_locked

2018-111-Uchwała-w-sprawie-zmiany-składu-w-Wydziałowej-Komisji-ds.-Zapewnienia-Jakości-Kształcenia_locked

2018-112-Uchwała-w-sprawie-wykorzystania-ankiet-studentów-oceniających-jakość-zajęć-dydaktycznych-w-roku-akademickim-2017-_018-oraz-2018_2019_locked

2018-113-Uchwała-w-sprawie-zatwierdzenia-Regulaminu-wyboru-i-realizacji-prac-dyplomowych-na-studiach-stacjonarnych-i-niestacjonarnych-obowiązującego-na-WP-T_locked

2018-114-Uchwała-w-sprawie-przyjęcia-zasad-rekrutacji-oraz-wymagań-kierunkowych-na-rok-ak.-2019_2020_locked

2018-115-Uchwała-w-sprawie-przyjęcia-kandydatów-na-studia-z-pominięciem-postępowania-kwalifikacyjnego_locked

2018-116-Uchwała-w-sprawie-wyrażenia-zgody-na-prowadzenie-wykładów-przez-nauczycieli-nieposiadających-co-najmniej-stopnia-dr-hab._locked

2018-117-Uchwała-w-sprawie-zmian-w-strukturze-INE_locked

2018-119-Uchwała-w-sprawie-zatrudnienia-na-stanowisko-adiunkta-w-IAiPR-dr-inż-E.-Pytlarz_locked

2018-120-Uchwała-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-w-dyscyplinie-agronomia-mgr-D.-Rejek_locked

2018-121-Uchwała-w-sprawie-zmiany-promotora-w-przewodzie-doktorskim-mgr-inż.-M.-Giemza-Mikoda_locked

2018-122-Uchwała-w-sprawie-zmiany-regulaminu-praktyk-OŻEiGO_locked

2017

2017-001-przedłużenie-zatrudnienia-na-stanowisku-asystenta-w-INEiS-mgr-inż.-K.-Jodź_locked

2017-002-wszczęcie-przewodu-doktorskiego-w-dyscyplinie-inzynieria-rolnicza-wyznaczenie-promotora-mgr-inż.-K.-Dereń_locked

2017-003-wszczecie-przewodu-doktorskiego-w-przewodzie-doktorskim-mgr-inż.-L.-Głąb_locked

2017-004-zamkniecie-studiów-niestacjonarnych-I-i-II-st.-na-kierunku-Ochrona-środowiska_locked

2017-005-zamknięcie-studiów-stacjonarnych-I-st.-na-kierunku-Podstawy-dla-rolnictwa-tropikalnego_locked

2017-006-opinia-w-sprawie-utworzenie-studiów-stacjonarnych-I-stopnia-Zarządzanie-i-doradztwo-rolnośrodowiskowe_locked

2017-007-przyjęcie-sprawozdania-Dziekana-WP-T-za-2016-rok_locked

2017-008-opinia-dot.-zatrudnienia-na-stanowisku-profesora-nadzw.-w-KOR-dr.-hab.-Wojciecha-Pusza_locked

2017-009-zgoda-na-przeprowadzenie-postępowania-habilitacyjnego-dr-inż.-B.-Łabaz-wyznaczenia-członków-komisji-habilitacyjnej_locked

2017-010-opinia-dot.-zatrudnienia-na-stanowisku-adiunkta-w-INEiS-dr-Agnieszki-Piaseckiej-Robak_locked

2017-011-opinia-dot.-zatrudnienia-na-stanowisku-adiunkta-w-KFiB-dr.-Romualda-Żyłki_locked

2017-012-nadanie-stopnia-doktora-w-dyscyplinie-agronomia-mgr.-inż.-Jakubowi-Szperlikowi_locked

2017-013-wszczęcie-przewodu-doktorskiego-w-dyscyplinie-ogrodnictwo-wyznaczenie-promotora-mgr-inż.-M.-Biernacik_locked

2017-014-wszczęcie-przewodu-doktorskiego-w-dyscyplinie-inżynieria-rolnicza-wyznaczenie-promotora-mgr-inż-K.-Rać_locked

2017-015-wsczęcie-przewodu-doktorskiego-w-dyscyplinie-inżynieria-rolnicza-wyznaczenie-promotora-mgr-inż.-M.-Siudek_locked

2017-016-powołanie-dr-inż.-T.-Sekutowskiegio-na-promotora-pomocniczego-w-przewodzie-doktorskim-mgr-inż.-K.-Dereń_locked

2017-017-zatwierdzenie-zasad-rekrutacji-w-roku-ak.-18-19-wymagań-kierunkowych-zasobów-wiedzy-stanowiących-podstawę-kwalifikacji-kandydatów-na-studia-II-st._locked

2017-018-przyjęcie-limitów-przyjęć-w-roku-ak.-2017-18_locked

2017-019-przyjęcie-laureatów-olimpiad-w-latach-2018-21-z-pominięciem-postępowania-kwalifikacyjnego_locked

2017-020-zgoda-na-prowadzenie-wykładów-przez-osoby-nieposiadające-stopnia-dr.-hab.-i-tytułu-profesora_locked

2017-021-powołanie-prromotora-i-wyznaczenie-recenzentów-w-postępowaniu-o-natanie-tytułu-dr-honoris-causa-prof.-A.-Grzywacz_locked

2017-022-w-sprawie-zmiany-uchwały-dotyczącej-wyznaczenia-członków-komisji-habilitacyjnej-dr-inż.-B.-Łabaz_locked

2017-023-zatrudnienie-na-stanowisku-adiunkta-w-KOR-dr-inż.-I.-Gruss_locked

2017-024-zatrudnienie-na-stanowisku-adiunkta-w-KGHRiN-dr-M.-Preisner_locked

2017-025-wyznaczenie-recenzentów-powołanie-komisji-wyznaczenie-egzaminów-w-wprzewodzie-doktorskim-mgr-inż.-I.-Gołąb-Bogacz_locked

2017-026-wyznaczenie-recenzentów-powołanie-komisji-wyznaczenie-egzaminów-w-wprzewodzie-doktorskim-mgr-inż.-W.-Włodarczyk_locked

2017-027-wszczęcie-przewodu-doktorskiego-w-dyscyplinie-agronomia-wyznaczenie-recenzenta-mgr-inż.-P.-Bączek_locked

2017-028-powołanie-dr-A.-Michalskiej-na-promotora-pomoicniczego-w-przewodzie-doktorskim-mgr-inż.-M.-Siudek_locked

2017-029-umorzenie-przewodu-doktrorskiego-mgr.-inż.-M.-Cuske-w-dyscyplinie-agronomia_locked

2017-030-zasady-rekrutacji-oraz-limit-przyjęć-na-sttudia-doktoranckie-w-roku-ak.-2017-2018_locked

2017-031-zatrudnienie-na-podstawie-umów-cywilno-prawnych-w-roku-ak.-2016-2017_locked

2017-032-w-sprawie-zmiany-uchwały-nr-75-2016-i-105-2016-dotyczącej-komisji-habilitacyjnej-w-postępowaniu-dr-M.-Lubiarz_locked

2017-033-zatrudnienie-na-stanowisku-adiunkta-w-INoGiOŚ-dr-M.-Dębicka_locked

2017-034-wszczęcie-przewodu-doktorskiego-w-dyscyplinie-ogrodnictwo-wyznaczenie-promotora-mgr-inż.-A.-Dobrowolski_locked

2017-035-zatwierdzenie-przedmiotów-do-wyboru-w-roku-ak.-2017-2018_locked

2017-036-przyjęcie-sprawozdania-z-działalności-studenckich-kół-naukowych-w-roku-akademickim-2015-2016_locked

2017-037-zatrudnienie-na-opodstawie-umowy-cywilno-prawnej-w-roku-akademickim-2016-2017_locked

2017-038-przedłużenie-zatrudnienia-na-stanowisku-profesora-zwyczajnego-prof.-dr-hab.-J.-Szlachty-w-IIR_locked

2017-039-przedłużenie-zatrudnienia-na-stanowiskou-profesora-nadzwyczajnego-prf.-dr-hab.-L.-Romańskiego-w-IIR_locked

2017-040-zatrudnienie-dr-inż.-D.-Richter-na-stanowisku-adiunkta-w-KBiER_locked

2017-041-wyznaczenie-recenzentów-powołnie-komisji-doktoskiej-i-komisji-egzaminacyjnych-w-przewodzie-dokt.-mgr-inż.-E.-Pytlarz_locked

2017-042-wszczęcie-przewodu-doktorskiego-w-dyscyplnie-agronomia-wyznaczenie-promotora-mgr-inż.-M.-Cieciura_locked

2017-043-wszczęcie-przewodu-doktorskiego-w-dyscyplinie-agronomia-wyznaczenie-promotora-mgr-inż.-A.-Łagocka_locked

2017-044-powołanie-promotora-pomocniczego-w-przewodzie-doktorskim-mgr-inż.-P.-Bączek_locked

2017-045-umorzenie-przewodu-doktorskiego-mgr-inż.-A.-Tabisz_locked

2017-046-przyjęcie-sprawozdania-z-przebiegu-studiów-doktoranckich-w-roku-ak.-2016-2017_locked

2017-047-zaopiniowanie-przyznania-medali-Za-zasługi-dla-UPWr_locked

2017-048-zatwiedzenia-podziału-środków-finansowych-dla-Jednostek-WP-T_locked

2017-049-poparcie-wniosku-o-nadanie-prof.-dr-hab.-A.-Grzywaczowi-tytułu-doktora-honoris-causa-UPWr_locked

2017-050-przedłużenie-zatrudnienia-na-stanowisko-prof.-nadzwyczajnego-w-KSUR-dr-hab.-W.-Malarzprof.-nadzw._locked

2017-051-zatrudnienie-na-stanowisku-adiunkta-w-KKAiTZ-dr-inż.-P.-Kuc_locked

2017-052-nadanie-stopnia-doktora-w-dyscyplinie-agronomia-mgr-inż.-I.-Gołąb-Bogacz_locked

2017-053-wyróżnienie-pracy-doktorskiej-dr-inż.-I.-Gołąb-Bogacz_locked

2017-054-wyznaczenie-recenzentów-powołanie-komisji-doktorskieji-komisji-egzaminacyjnych-w-przewodzie-dokt.-mgr-inż.-M.-Talar-Krasy_locked

2017-055-wszczęcie-przewodu-doktorskiego-w-dyscyplinie-agronomia-wyznaczenie-promotora-mgr-inż.-M.-Cierpisz_locked

2017-056-wyznaczenie-promotora-pomocniczego-w-przewodzie-doktorskim-mgr-inż.-M.-Cieciury_locked

2017-057-wyznaczenie-promotora-pomocniczego-w-przewodzie-doktorskim-mgr-inż.-A.-Łagockiej_locked

2017-058-zatwierdzenie-zmian-w-planach-programach-i-efektach-kształcenia-studiów-doktoranckich_locked

2017-059-zatwierdzenie-kryteriów-przyznawania-zwiększonego-stypendium-doktorskiego_locked

2017-060-zatwierdzenie-zmian-w-planach-studiów-na-kierunkach-prowadzonych-na-WP-T_locked

2017-061-likwidacja-studiów-podyplomowych-Niemiecko-Polskie-studia-MBA-zarządzanie-w-sektorze-rolno-spożywczym_locked

2017-062-zmiana-składu-Wydzialowej-Komisji-Programowej-ds.-kierunku-Ogrodnictwo_locked

2017-063-zmiana-składu-Wydziałowej-Komisji-Programowej-ds.-kierunku-Zarządzanie-i-inżynieria-produkcji_locked

2017-064-opinia-w-sprawie-kandydatów-na-dyrektorów-i-kierowników-Jednostek-WP-T_locked

2017-065-opinia-w-sprawie-rozliczenia-godzin-dydaktycznych-realizowanych-w-ramach-programów-ERASMUS_locked

2017-066-opinia-w-sprawie-protokołu-Wydziałowej-Komisji-ds.-Nagrod-i-Odznaczeń_locked

2017-068-opinia-w-sprawie-zatrudnienia-na-stonowisko-prof.-nadzw.-dr-hab.-J.-Urbaniak_locked

2017-069-nadanie-stopnia-doktora-habilitowanego-dr-M.-Lubiarz-w-dyscyplinie-ogrodnictwo_locked

2017-070-nadanie-stopnia-doktora-habilitowanego-dr-inż.-B.-Łabaz-w-dyscyplinie-agronomia_locked

2017-071-zatrudnienie-na-stanowisko-adiunkta-w-IIR-dr-inż.-B.-Cieniawska_locked

2017-072-zatrudnienie-na-stanowisko-naukowe-adiunkta-w-KGHRiN-dr-K.-Kostyn_locked

2017-073-zatrudnienie-na-stanowisko-adiunkta-w-KŻR-dr-inż.-A.-Płaczek_locked

2017-074-zatrudnienie-na-stanowisko-adiunkta-w-KFiB-dr-K.-Solarska-Ściuk_locked

2017-075-zatrudnienie-na-stanowisko-asystenta-w-KFIB-mgr-K.-Męczarska_locked

2017-076-nadanie-stopnia-doktora-mgr-inż.-E.-Pytlarz-w-dyscyplinie-agronomia_locked

2017-077-nadanie-stopnia-doktora-mgr-inż.-W.-Włodarczyk-w-dyscyplinie-agronomia_locked

2017-078-wyróżnienie-pracy-doktorskiej-mgr-inż-E.-Pytlarz_locked

2017-080-powołanie-dr-I.-Gruss-na-promotora-pomocniczego-w-przewodzie-doktorskim-mgr-inż.-M.-Cierpisza_locked

2017-081-utowrzenie-podwójnie-dyplomowanej-specjalności-Advanced-Technologies-in-Chineses-and-Polish-Horticulture_locked

2017-082-zmiana-w-planie-studiów-Ochrona-środowiska-specjalność-ekologia-i-ochrona-przyrody_locked

2017-083-zmiana-w-planie-studiów-Ochronaśrodowiska-specjalność-zarządzanie-ryzykiem-środowiskowym_locked

2017-084-zmiana-w-planie-studiów-II-stopnia-na-kierunku-ZiIIP_locked

2017-085-zmiana-składu-wydziałowej-komisji-programowej-ds.-kierunku-Agrobiznes_locked

2017-086-zmiana-składu-wydziałowej-komisji-programowej-ds.-kierunku-Ochrona-środowiska_locked

2017-087-zmiana-regulaminu-praktyk-na-kierunku-Ogrodnictwo-TRiL_locked

2017-088-opinia-w-sprawie-wniosku-o-stypendium-MNiSW-mgr-inż.-L.-Głąb_locked

2017-089-opinia-w-sprawie-wniosku-o-stypendium-MNiSW-mgr-inż.-P.-Stępień_locked

2017-090-opinia-w-sprawie-wniosku-o-stypendium-MNiSW-mgr-inż.-D.-Szyjewicz_locked

2017-091-opinia-w-sprawie-wniosku-MNiSW-Ł.-Kołodziej_locked

2017-092-opinia-w-sprawie-wniosku-o-stypendium-MNiSW-k.-Sobieraj_locked

2017-093-opinia-o-kandydacie-na-p.o.-Kierownika-FiB_locked

2017-094-zgoda-na-prowadzenie-wykładów-przez-osoby-nie-posiadające-stopnia-dr-hab.-i-prof._locked

2017-095-powołanie-komisji-skrutacyjnej-w-roku-ak.-2017-2018_locked

2017-096-zatrudnienie-na-stanowisko-adiunkta-dr-inż.-T.-Pilawki-w-INEiS_locked

2017-097-wszczęcie-przewodu-doktorskiego-w-dyscyplinie-inżynieria-rolnicza-wyznaczenie-promotora-mgr-inż-M.-Kamiński_locked

2017-098-wszczęcie-przewodu-doktorskiego-w-dyscyplinie-agronomia-wyznaczenie-promotora-mgr-inż.-A.-Maciejewska-Hoza_locked

2017-099-korekta-w-planach-studiów-doktoranckich_locked

2017-100-zatwierdzenie-strategii-Wydziału-Przyrodniczo-Technologicznego-do-2020-roku_locked

2017-101-wyrażenie-zgody-na-prowadzenie-wykładów-przez-osoby-nie-posiadające-stopnia-dr-hab.-i-prof.-w-roku-ak.-2017-18_locked

2017-102-zatrudnienie-na-stanowisko-adiunkta-w-KGHRiN-dr-inż.-B.-Kozak_locked

2017-103-zatrudnienie-na-stanowisko-adiunkta-w-KOR-dr-E.-Magnucka_locked

2017-104-nadanie-stopnia-doktora-w-dziedzinie-nauk-rolniczych-dyscyplina-ogrodnictwo-dr-inż.-M.-Talar-Krasa_locked

2017-105-wyróżnienie-pracy-doktorskiej-mgr-inż.-M.-Talar-Krasy_locked

2017-106-wyznaczenie-recenzentów-powołanie-komisji-doktorskiej-wyznaczenie-egzaminów-w-przewodzie-dok.-mgr-inż.-P.-Michołapa_locked

2017-107-wszczęcie-przewodu-doktorskiego-w-dziedzinie-nauk-rolniczych-dyscyplinie-agronomia-mgr-inż.-K.-Gawęcki_locked

2017-108-powołanie-dr-inż.-B.-Kozaka-na-promotora-pomocniczego-w-przewodzie-dok.-mgr-inż.-A.-Maciejewskiej-Hoza_locked

2017-109-zmiana-w-programie-studiów-I-stopnia-na-kierunku-Ekonomia-profil-praktyczny_locked

2017-110-zmiany-w-planie-studiów-II-stopnia-na-kierunku-Biotechnologia-stosowana-roślin_locked

2017-111-zatwierdzenie-regulaminy-wyboru-i-realizacji-prac-dyplomowych-w-roku-ak.-2017-2018_locked

2017-112-zaopiniowanie-utworzenia-studiów-podyplomowych-Ekologiczne-integrowane-ogrodnictwo_locked

2017-113-przekształcenie-KKAiTZ-oraz-KSUR-w-Instytut-Agroekologii-i-Produkcji-Roślinnej_locked

2017-114-opinia-o-kondydacie-n-adyrektora-Instytutu-Agroekologii-i-Produkcji-Roślinnej_locked

2017-115-utworzenie-zakładów-w-Instytucie-Agroekologii-i-Produkcji-Roślinnej_locked

2017-116-zmiana-składu-Wydzialowej-Komisji-programowej-ds.-Kierunku-Zarzadzanie-i-inzynieria-produkcji_locked

2017-117-zmiana-w-skladzie-Wydziałowej-Komisji-ds.-Zapewnienia-Jakości-Kształcenia_locked

2017-118-zmiana-organizacji-roku-akademickiego-na-studiach-I-stopnia_locked

2017-119-zgoda-na-prowadzenie-wykładów-przez-osoby-nie-posiadajace-minimum-stopnia-dr.-hab._locked

2017-120-zatrudnienie-na-stanowisko-adiunkta-w-IIR-dr-inż.-P.-Komarnicki_locked

2017-121-wyznaczenie-recenzentów-powołanie-komisji-doktorskiej-wyznaczenie-egzaminów-e-przewodzie-dok.-mgr-inż.-O.-Bojko_locked

2017-122-powołanie-dr-W.Heliosa-na-promotora-pomocnuiczego-w-przewodzie-doktorskim-mgr-iinż.-K.-Gawęckiego_locked

2017-123-likwidacjia-studiow-stacjonarnych-II-stopnia-na-kierunku-Ekonomia_locked

2017-124-zasady-przyznawania-środków-finansowych-na-działalność-realizowaną-w-jednostkach-WP-T-1_locked

2017-125-przyjecie-sprawozdania-Wydziałowej-Komisji-ds.-realizacji-zadań-w-zakresie-jakości-kształcenia-w-roku-ak.-2016-17_locked

2017-126-zmiana-składu-Wydziałowej-Komisji-Programowej-ds.-kierunku-technika-rolnicza-i-leśna_locked

2017-127-utworzenie-zakładów-oraz-stacji-dydaktyczno-badawczej-w-IAiPR_locked

2016

2016-001-zatrudnienie-na-stanowisku-adiunkta-w-IIR-dr-inż-M.-Fugol_locked

2016-002-nadanie-stopnia-doktora-w-dyscyplinie-agronomia-mgr-inż.-N.-A.-Kazimierskiej_locked

2016-003-Program-praktyki-inżynierskiej-Agrobiznes_locked

2016-003-Program-praktyki-zawodowej-Agrobiznes2_locked

2016-003-Regulamin-praktyki-inżynierskiej-Agrobiznes_locked

2016-003-Regulamin-praktyki-zawodowej-Agrobiznes1_locked

2016-003-zatwierdzenie-programów-i-regulaminów-praktyk-na-kierunku-Agrobiznes_locked

2016-004-zatrwierdzenie-zmiany-w-planach-studiów-doktoranckich-w-roku-ak.-2015-2016_locked

2016-005-zatwierdzenie-aneksu-do-sprawozdania-Wydziałowej-Komisji-USZJK1_locked

2016-007-przyjęcie-sprawozdania-Dziekana-Wydziału-Przyrodniczo-Technologicznego-za-2015-r._locked

2016-008-nadanie-stopnia-doktora-habilitowanego-dr-inż-G.-Kulczyckiemu_locked

2016-009-wyrażenia-zgody-na-postępowanie-habilitacyjne-wyznaczenie-członków-komisji-dr-inż.-W.-Pusz_locked

2016-010-udzielenie-płatnego-urlopu-naukowego-dr-inż.-B.-Łabaz_locked

2016-011-zatrudnienie-na-stanowisku-adiunkta-w-IIR-dr-inż.-K.-Lech_locked

2016-012-zatrudnienie-na-stanowisku-asystenta-w-KFiB-mgr-P.-Strugała_locked

2016-013-wyznaczenie-recenzentów-powołanie-komisji-doktorskiej-ustalenie-egzaminów-mgr-Ł.-Kuta_locked

2016-014-zatwierdzenie-zasad-rekrutacji-w-r.-ak.-17-18-oraz-wymagań-kierunkowych-na-studia-II-stopnia_locked

2016-015-zatwierdzenie-programów-i-regulaminów-praktyk-zawodowych-na-kierunku-Biotechnologia-stosowana-roślin_locked

2016-016-zatrudnienia-na-podstawie-umowy-cywilno-prawnej-w-r.ak_.-2015-16_locked

2016-017-Przedłużenie-zatrudnienia-dr-hab.-E.-Fudali-na-stanowisku-prof.-nadzw.-w-KBiEK_locked

2016-018-Zatrudnienie-dr-S.-Cyboran-Mikołajczyk-na-stanowisku-adiunkta-w-KFiB_locked

2016-019-Zatrudnienie-dr-W.-Wojtasik-na-stanowisku-adiunkta-w-KGHRiN_locked

2016-020-Wszczęcie-przewodu-doktorskiego-wyznaczenie-promotora-mgr-inż.-M.-Żyromski_locked

2016-021-Zaopiniowanie-kandydatury-dr.-inż.-J.-Warooszewskiego-dot.-otrzymania-stypendium-dla-wybitnych-młodych-naukowców_locked

2016-022-Zasady-rekrutacji-na-studia-doktoranckie-w-roku-akademickim-2016-2017_locked

2016-023-Zmiana-uchwały-126-2015-dot.-limitów-przyjęć-w-roku-ak.-2016-2017_locked

2016-024-powołanie-komisji-programowej-ds.-kierunku-Doradztwo-rolno-środowiskowe-i-ekspertyzy-przyrodnicze_locked

2016-040-wyznaczenie-recenzentów-powołanie-komisji-w-przewodzie-doktorskim-mgr-inż.-A.-Balbierz_locked

2016-041-wyznaczenie-recenzentów-powołanie-komisji-w-przewodzie-doktorskim-mgr.-inż.-A.-Zycha_locked

2016-042-wszczęcie-przewodu-doktorskiego-w-dyscyplinie-agronomia-wyznaczenie-promotora-mgr-inż.-A.-Barczyk_locked

2016-043-wszczęcie-przewodu-doktorskiego-w-dyscyplinie-agronomia-wyznaczenie-promotora-mgr-inż.-K.-Karmowska_locked

2016-044-wszczęcie-przewodu-doktorskiego-w-dyscyplinie-inżynieria-rolnicza-wyznaczenie-promotora-mgr-inż.-D.-Szyjewicz_locked

2016-045-wszczęcie-przewodu-doktorskiego-w-dyscyplinie-inzynieria-rolnicza-wyznaczenie-promotora-mgr-inż.-T.-Wysoczański_locked

2016-046-powołanie-promotora-pomocniczego-w-przewodzie-doktorskim-mgr-inż.-M.-Gniadzik_locked

2016-047-powołanie-promotora-pomocniczego-w-przewodzie-doktorskim-mgr-inż.-A.-Stępień_locked

2016-048-powołanie-kierunku-Biotechnologia-stosowana-roślin-II-stopnia-zatwierdzenie-efektów-kształcenia_locked

2016-049-powołanie-specjalności-Gospodarowanie-środowiskiem-na-kierunku-Ochrona-środowiska-studia-II-stopnia_locked

2016-050-zatwierdzenie-przedmiotów-do-wyboru-na-rok.-ak.-2016-2017-na-kierunku-Agrobiznes-sem.-5-i-6_locked

2016-051-zatwierdzenie-wymagń-kierunkowych-zasobów-wiedzy-i-umiejętności-dla-kier.-Agrobiznes-i-BSR-w-r.-ak.-2017-18_locked

2016-052-przyjęcie-sprawozdania-z-przebiegu-studiów-doktoranckich-w-r.-ak.-2015-2016_locked

2016-053-wybór-kandydatów-na-członków-do-Centralnej-Komisji-do-Spraw-Stopni-i-Tytułów_locked

2016-054-przyjęcie-sprawozdania-z-działalności-Studenckich-Kół-Naukowych-w-roku-ak.-2014-2015_locked

2016-055-Opninia-w-sprawie-przyznania-medalu-za-zasługi-dla-Uniwersytetu-Przyrodniczego-we-Wrocławiu_locked

2016-056-zatwierdzenie-podziału-środków-finansowych-dla-Jednostek-Wydziału-Przyrodniczo-Technologicznego-na-rok-2016_locked

2016-057-wyrażenie-opinii-o-kandydacie-do-nadania-tytułu-doktora-honoris-causa-UP-we-Wrocławiu-prof.-A.-Grzywacz_locked

2016-058-wszczęcie-postępowania-dot.-zatrudnienia-na-stanowisku-prof.-zwyczajnego-wyznaczenie-recenzenta-prof.-dr-hab.-J.-Szopa-Skórkowski_locked

2016-059-nadanie-stopnia-doktora-habilitowanego-dr-inż.-W.-Pusz_locked

2016-060-nadanie-stopnia-doktora-w-dyscyplinie-inżynieria-rolnicza-mgr-Ł.-Kuta_locked

2016-061-nadanie-stopnia-doktora-w-dyscyplinie-agronomia-mgr.-P.-Mederski_locked

2016-062-wszczęcie-przewodu-doktorskiego-w-dyscyplinie-agronomia-wyznaczenie-promotora-mgr-J.-Grzeszczuk_locked

2016-063-wszczęcie-przewodu-doktorskiego-w-dyscyplinie-agronomia-wyznaczenie-promotora-mgr.-inż.-M.-Kałuża_locked

2016-064-wszczęcie-przewodu-doktorskiego-w-dyscyplinie-inżynieria-rolnicza-wyznaczenie-promotora-mgr-inż.-M.-Kierdal_locked

2016-065-wszczęcie-przewodu-doktorskiego-w-dyscyplinie-inżynieria-rolnicza-wyznaczenie-promotora-mgr-inż.-R.-Maślankowski_locked

2016-066-wszczęcie-przewodu-doktorskiego-w-dyscyplinie-ogrodnictwo-wyznaczenie-promotora-mgr-inż.-A.-Pawlikowska_locked

2016-067-powołanie-dr.-P.-Stępnia-na-prowmotora-pomocniczego-w-przewodzie-doktorskim-mgr-inż.-K.-Karmowskiej_locked

2016-068-powołanie-dr-inż.-K.-Pentoś-na-promotora-pomocniczego-w-przewodzie-doktorskim-mgr.-inż.-T.-Wysoczańskiego_locked

2016-069-powołanie-studiów-podyplomowych-MBA_locked

2016-070-rozliczenie-godzin-dydaktycznych-w-roku-ak.-15-16-w-ramach-programu-Erasmus_locked

2016-071-zaopinowianie-protokołu-Wydziałowej-Komisji-Nagród-i-Odznaczeń-dot.-przyznania-nagród-JM-Rektora_locked

2016-072-zmianan-nazwy-Zakładu-Fitopatologii-i-Mikologii_locked

2016-073-opinia-dot.-zatrudnienia-na-stanowisko-prof.-zwyczajnego-w-KGHRiN-prof.-dr-hab.-J.-Szopa-Skórkowski_locked

2016-074-zatrudnienie-na-stanowisko-praofesora-nadzwyczajnego-w-KO-dr-hab.-R.-Dębicz_locked

2016-075-wyrażenie-zgody-na-przeprowadzenie-postępowania-habilitacyjnego-wyznaczenie-członków-komisji-dr-.-M.-Lubiarz_locked

2016-076-zatrudnienie-na-stanowisko-adiunkta-w-INEiS-dr-M.-Wawrzyniak-Kostrowicka_locked

2016-077-zatrudnienie-na-stanowisko-adiunkta-w-KSUR-dr-inż.-M.-Serafin-Andrzejewska_locked

2016-078-zatrudnienia-na-stanowisko-adiunkta-w-IIR-dr-inż.-B.-Cieniawska_locked

2016-079-zatrudnienie-na-stanowisko-adiunkta-w-IIR-dr-A.-Michalska_locked

2016-080-zatrudnienie-na-stanowisko-asystenta-w-INoGiOŚ-mgr-A.-Pędziwiatr_locked

2016-081-zatrudnienie-na-stanowisko-asystenta-w-INEiS-mgr-inż.-I.-Ratuszniak_locked

2016-082-wyznaczenie-recenzentów-powołanie-komisji-doktorskiej-wyznaczenie-egzaminów-mgr-inż.-J.-Szperlik_locked

2016-083-wszczęcie-przewodu-doktorskiego-w-dyscyplinie-inżynieria-rolnicza-wyznaczenie-promotora-mgr-inż.-B.-Kałdun_locked

2016-084-wszczęcie-przewodu-doktorskiego-w-dyscyplinie-inżynieria-rolnicza-wyznaczenie-promotora-mgr-inż.-S.-Stegenta_locked

2016-085-wszczęcie-przewodu-doktorskiego-w-dyscyplinie-ogrodnictwo-wyznaczenie-promotora-mgr-inż.-I.-Sygutowska_locked

2016-086-powiołanie-dr-inż-M.-Pasławskiej-na-promotora-pomocniczego-w-przewodzie-doktorskim-mgr-R.-Maślankowskiego_locked

2016-087-opinia-dot.-uruchomienia-studiów-stacjonarnych-I-stopnia-na-kierunku-Ekonomia-profil-praktyczny_locked

2016-088-zmiany-w-planie-studiów-na-kierunku-Ochrona-środowiska-studia-II-stopnia-w-roku-ak.-16-17_locked

2016-089-opinia-dot-wniosku-o-przyznanie-stypendium-MNiSW-mgr-inż.-D.-Szyjewiczowi_locked

2016-090-zatwierdzenie-przedmiotów-do-wyboru-na-kier-unku-Agrobiznes-w-roku-ak-16-17_locked

2016-091-zaopiniowanie-kandydatury-prof.-dr-hab.-K.-Wolskiego-na-kierownika-Studiów-Doktoranckich_locked

2016-092-powołanie-komisji-wydziałowych-na-kadencję-2016-2020_locked

2016-093-wyrażenie-zgody-na-prowadzenie-wykaładów-przez-osoby-ze-stopniem-doktora-w-roku-ak.-16-17_locked

2016-094-wyrażenie-zgody-na-zatrudnienie-na-podstawie-umów-cywilno-prawnych-w-roku-ak.-16-17_locked

2016-095-wszczęcie-postępowania-dot..-zatrudnienia-na-stanowisko-prof.-zwyczajnego-powołanie-recenzenta-prof.-dr-hab.-M.-Kozak_locked

2016-096-powołanie-Wydziałowych-Komisji-Programowych_locked

2016-097-zatwierdzenia-zmian-w-planie-studiów-I-st-Medycyna-roślin_locked

2016-098-powołanie-przedstawicieli-Wydziału-do-Komisji-Dyscyplinarnej-ds.-Nauczycieli-Akademickich_locked

2016-099-powołanie-przedstawiciela-Wydziału-do-Odwoławczej-Komisji-Oceniającej-Nauczycieli-Akademickich_locked

2016-100-powołanie-przedstawicieli-Wydziału-do-Komisji-Dyscyplinarnej-i-Odwoławczej-Komisji-Dyscyplinarnej-dla-Studentów_locked

2016-101-powołanie-przedstawicieli-Wydziału-komisji-Dyscyplinarnej-i-Odwoławczej-Komisji-Dyscyplinarnej-dla-Doktorantów_locked

2016-102-uzupełnienie-składu-komisji-wydziałowych_locked

2016-103-zatrudnienie-na-podstawie-umowy-cywilno-prawnej-w-roku-ak.-16-17_locked

2016-104-opinia-dot.-mianowania-na-stanowisko-profesora-zwyczajnego-prof.-dr-hab.-M.-Kozaka-w-KSUR_locked

2016-105-wyznaczenie-członków-komisji-habilitacyjnej-dr-M.-Lubiarz-zmiana-uchwały-nr-2016-76_locked

2016-106-nadanie-stopnia-doktora-mgr-inż.-A.-Balbierz-w-dziedzinie-nauk-rolniczych-dyscyplinie-ogrodnictwo_locked

2016-107-wyróżnienie-pracy-doktorskiej-dr-inż.-A.-Balbierz_locked

2016-108-zatwierdzenie-regulaminu-wyboru-i-realizacji-prac-dyplomowych_locked

2016-109-powolanie-Komisji-Programowej-ds.-kierunku-Doradztwo-rolno-środowiskowe-i-ekspertyzy-przyrodnicze_locked

2016-110-w-sprawie-zatrudnienia-dr-hab.-A.-Halarewicz-na-stanowisku-profesora-nadzw.-w-KBiER_locked

2016-111-w-sprawie-zatrudnienia-dr-hab.-E.-Jamroz-na-stanowisku-profesora-nadzw.-w-INoGiOŚ_locked

2016-112-wyrażenie-opinii-dot.-rozpisania-konkursu-w-KOR_locked

2016-113-nadanie-stopnia-doktora-w-dyscyplinie-ogrodnictwo-mgr-inż.-M.-Krygier_locked

2016-114-nadanie-stopnia-doktora-w-dyscyplinie-agronomia-mgr-inż.-A.-Zych_locked

2016-115-wszczęcie-przewodu-doktorskiego-w-dyscyplinie-agronomia-zatwierdzenie-promotora-mgr-inż.-L.-Głąb_locked

2016-116-wykorzystanie-ankiet-studenckich-oceniających-jakość-zajęć-dydaktycznych-w-roku-ak.-2015-2016_locked

2016-117-przyjęcie-sprawozdania-za-rok-ak.-2015-2016-dotyczacego-jakości-kształcenia_locked

2016-118-zatwierdzenie-indywidualnego-trzyletniego-planu-studiów-w-j.-angielskim-dla-A.L.-Bongo_locked

2016-119-powołanie-Wydziałowej-rady-Biznesu-w-kadencji-2016-2020_locked

2016-120-uzupełnienie-składu-Wydziałowej-Komisji-ds.-Zapewnienia-Jakości-Kształcenia_locked

2015

2015-001-powolnie-promotora-w-postępowaniu-o-nadanie-tytułu-doktora-honoris-causa_locked

2015-002-poparcie-wniosku-o-nadanie-prof.-dr-hab.-F.-Adamickiemu-tytułu-doktora-honoris-causa-UP-we-Wrocławiu_locked

2015-003-powolanie-zespołu-w-postepowaniu-o-nadanie-tytułu-profesora-dr.-hab.-A.-Figlowi-prof.-nadzw._locked

2015-004-wyrażenie-zgody-na-przeprowadzenie-postepowania-habilitacyjnego-dr-inż.-H.-Pińkowskiej-i-wyznaczenie-członków-komisji_locked

2015-005-zatrudnienie-na-stanowisku-naukowym-adiunkta-w-IIR-dr-inż.-H.-Prask_locked

2015-006-nadanie-stopnia-doktora-w-dyscyplinie-agronomia-mgr-I.-Gruss_locked

2015-007-nadanie-stopnia-doktora-w-dyscyplinie-inżynieria-rolnicza-mgr-inż.-K.-Pruski_locked

2015-008-wyznaczenie-recenzentów-komisji-doktorskiej-i-egzaminów-doktorskich-mgr-inż.-A.-Lejman_locked

2015-009-wszczęcie-przewodu-doktorskiego-wyznaczenie-promotora-mgr-inż.-M.-Rdzanek_locked

2015-010-uzupełnienie-skladu-Wydziałowej-Komisji-Programowej-ds.-kierunku-Biotechnologia-stosowana-roślin_locked

2015-011-przyjęcie-aneksu-do-sprawozdania-Wydzialowej-Komisji-USZJK_locked

2015-012-przesuniecie-realizacji-zajęć-na-kierunku-Rolnictwo-studia-niestacjonarne-II-stopnia_locked

2015-013-zatwierdzenie-zmian-w-Regulaminie-Wydziałowej-Komisji-Oceniającej-WP-T_locked

2015-014-ustalenie-minimalnej-liczby-punktów-do-uzyskania-pozytywnej-oceny-nauczyciela-akademickiego-za-okresy-po-31.12.2014_locked

2015-015-przyjęcie-sprawozdania-Dziekana-WP-T-za-2014-rok1_locked

2015-016-wszczęcie-postepowania-o-nadanie-tytułu-profesora-dr-hab.-A.-Figiel-prof.-nadzw._locked

2015-017-wyznaczenie-kandydatów-na-recenzentów-w-postępowaniu-o-nadanie-tytułu-profesora-dr-hab.-A.-Figiel-prof.-nadzw._locked

2015-018-zatrudnienie-na-stanowisku-adiunkta-w-INEiS-dr-A.-Piasecka_locked

2015-019-nadanie-stopnia-doktora-w-dziedzinie-nauki-rolnicze-dyscyplinie-inżynieria-rolnicza-mgr-inż.-R.-Mulka1_locked

2015-020-nadanie-stopnia-doktora-w-dziedzinie-nuki-rolnicze-dyscyplinie-inżynieria-rolnicza-mgr-inż.-M.-Serowik_locked

2015-021-powołanie-promotora-pomocniczego-w-przewodzie-doktorskim-mgr.-inż.-Macieja-Rdzanka_locked

2015-022-przyjęcie-finalistów-olimpiad-stopnia-centralnego-w-latach-2015-17-bez-postępowania-kwalifikacyjnego_locked

2015-023-zatwierdzenie-zasad-rekrutacji-w-r.-ak.-2016-17-oraz-zasobów-wiedzy-i-umiejętności-stanowiacych-podstawę-do-przyjęcia-na-studia-II-st_locked

2015-024-wyrażenie-opinii-na-temat-kandydata-na-kierownika-KKAiTZ_locked

2015-025-zatrudnienie-na-podstawie-umowy-cywilno-prawnej_locked

2015-026-uchwała-w-sprawie-wystąpienia-z-wnioskiemo-nadanie-medalu-im.-M.-Oczapowskiego_locked

2015-027-przedłużenie-zatrudnienia-na-stonowisku-profesora-zwyczajnego-w-IIR-prof.-dr-hab.-J.-Szlachta_locked

2015-028-zatrudnienie-na-stanowisku-adiunkta-w-KOR-dr-I.-Gruss_locked

2015-029-zmiana-komisji-egaminacyjnej-do-przeprowadzenia-egzaminu-doktorskiego-z-ekonomi-mgr-inż-N.-Kazimierska_locked

2015-030-zmiana-komisji-egaminacyjnej-do-przeprowadzenia-egzaminu-doktorskiego-z-ekonomi-mgr-inż-A.-Lejman_locked

2015-031-ustalenie-zastad-rekrutacji-oraz-limitu-przyjęć-na-studia-doktoranckie-w-r.-ak.-2015-2016_locked

2015-032-zatrudnienie-na-zasadzie-umów-cywilno-prawnych-w-r.-ak.-2014-15_locked

2015-033-przedłużenie-zatrudnienia-na-stanowisku-profesora-zwyczajnego-w-KO-prof.-dr-hab.-E.-Kołota_locked

2015-034-przedłużenie-zatrudnienia-na-stanowisku-profesora-zwyczajnego-w-INEiS-prof.-dr-hab.-A.-Matysiak_locked

2015-035-przedłużenie-zatrudnienia-na-stanowisku-profesora-nadzwyczajnego-w-INEiS-dr-hab.-M.-Golinowska-prof.-nadzw._locked

2015-036-przedłużenie-zatrudnienia-na-stanowisku-profesora-nadzwyczajnego-w-INEiS-dr-hab.-H.-Jasiulewicz-prof.-nadzw._locked

2015-037-przedłużenie-zatrudnienia-na-stanowisku-asystenta-w-INEiS-mgr-inż.-I.-Ratuszniak_locked

2015-038-przedłużenie-zatrudnienia-na-stanowisku-starszego-wykładowcy-w-IIR-mgr-inż.-W.-Tomaszewski_locked

2015-039-nadanie-stopnia-doktora-w-dyscyplinie-inżynieria-rolnicza-mgr-inż.-B.-Jaźwiec_locked

2015-040-wyznaczenie-recenzentów-powołanie-komisji-i-wyznaczenie-egzaminów-doktorskich-mgr-inż.-A.-Maziarek_locked

2015-041-zatwierdzenie-zmian-w-planach-studiów-na-kierunkach-prowadzonych-na-WP-T_locked

2015-042-zamknięcie-studiów-niestacjonarnych-I-i-II-stopnia-na-kierunku-Ekonomia_locked

2015-043-zamknięcie-studiów-niestacjonarnych-I-i-II-stopnia-na-kierunku-Technika-rolnicza-i-leśna_locked

2015-044-zmiana-składu-Wydziałowej-Komisji-Programowej-ds.-kierunku-Podstawy-dla-rolnictwa-tropikalnego_locked

2015-045-zmiana-składu-Wydziałowej-Komisji-Programowej-ds.-kierunku-Biotechnologia-stosowana-roślin_locked

2015-046-uzupełnienie-składu-Wydziałowej-Komisji-ds.-Nagród-i-Odznaczeń_locked

2015-047-określenie-dodatkowych-wymagań-dotyczących-zatrudnienia-na-stanowisku-adiunkta_locked

2015-048-zatrudnienia-na-podstawie-umowy-cylilno-prawnej-w-roku-ak.-14-15_locked

2015-049-zaopiniowanie-wniosku-Dziekana-dot.-rozwiązania-stosunku-pracy-dr-hab.-M.-Pytlarz-Kozicka1_locked

2015-050-zatrudnienie-na-stanowisku-adiunkta-w-KBiER-dr-inż-.-D.-Richter_locked

2015-051-nadanie-stopnia-doktora-w-dyscyplinie-agronomia-mgr-inż.-R.-Ogórek_locked

2015-052-nadanie-stopnia-doktora-w-dyscyplinie-agronomia-mgr-inż.-A.-Sikora_locked

2015-053-powołanie-kierunku-Medycyna-roślin-studia-II-stopnia-przyjęcie-efektów-kształcenia-programu-i-planu-studiów_locked

2015-054-zmiana-programu-i-planu-studiów-podyplomowych-OŹEiGO_locked

2015-055-zmiana-składu-Wydziałowej-Komisji-ds.-kierunku-Technika-rolnicza-i-leśna_locked

2015-056-przyjęcie-sprawozdania-z-przebiegu-studiów-doktoranckich-w-roku-ak.-2015-2016_locked

2015-057-zatwierdzenie-przedmiotów-do-wyboru-w-roku-ak.-2015-2016_locked

2015-058-przyjęcie-sprawozdania-z-działalności-koł-naukowych-w-r.-ak.-2013-14_locked

2015-059-uzupełnienie-składu-Wydziałowej-Komisji-ds.-Zapewnienia-Jakości-Kształcenia_locked

2015-060-Zatwierdzenie-środków-finansowych-dla-Jednostek-WP-T-na-rok-2015_locked

2015-061-Wszczęcie-postępowania-dotyczącego-mianowania-na-stanowisko-profesora-zwyczajnego-prof.-dr-hab.-J.-Szopa-Skórkowski_locked

2015-063-Uchwała-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-habilitowanego-dr-inż.-H.-Pińkowska1_locked

2015-064-Zatrudnienie-na-stanowisku-adiunkta-w-KKAiTZ-dr-inż-P.-Kuc_locked

2015-065-zatrudnienie-na-stanowisku-adiunkta-w-KOR-dr-E.-Magnucka_locked

2015-067-nadanie-stopnia-doktora-w-dziedzinie-nauk-rolniczych-dyscyplinie-agronomia-mgr-inż.-A.-Lejman_locked

2015-068-nadanie-stopnia-doktora-w-dziedzinie-nauk-rolniczych-dyscyplina-agronomia-mgr-inż.-A.-Maziarek_locked

2015-070-wyznaczenie-recenzentów-powołanie-komisji-i-wyznaczenie-egzaminów-mgr-inż.-K.-Kędra_locked

2015-071-wszczęcie-przewodu-doktorskiego-w-dziedzinie-nauk-rolniczych-dyscyplinie-agronomia-mgr-inż.-M.-Jasiński_locked

2015-072-wszczęcie-przewodu-doktorskiego-w-dziedzinie-nauk-rolniczych-dyscyplinie-agronomia-mgr-inż.-P.-Michołap_locked

2015-073-wszczęcie-przewodu-doktorskiego-w-dziedzinie-nauk-rolniczych-dyscyplinie-agronomia-mgr-inż.-E.-Musztyfaga_locked

2015-075-wszczęcie-przewodu-doktorskiego-w-dziedzinie-nauk-rolniczych-dyscyplinie-ogrodnictwo-mgr-inż.-J.-Śniegowskiej_locked

2015-076-wszczęcie-przewodu-dokrtorskiego-w-dziedzinie-nuak-rolniczych-dyscyplinie-ogrodnictwo-mgr-inż-M.-Talar-Krasa_locked

2015-077-wszczęcie-przewodu-doktorskiego-w-dziedzinie-nauk-rolniczych-dyscyplinie-ogrodnictwo-mgr-inż-J.-Turczuk_locked

2015-078-wszczęcie-przewodu-doktorskiego-w-dziedzinie-nauk-rolniczych-dyscyplinie-agronomia-mgr-inż-M.-Wilkosz_locked

2015-079-zatwierdzenie-zmian-w-planach-studiów-doktoranckich_locked

2015-080-zatwierdzenie-przedmiotów-do-wyboru-na-kierunku-OŹEiGO-studia-II-stopnia_locked

2015-081-zmiana-uchwały-2014-154-dot.-limitów-przyjęć-na-rok-ak.-2015-2016_locked

2015-083-zaopiniowanie-protokołu-Wydziałowej-Komisji-ds.-Nagród-i-Odznaczeń-dot.-przyznania-nagród-Rektora-za-2014-r._locked

2015-084-zaopiniowanie-przyznania-medali-Zasłużony-dla-Wydziału-Przyrodniczo-Technologicznego_locked

2015-085-opinia-dotycząca-mianowania-na-stanowisko-profesora-zwyczajnego-w-KGHRiN-prof.-dr-hab.-J.-Szopa-Skórkowski_locked

2015-086-poparcie-wniosku-o-nadanie-tytułu-profesora-dr.-hab.-A.-Figlowi-prof-nadzw._locked

2015-087-zatrudnienie-na-stanowisku-profesora-nadzwyczajnego-dr-hab.-M.-Przybyła_locked

2015-088-wyrażenie-zgodny-na-przeprowadzenie-postępowania-habilitacyjnego-dr.-inż.-G.-Kulczyckiego-wyznaczenie-członków-komisji_locked

2015-089-zatrudnienie-na-stanowisku-adiunkta-w-KFiB-dr-inż.-E.-Dudra_locked

2015-090-zatrudnienie-na-stanowisku-adiunkta-w-INEiS-dr-A.-Hulewska_locked

2015-091-zatrudnienie-na-stanowisku-adiunkta-w-IIR-dr-inż.-P.-Kobel_locked

2015-092-zatrudnienie-na-stanowisku-adiunkta-w-INEiS-dr-J.-Żurek_locked

2015-093-zatrudnienie-na-stanowisku-adiunkta-w-INoGiOŚ-dr-inż.-T.-Bińczycki_locked

2015-094-zatrudnienie-na-stanowisku-adiunkta-w-IIR-dr-A.-Michalska_locked

2015-095-przedłużenie-zatrudnienia-na-stanowisku-asystenta-w-INEiS-mgr-inż.-K.-Jodź1_locked

2015-096-zatrudnienie-na-stanowisku-asystenta-w-KFiB-mgr-K.-Męczarska_locked

2015-097-zatrudnienie-na-stanowisku-asystenta-w-IIR-mgr-inż.-B.-Cieniawska_locked

2015-098-wszczęcie-przewidu-doktorskiego-w-dyscyplinie-agronomia-wyznaczenie-promotora-mgr-inż.-A.-Cabała_locked

2015-099-wszczęcie-przewodu-doktroskiego-w-dyscyplinie-agronomia-wyznaczenie-promotora-mgr-inż.-A.-Owczarek_locked

2015-100-powołanie-promotrora-pomocniczego-w-przewodzie-doktotskim-mgr-inż.-M.-Talar-Krasy_locked

2015-101-powołanie-promotora-pomocniczego-w-przewodzie-doktorskim-mgr-inż.-M.-Pancerz_locked

2015-102-powołanie-promotora-pomocniczego-w-przewodzie-doktorskim-mgr-inż.-M.-Wilkosz_locked

2015-103-zmiana-terminu-realizacji-zajęć-na-kierunku-Ochrona-środowiska-studia-II-stopnia_locked

2015-104-opinia-wniosku-o-przyznanie-stypendium-Ministra-Nauki-i-Szkolnictw-Wyższego-mgr-inż.-K.-Dereń_locked

2015-105-opinia-wniosku-o-przyznanie-stypendium-Ministra-Nauki-Szkolnictwa-Wyższego-K.-Cytera_locked

2015-107-wyrażenie-zgody-na-prowadzenie-wykładów-w-roku-ak.-15-16-przez-osoby-nieposiadające-tytułu-profesoralub-dr-hab._locked

2015-108-zatrudnienie-na-podstawie-umów-cywolno-prawnych-w-roku-ak.-15-16_locked

2015-109-zatrudnienie-na-stanowisku-adiunkta-w-Instytucie-Inżynierii-Rolniczej-dr-inż-M.-Brennensthul_locked

2015-110-nadanie-stopnia-doktora-mgr-inż.-Beacie-Cieniawskiej-w-dyscyplinie-inżynieria-rolnicza_locked

2015-111-wyróżnienie-pracy-doktorskiej-dr-inż.-Beaty-Cieniawskiej_locked

2015-112-powołanie-recenzentów-komisji-doktrorskiej-ustalenie-egzaminów-mgr-inż.-P.-Mederski_locked

2015-113-powołanie-promotora-pomocniczego-w-przewodzie-doktorskim-mgr.-inż.-A.-Cabała_locked

2015-114-zmiana-w-składzie-Wydziałowej-Komisji-Programowej-ds.-kierunku-Agrobiznes_locked

2015-115-w-sprawie-odstąpienia-od-likwidacji-Komitetu-Techniki-Rolniczej-PAN_locked

2015-116-opinia-w-sprawie-przyznania-medali-Za-zasługi-dla-WP-T_locked

2015-117-zatrudnienie-na-zasadzie-umów-cywilno-prawnych_locked

2015-118-zatrudnienie-na-stanowisku-adiunkta-w-KKAiTZ-dr-inż.-A.-Lejman_locked

2015-119-zatrudnienie-na-stanowisku-naukowym-adiunkta-w-KOR-dr-K.-Pisarska_locked

2015-120-nadanie-stopnia-doktora-w-dziedzinie-nauk-rolniczych-dtyscyplinie-ogrodnictwo-mgr-inż.-K.-Kędra_locked

2015-121-zatwierdzenie-regulaminu-wyboru-i-realizacji-prac-dyplomowych-w-roku-ak.-15-16_locked

2015-123-zatrudnienie-na-stanowisku-adiunkta-w-KGHRiN-dr-inż.-B.-Kozak_locked

2015-124-wykorzystanie-ankiet-studentów-oceniających-jakość-zajęć-dydaktycznych-w-r.-ak.-2015-2015_locked

2015-125-przyjecie-sprawozdania-Wydziałowej-Komisji-w-zakresie-jakości-kształcenia-w-roku-ak.-14-151_locked

2015-126-przyjecie-limitów-przyjęć-na-studia-w-roku-ak.-2016-2017_locked

2015-127-zmiana-w-składzie-Wydziałowej-Komisji-Programowej-ds.-kierunku-Agrobiznes_locked

2015-128-powołanie-Wydziałowej-Komisji-Wyborczej_locked

2014
2014-014-uzupełnienie-składu-Wydziałowej-Komisji-Programowej-ds.-kierunku-Agrobiznes

2014-015-określenie-dopuszczalnego-deficytu-punktów-ECTS

2014-016-zasady-przyznawania-środków-finansowych-na-działalność-realizowaną-w-jednostkach-WP-T

2014-017-zasady-powoływania-i-odwoływania-promotora-pomocniczego-w-przewodzie-doktorskim

2014-018-zasady-przeprowadzania-doktoratów-opartych-na-zbiorze-artykułów

2014-028-powołanie-Wydziałowych-Komisji-Systemu-Zapewnienia-Jakości-Kształcenia

2014-037-zatwierdzenie-zasad-rekrutacji-oraz-limitu-przyjęć-w-r.-ak.-2014-15-studia-doktoranckie

2014-052-powołanie-kierunku-Agrobiznes-zatwierdzenie-planu-studióiw-i-efektów-kształcenia

2014-053-powołanie-kierunku-Biotechnologia-stosowana-roślin-zatwierdzenie-planu-studiów-i-efektów-kształcenia

2014-054-powołanie-specjalności-Zarządzanie-ryzykiem-środowiskowym-na-kierunku-Ochrona-środowiska

2014-055-zmiany-w-planach-studiów-na-kierunku-Ochrona-środowiska

2014-057-zatwierdzenie-zmian-w-regulaminach-praktyk-na-kierunku-Ochrona-środowiska

2014-071-przyjęcie-laureatów-i-finalistów-olimpiad-w-latach-2015-2017-z-pominieciem-post.-kwalifikacyjnego

2014-078-utworzenie-Zakładu-Niskoemisyjnych-Źródeł-Energii-i-Gospodarki-Odpadami-w-IIR

2014-096-zmiany-w-progranie-studiów-podyplomowych-Niemiecko-polskie-studia-MBA

2014-097-zaopiniowanie-protokołu-Wydziałowej-Komisji-ds.-Nagród-i-Odznaczeń

2014-098-wystąpienie-do-CK-w-sprawie-przyznania-uprawnień-do-nadawania-stopnia-dr-hab.-w-dyscyplinie-ogrodnictwo

2014-099-powołanie-recenzentów-do-oceny-zasadności-wniosku-o-nadanie-tytułu-doktora-honoris-causa-prof.-dr.-hab.-F.-Adamickiemu

2014-100-dopuszczenie-do-kolokwium-habilitacyjnego-w-dr-J.-Zawieji

2014-101-zatrudnienie-na-stanowisku-adiunkta-w-INEiS-dr-G.-Walerysiak

2014-102-zatrudnienie-na-stanowisku-adiunkta-w-INEiS-dr-A.-Tutaj

2014-103-zatrudnienie-na-stanowisku-adiunkta-w-INEiS-dr-M.-Wawrzyniak-Kostrowicka

2014-104-zatrudnienie-na-stanowisku-asystenta-w-KFiB-dr-K.-Solarska-Ściuk

2014-105-zatrudnienie-na-stanowisku-asystenta-w-INEiS-mgr-inż.-K.-Jodź

2014-106-zatrudnienie-na-stanowisku-asystenta-w-INEiS-mgr-inż.-M.-Kruszyński

2014-107-zatrudnienie-na-stanowisku-asystenta-w-INEiS-mgr-inż.-A.-Mruklik

2014-108-zatrudnienie-na-stanowisku-asystenta-w-INEiS-mgr-O.-Matejko

2014-109-nadanie-stopnia-doktora-w-dziedzinie-nauk-rolniczych-w-dyscyplinie-agronomia-mgr-inż.-M.-Białkowska

2014-110-zatwierdzenie-recenzentów-komisji-doktorskich-i-egzaminów-mgr-inż-I.-Gruss

2014-111-zatwierdzenie-recenzentów-komisji-doktorskich-i-egzaminów-mgr-inż-R.-Mulka

2014-112-zatwierdzenie-recenzentów-komisji-doktorskich-i-egzaminów-mgr.-inż-K.-Pruski

2014-113-zatwierdzenie-recenzentów-komisji-doktorskich-i-egzaminów-mgr-inż-M.-Serowik

2014-114-wszczęcie-przewodu-doktorskiegowyznaczenie-promotora-zatwierdzenie-tematu-pracy-doktorskiej-mgr-inż.-D.-Blatsios

2014-115-powołanie-promotora-pomocniczego-w-przewodzie-doktroskim-mgr.-inż.-B.-Rejka

2014-116-powołanie-promotora-pomocniczego-w-przewodzie-doktroskim-mgr.-S.-Świerszcza

2014-121-zatrudnienie-na-stanowisku-profesora-wizytującego-prof.-dr-hab.-J.-Szopę-Skórkowskiego

2014-124-przyjecie-efektów-kształcenia-programu-w-tym-planu-studiów-II-stopnia-OŹEiGO

2014-125-zmiana-w-składzie-Wydziałowej-Komisji-Programowej-ds.-kierunku-Ochrona-środowiska

2014-126-zatrudnienie-na-podstawie-umów-cywilno-prawnych-w-r.-ak.-2014-2015

2014-152-uzupełnienie-składu-Wydziałowej-Komisji-Programowej-ds.-kierunku-Ochrona-środowiska

2014-153-przesuniecie-realizacji-zajęć-na-kierunku-Ochrona-środowiska-studia-niestacjonarne-I-stopnia

2014-154-limity-przyjęć-na-studia-w-roku-akademickim-2015-2016

2014-155-zasady-przyznawania-dyplomów-z-wyróżnieniem-na-WP-T

2014-158-opinia-w-sprawie-powołania-Biblioteki-Instytutu-Inżynierii-Rolniczej

2013

2013-008-uchwała-w-sprawie-wyrażenia-zgody-na-zmianę-programu-studiów-II-stopnia-na-kierunku-Ogrodnictwo

2013-012-uchwała-w-sprawie-przyjęcia-zmian-do-Głównych-Kierunków-Rozwoju-Wydziału-Przyrodniczo-Technologicznego

2013-027-uchwała-w-sprawie-zatwierdzenia-zmian-w-programach-studiów-stacjonarnych-i-niestacjonarnych-dla-kierunku-rolnictwo-i-medycyna-roślin

2013-028-uchwała-w-sprawie-zatwierdzenia-Regulaminu-Wydziałowej-Komisji-Badań-Naukowych

2013-040-uchwała-w-sprawie-powołania-studiów-MBA-oraz-zatwierdzeniu-planu-studiów-i-programu-kształcenia

2013-041-uchwała-w-sprawie-zatwierdzenia-regulaminu-Wydziałowej-Komisji-Oceniającej-Wydziału-Przyrodniczo-Technologicznego

2013-051-uchwała-w-sprawie-przyjęcia-efektów-kształcenia-planu-i-programu-studiów-II-stopnia-ZIP

2013-053-uchwała-w-sprawie-zatwierdzenia-Regulamiu-przyznawania-nagród-nauczycielom-akademickim-na-WP-T

2013-055-uchwała-w-sprawie-zatwierdzenia-zasad-funkcjonowania-Rady-Biznesu-na-WP-T

2013-071-uchwała-w-sprawie-zatwierdzenia-programu-studiów-doktoranckich-w-j.-angielskim

2013-073-dot.-zmian-w-programie-st.-podyplomowych-Niemiecko-Polskie-studia-MBA-zarządzanie-w-sektorze-rolno-spożywczym

2013-077-uchwała-w-sprawie-zatwierdzenia-Regulaminu-Wydziałowej-Komisji-ds.-Nagród-i-Odznaczeń-na-WP-T

2013-139-zmiany-w-programach-studiów-doktoranckich

2013-147-zmiany-w-uchwale-74-2013-dot.-studiów-podyplomowych-Odnawialne-źródła-energii-i-gospodarka-odpadami

2013-148-powołanie-komisji-programowej-Agrobiznes

2013-149-powołanie-komisji-programowej-Biotechnologia-roślin

2013-150-uzupełnienie-Wydziałowej-Komisji-ds.-Nagród-i-Odznaczeń

2013-162-uzupełnienie-składu-Rady-Biznesu.-pdf

2013-169-zatwierdzenie-planów-i-programów-praktyk-zawodowych-Medycyna-roślin