Rada Wydziału

Materiały na posiedzenia Rady Wydziału

Zapraszamy do nowego systemu obsługi Rady Wydziału dostępnego pod adresem http://www.wpt.up.wroc.pl/rada_wydzialu

Terminy posiedzeń Rad Wydziału w roku akademickim 2018/2019

16.10.2018
20.11.2018
18.12.2018
15.01.2019
19.02.2019
19.03.2019
16.04.2019
21.05.2019
18.06.2019
 
 
Skład Rady Wydziału

Lp.    Tytuł (stopień i stanowisko), Imię i Nazwisko

1       prof. dr hab. Katarzyna Adamczewska-Sowińska

2       dr hab. Przemysław Bąbelewski

3       prof. dr hab. Włodzimierz Białczyk

4       dr hab. Andrzej Białowiec, prof. nadzw.

5       prof. dr hab. Jerzy Bieniek

6       prof. dr hab. Anita Biesiada

7       dr hab. Adam Bogacz, prof. nadzw.

8       dr hab. Jerzy Bohdziewicz

9       dr hab. Dorota Bonarska-Kujawa

10     prof. dr hab. Henryk Bujak

11     dr hab. Jarosław Czarnecki

12     dr hab. Regina Dębicz, prof. nadzw.

13     prof. dr hab. Adam Figiel

14     dr hab. Ewa Fudali, prof. nadzw.

15     prof. dr hab. Janina Gabrielska

16     dr hab. Renata Galek, prof. nadzw.

17     dr hab. Bernard Gałka

18     dr hab. Aleksandra Halarewicz, prof. nadzw.

19     prof. zw. dr hab. Michał Hurej

20     dr hab. Elżbieta Jamroz, prof. nadzw

21     prof. dr hab. Cezary Kabała

22     dr hab. Magdalena Kalisiak-Mędelska

23     prof. zw. dr hab. Anna Karczewska

24     prof. dr hab. Jarosław Kaszubkiewicz

25     prof. zw. dr hab. Halina Kleszczyńska

26     dr hab. Zdzisław Klukowski, prof. nadzw.

27     dr hab. Piotr Komarnicki

28     prof. zw. dr hab. Leszek Kordas

29     prof. zw. dr. hab. Andrzej Kotecki

30     prof. dr hab. Marcin Kozak

31     dr hab. Grzegorz Kulczycki

32     prof. dr hab. Barbara Kutkowska

33     dr hab. Krzysztof Lejman

34     dr hab. Maria Licznar-Małańczuk

35     dr hab. Marek Liszewski, prof. nadzw.

36     dr hab. Beata Łabaz

37     dr hab. inż. Deta Łuczycka, prof. nadzw.

38     dr hab. Krzysztof Matkowski, prof. nadzw.

39     dr hab. Janusz Miśkiewicz

40     prof. dr hab. Zygmunt Owsiak

41     prof. zw. dr hab. Danuta Parylak

42     dr hab. Krzysztof Pieczarka

43     prof. zw. dr hab. Stanisław Pietr

44     dr hab. Urszula Piszcz

45     prof. dr hab. Elżbieta Pląskowska

46     dr hab. Hanna Pruchnik

47     prof. dr hab. Marek Prymon

48     dr hab. Wojciech Pusz, prof. nadzw.

49     prof. dr hab. Leszek Romański

50     dr hab. Piotr Sobkowicz

51     dr hab. Ireneusz Sosna, prof. nadzw.

52     prof. dr hab. Józef Sowiński

53     prof. zw.  dr hab. Zofia Spiak

54     dr hab. Bogdan Stępień, prof. nadzw.

55     dr hab. Roman Stopa

56     dr hab. Hanna Szajsner

57     dr hab. Marian Szarycz

58     prof. dr hab. Adam Szewczuk

59     prof. zw. dr hab. Józef Szlachta 

60     prof. dr hab. Jan Szopa-Skórkowski

61     dr hab. inż. Katarzyna Szopka

62     dr hab. Magdalena Szymura, prof. nadzw.

63     prof. dr hab. Bożena Tańska-Hus

64     dr hab. Jacek Twardowski, prof. nadzw.

65     dr hab. Jacek Urbaniak, prof. nadzw.

66     dr hab. Roman Wacławowicz, prof. nadzw.

67     prof. zw. dr hab. Jerzy Weber

68     prof. dr hab. Marian Wiercioch

69     dr hab. Wiesław Wojciechowski, prof. nadzw.

70     prof. dr hab. Karol Wolski

71     dr hab. Janina Zawieja

72     prof. dr hab. Lesław Zimny 

73     dr hab. Ludwik Żołnierz, prof. nadzw.

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

74     dr inż. Agnieszka Dradrach

75     dr inż. Arkadiusz Dyjakon

76     dr inż. Ewelina Gudarowska

77     dr inż. Piotr Kuc

78     dr inż. Izabela Kurtyka-Marcak

79     dr inż. Sylwia Lewandowska

80     dr inż. Marta Pasławska

81     dr inż. Daniel Pruchniewicz

82     dr Magdalena Raftowicz

83     dr inż. Krzysztof Rutkiewicz

84     dr inż. Mariusz Surma

85     dr inż. Ewa Tendziagolska

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

86     mgr inż Beata Chodor

87     inż. Janina Jaworska

88     Ewa Lech

Przedstawiciel Rady  Zakładowej Związku  Nauczycielstwa Polskiego

89     dr hab. Krzysztof Lejman

Przedstawiciel NSZZ „ Solidarność

90     dr inż. Włodzimierz Kita

Przedstawiciel NSZZ „Solidarność 80”

91     dr inż. Stanisław Minta

Przedstawiciel doktarantów

92     mgr inż. Katarzyna Dereń

Przedstawiciele studentów

93     Krystian Antoniewicz

94     Debora Bujok

95     Maja Derebecka

96     Adrian Dudek

97     Dariusz Gruszka

98     Paweł Kruszko

99     Joanna Godlewska

100   Anna Lipowska

101   Łukasz Marszałek

102   Maria Mazurek

103   Sandra Pikuła

104   Michał Pol

105   Justyna Poźniak

106   Aleksandra Wybierała

107   Alicja Zarębska

108   Dariusz Zatylny

109   Lena Żarnowska

Zaproszeni do udziału w posiedzeniu Rady Wydziału

110   prof. zw. dr hab. Jan Banasiak

111   prof. zw. dr hab. Tadeusz Chodak

112   prof. zw. dr hab. Danuta Drozd

113   prof. zw. dr hab. Jerzy Drozd

114   prof. zw. dr hab. Jerzy Fabiszewski

115   prof. dr hab. Maria Goos

116   prof. zw. dr hab. Jan Kaczmarek

117   prof. zw. dr hab. Eugeniusz Kamiński

118   prof. zw. dr hab. Janina Kuczera

119   prof. zw. dr hab. Michał Licznar

120   prof. zw. dr hab. Stanisława Licznar

121   prof. dr hab. Jan Ludwiczak

122   prof dr hab Jan Matuła

123   prof. dr hab. Andrzej Matysiak

124   prof. zw. dr hab. Zygmunt Mikołajczak

125   prof. dr hab. Władysław Nowak

126   prof. dr hab. Urszula Prośba-Białczyk

127   prof. zw. dr hab. Bożenna Różycka Roszak

128   prof. zw. dr hab. Józef Ryznar

129   prof. dr hab. Ewa Sawicka-Sienkiewicz

130   prof. dr hab. Henryk Skrabka

131   prof. dr hab. Stanisława Strączyńska

132   prof. dr hab. Leszek Szerszeń

  

 Protokoły

Protokoły są udostępniane na wniosek zainteresowanej osoby

 Uchwały

2019

2019-01 Uchwała w sprawie wszczęcia postępowania dot. zatrudnienia na stanowisko prof. zw. w INOGiOŚ – prof. dr hab. Cezary Kabała2019-02 Uchwała dot.zatrudnienia na stanowisko prof. nadzw. w INOGiOŚ – dr hab. B. Łabaz2019-03 Uchwała w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego -mgr inż. M.Łobczowski2019-04 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania WKSZJK2019-05 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za 2018 rok2019-06 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie do nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu2019-07 Uchwała w sprawie nadania dr. inż. Danielowi Pruchniewiczowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia2019-08 Uchwała w sprawie nadania dr inż. Katarzynie Pentoś stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza2019-09 Uchwała w sprawie opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr. hab. Cezarego Kabały na stanowisko profesora zwyczajnego2019-010 Uchwała w sprawie zatrudnienia dr. hab. Piotra Sobkowicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Agroekologii i Produkcji Roślinnej2019-011 Uchwała w sprawie zatrudnienia dr inż. Sylwii Stegenty na stanowisko adiunkta w Instytucie Inżynierii Rolniczej2019-012 Uchwała w sprawie zatrudnienia dr Pauliny Strugały na stanowisko adiunkta w Katedrze Fizyki i Biofizyki2019-013 Uchwała w sprawie zatrudnienia dr Marty Preisner na stanowisko adiunkta Katedrze, Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa2019-014 Uchwała w sprawie nadania mgr inż. Iwonie Kwiecińskiej stopnia doktora w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie ogrodnictwo2019-015 Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu dokt. w obszarze nauk rolniczych leśnych i weterynaryjnych, w dziedz. nauk roln. w dyscypl. agronomia i wyzn. promotora w przew. dokt. mgr inż.2019-016 Uchwała w sprawie wszczęcia przew. dokt. w obszarze nauk rolniczych leśnych i weterynaryjnych, w dziedzinie nauk roln. w dyscypl. agron. i wyzn. promotora w przew. doktorskim mgr. inż.2019-017 Uchwała w sprawie wszczęcia przew. dokt. w obszarze nauk roln. leśnych i weterynaryjnych, w dziedz. nauk roln. w dyscypl. agron. i wyzn. promotora w przew. dokt. mgr. inż.2019-018 Uchwała w sprawie wszczęcia przew. dokt. w obsz. nauk roln. leśnych i weterynaryjnych, w dziedz. nauk roln. w dysc. ogrodnictwo i wyzn. promotora w przew. dokt. mgr inż2019-019 Uchwała w sprawie limitów przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 201920202019-020 Uchwała w sprawie przyporządkowania kierunków studiów do dyscyplin2019-021 Uchwała w sprawie powołania zespołu w celu przygotowania projektów uchwał w postepowaniu o nadanie tytułu naukowego proferora2019-022 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyzanczenie członków komisji habilitacyjnej2019-023 Uchwała w sprawie wszczecia postępowania dotyczącego zatrudnienia na stanowisko profesora zwyczajnego, wyznaczenie re cenzenta2019-024 Uchwała w sprawie wyzanczena recenzentów, powołania komisji doktorskiej, ustalenia egzaminów doktorskich, powołania komisji do przeprowadzena egzaminów mgr inż. Annie Pawlikowskiej2019-025 Uchwała w sprawie powołanbia dr inż. Jarosława Waroszewskiego na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Aleksandry Loby2019-026 Uchwała w sprawie powołania dr. Kamila Najberka na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Katarzynie Patejuk2019-027 Uchwała w sprawie zmiany składu Komisji Programowej ds. kierunku Medycyna Roślin2019-028 Uchwała w sprawie likwidacji specjalności agroturystyka na studiach II-go stopnia kierunku Rolnictwo (studia stacjonarne i niestacjonarne)2019-0029 Uchwała w sprawie powołania promotora oraz recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa – prof. dr. hab. A. Mockowi2019-0030 Uchwała w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora – dr hab. A. Bogacz, prof. nadzw.2019-0031 Uchwała w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów – dr hab. A. Bogacz, prof. nadzw.2019-0032 Uchwała w sprawie zatrudnienia na stanowisku prof. zw. – K. Wolski2019-0033 Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie agronomia- mgr inż. L. Gersztyn2019-0034 Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji doktorskiej, ustalenia egzaminów doktorskich – mgr inż. K. ŁuczakSKM_C224e190524121912019-0035 Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji doktorskiej, ustalenia egzaminów doktorskich – mgr inż. M. Markowicz2019-0036 Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji doktorskiej, ustalenia egzaminów doktorskich – mgr inż. P.Zarzycki2019-0037 Uchwała w prawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji doktorskiej, ustalenia egzaminów doktorskich – mgr inż. K. DereńSKM_C224e190524122002019-0038 Uchwała w w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, dyscyplina agronomia- mgr inż. Anna Dopierała2019-0039 Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, dyscyplina agronomia- mgr inż. Marta Jurga2019-0040 Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, dyscyplina agronomia- mgr inż. Agnieszka Łącka2019-0041 Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, dyscyplina agronomia- mgr inż. Agata Piechocka2019-0042 Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, dyscyplinainżynieria rolnicza – mgr inż. R. Fedorczuk2019-0043 Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, dyscyplina inżynieria rolnicza – mgr inż. Ł. Gil2019-0044 Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, dyscyplina inżynieria rolnicza – mgr inż. Joanna Majerska2019-0045 Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, dyscyplinainżynieria rolnicza – mgr inż. Klaudia Masztalerz2019-0046 Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, dyscyplina ogrodnictwo – mgr inż. Katarzyna Blitek2019-0047 Uchwała w sprawie zatwierdzenia przedmiotów do wyboru w roku akad. 2019-2020 na kierunkach studiów WP-T2019-0048 Uchwała w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych dla Jednostek Wydziału na rok 20192019-0049 Uchwała w sprawie przyporządkowania kierunków studiów do dyscyplin2019-0050 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalnosci SKN w roku akad. 2017_20182019-0051 Uchwała w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postepowaniu o nadanie dr hab. A.Bogaczowi, prof. nadzw. tyt. naukowego prof. nauk roln. zm. uchwały nr 3120192019-0052 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego, wyznaczenie członków komisji hab. – dr inż. K. Nowosad2019-0053 Uchwała w sprawie wszczęcia postępowania dot. zatrudnienia na stanowisko prof. zw. w KFiB – prof. dr hab. Janina Gabrielska, wyznaczenie recenzenta2019-0054 Uchwała w sprawie wszczęcia postępowania dot. zatrudnienia na stanowisko prof. zw. w IIR – prof. dr hab. Adam Figiel, wyznaczenie recenzenta2019-0055 Uchwała w sprawie zatrudnienia na stanowisko prof. nadzw. w KFiB – dr hab. D. Bonarska- Kujawa2019-0056 Uchwała w sprawie zatrudnienia na stanowisko prof. nadzw. w KFiB – dr hab. H. Pruchnik2019-0057 Uchwała w sprawie zatrudnienia na stanowisko prof. nadzw. w KO – dr hab. M.Licznar – Małańczuk2019-0058 Uchwała w sprawie zatrudnienia na stanowisko prof. nadzw. w KO – dr hab. P. Bąbelewski2019-0059 Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji doktorskiej, ustalenia egzaminów doktorskich – mgr inż. K. Dereń. Zmiana uchwały nr 372019 z dn. 16.04.2019 r.2019-0060 Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji doktorskiej, ustalenia egzaminów doktorskich – mgr inż. K. Łuczak. Zmiana uchwały nr 342019 z dn. 21.05.2019 r.2019-0061 Uchwała w sprawie powołania dr Agnieszki Zwolińskiej na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Marty Jaurga2019-0062 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na rok akademici 20202021 na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym.2019-0063 Uchwala w sprawie zatwierdzenia przedmiotów do wyboru w roku akad. 2019-2020 na kierunkach studiów WP-T

2018

2018-001 zatrudnienie na stanowisku adiunkta w INEiS – dr inż. S. Minta2018-002 zmiana w planie studiów podwójnie dyplomowanej specjalności na kierunku Ogrodnictwo, studia II st.2018-003 zmiana w składzie Wydziałowej Komisji Programowej ds. kierunku Medycyna roślin2018-004przyjęcie sprawozdania Dziekana WP-T za 2017 r.2018-005 zgoda na przeprowadzenie postępowania hab., wyznaczenie członków komisji – dr inż. P. Komarnicki2018-006 zatrudnienie na stanowisko adiunkta w KGHRiN – dr inż. K. Nowosad2018-007 zatrudnienie na stanowisko adiunkta w IAiPR – dr inż. E. Pytlarz2018-008 uchwała w sprawie zaopiniowania kandydatury dr inż. M. Preisner2018-009 wyznaczenie recenzentów, komisji doktorskiej i egzaminacyjnecy w przewodzie doktorskim mgr inż. K. Gawęckiego2018-010 wyznaczenie recenzentów, komisji doktorskiej i egzaminacyjnecy w przewodzie doktorskim mgr inż. K. Stegenty2018-011 wszczęcie przewodu doktorskiego, wyznaczenie promotora – mgr inż. T. Mikulski2018-012 wszczęcie przewodu doktorskiego, wyznaczenie promotora – mgr inż. M. Ossowska2018-013 likwidacja studiów w języku angielskim Podstawy dla rolnictwa tropikalnego2018-014 zasady rekrutacji i limity przyjęć na studia doktoranckie w roku ak. 2018-192018-015 zasady rekrutacji na rok ak. 2019-20 oraz wymaganie kierunkowe na studia II stopnia2018-016 limity przyjęć na studia I i II stopnia w roku ak. 2018-19 -2018-016 limity przyjęć na studia I i II stopnia w roku ak. 2018-192018-017 zatwierdzenie regulaminów praktyk na studia II stopnia i I stopnia – ZiIP2018-019 zatweiedzenie zmian w programie studiow podyplomowych – Ekologiczne i integrowane ogrodnictwo2018-020 wyrazenie opinii na temat kierownika KGHRiN2018-021 zgoda na prowadzenie wykładów przez osoby nie posiadajace stopnia dr hab. lub prof.2018-022 zatrudnienie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w IAiPR – dr hab. M. Szymura 2018-023 zatrudnienie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w IAiPR – dr hab. R. Wacławowicz 2018-024 nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia – mgr inż. P. Michołap2018-025 powołanie dr S. Lewandowskiej na promotora pomocniczego w przewodzie dokt. mgr inż. T. Mikuskiego 2018-026 powołanie dr. K. Gedigi na promotora pomocniczego w przewodzie dokt. mgr inż. M. Ossowskiej 2018-027 zatwierdzenie regulaminu przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim na WP-T 2018-028 likwidacja Zakładu Nauk Humanistycznych 2018-029 zmiana nazwy Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych 2018-030 zmiana składu Wydziałowej Komisji Programowej ds. kierunku Rolnictwo Regulamin przyznawania nagród nauczycielom akademickim na WP-T2018-031 wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego, wyznaczenie członków komisji hab. – dr inż. P. Bąbelewski 2018-032 wyznaczenie recenzentów, powołaniA komisji doktorskiej, ustalenia egzaminów – mgr inż. D. Rejek 2018-033 wyznaczenie recenzentów, powołania komisji doktorskiej, ustalenia egzaminów – mgr inż. S. Świerszcz 2018-034 wszczęcie przewodu doktorskiego – mgr inż. K. Łuczak 2018-035 zmiana promotora w przewodzie doktorskim mgr inż. M. Jabłońskiej- Grzelak 2018-036 umorzenie wszczętego przewodu doktorskiego w dyscyplinie ogrodnictwo – mgr inż. B. Hermanowicz 2018-037 umorzenie wszczętego przewodu doktorskiego w dyscyplinie agronomia – mgr inż. E. Szydełko-Rabska 2018-038 zatwierdzenie przedmiotów do wyboru w roku akad. 2018-2019 na kierunkach studiów WP-T 2018-039 wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów przez nauczycieli nieposiadających co najmniej stopnia dr hab.2018-040. zatrudnienia dr. hab. Wiesława Wojciechowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Agroekologii i Produkcji Roślinnej 2018-041. nadanie mgr. inż.Oskarowi Bojko stopnia doktora w obszarze nauk rolniczych leśnych i weterynaryjnych, w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie agronomia 2018-042 nadanie mgr. inż. Krzysztofowi Zbigniewowi Gawęckiemu stopnia doktora w obszarze nauk rolniczych leśnych i weterynaryjnych, w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie agronomia 2018-043. wszczęcie przewodu doktorskiego w obszarze nauk rolniczych leśnych i weterynaryjnych. w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie agronomia i wyznaczenie promotora w przewodzie d 2018-044. powołanie dra Grzegorza Kuszy na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Katarzyny Łuczak 2018-045. umorzenie wszczętego przewodu doktorskiego mgr. inż. Kamila Pałki w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie inżynieria rolnicza 2018-046. umorzenie wszczętego przewodu doktorskiego mgr. inż. Witolda Rożałowskiego w dziediznie nauk rolniczych, w dyscyplinie inżynieria rolnicza 2018-047. zaopiniowaniezmiany w planie studiów I-go stopnia dla kierunku Ekonomia, profil praktyczny 2018-048. zatwierdzenie zmian w regulaminie przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego 2018-049. zmiana składu Wydziałowej Komisji Programowej ds. kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji2018-050 Uchwała w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta w INEiS 2018-051 Uchwała w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta w ramach projektu w IIR 2018-052 Uchwała w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta w IIR 2018-053 Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie inżynieria rolnicza – mgr inż. S. Stegenta 2018-054 Uchwała w sprawie wyróżnienia pracy doktorskiej mgr inż. Sylwii Stegenty 2018-055 Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji doktorskiej, ustalenia egzaminów doktorskich – mgr inż. M. Gramza 2018-056 Uchwała w sprawie wyznaczenie promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim – mgr inż. M. Markowicza 2018-057 Uchwała w sprawie wszczęcie przewodu doktorskiego mgr inż. Andrea Kałuża Hałdyk 2018-058 Uchwała w sprawie wczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Błażej Gaze 2018-059 Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktoskiego w dyscyplinie agronomia – mgr inż. Andre Loucao Bongo 2018-060 Uchwała w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego -mgr inż. Ł. Górniak2018-061 Uchwała w sprawie opinii dotyczącej rozliczenia god. dydaktycznych realizowanych w ramach programu ERASMUS + roku ak. 2017-2018 2018-062 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w planie studiów I st. na kierunku Ogrodnictwo 2018-063 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w planie studiów II st. na kierunku Ogrodnictwo 2018-064 Uchwała w sprawie zmiany składu Komisji Programowej ds.kierunku Biotechnologia stosowana roślin 2018-065 Uchwała w sprawie zaopiniowania protokołu Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń2018-066 Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie inzynieria rolnicza – dr inż. P. Komarnicki2018-067 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego, wyznaczenie członków komisji hab. – dr inż. K. Lech 2018-068 Uchwała w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta dr Anny Kapały 2018-069 Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji doktorskiej, ustalenia egzaminów doktorskich – mgr inż. M.Adamski 2018-070 Uchwała w sprawie wyznaczenie promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim – mgr inż. André Louçăo Bongo 2018-071 Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktoskiego, dyscyplina agronomia – mgr inż. Krzysztof Papuga 2018-072 Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, dyscyplina agronomia- mgr inż. P. Telega 2018-073 Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, dyscyplina agronomia- mgr inż. B. Jacewski 2018-074 Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, dyscyplina ogrodnictwo mgr inż. K.Godlewska 2018-075 Uchwała w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego -mgr inż. P. Grzemski 2018-076 Uchwała w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego -mgr inż. E Pora 2018-077 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w planie studiów I st. na kierunku Biotechnologia stosowana roślin2018-078 Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie ogrodnictwo – dr inż. P. Bąbelewski2018-079 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego, wyznaczenie członków komisji hab. – dr inż. D. Pruchniewicz2018-080 Uchwała opiniująca przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta – dr Mirosław Struś2018-081 Uchwała w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta w IAiPR- dr inż. A. Zych2018-082 Uchwała w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta w IAiPR – dr inż. M. Serfain – Andrzejewska2018-083 Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji doktorskiej, ustalenia egzaminów doktorskich – mgr inż. I. Kwiecińska2018-084 Uchwała w sprawie wyznaczenie promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim – mgr inż. Katarzyna Godlewska2018-085 Uchwała w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim – mgr inż. Krzysztof Papuga2018-086 Uchwała dot. zatwierdzenia regulaminu praktyk kierunek Ekonomia2018-087 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w planie studiów I st. na kierunku Ochrona środowiska2018-088 Uchwała opinująca przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia – mgr inż. P. Stępień2018-089 Uchwała opinująca przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia – mgr inż. L. Głąb2018-090 Uchwała dot. zatwierdzenia rozdziału środków finansowych dla Jednostek Wydziału na rok 20182018-091 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wykładów przez nauczycieli nieposiadających co najmniej stopnia dr hab.2018-092 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalnosci SKN2018-093 Uchwała w sprawie powołania komisji skrutacyjnej Rady Wydziału na rok akademicki 2018_20192018-094 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego, wyznaczenie członków komisji hab. – dr inż. K. Pentos 2018-095 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dot. zatrudnienia prof. dr. hab.Romaśńkiego na stranowisku profesora 2018-096 Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji doktorskiej, ustalenia egzaminów doktorskich – mgr inż. Leszek Gersztyn2018-097 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ze studiów doktoranckich w ra .2017_2018 2018-098 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dot. zamknięcia studiów podyplomowych OŹEiGO 2018-99 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dot. zamknięcia studiów podyplomowych Polsko – niemeickie studia podyplomowe MBA 2018-100 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w Komisji programowej ds. kierunku Ekonomia 2018-101 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w Komisji programowej ds. kierunku Ochrona Środowiska 2018-102 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wykładów przez nauczycieli nieposiadających co najmniej stopnia dr hab. 2018-103 Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza – dr inż. K. Lech 2018-104 Uchwała dot.zatrudnienia na stanowisko prof. nadzw. w IIR – dr hab. R. Stopa 2018-105 Uchwała w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta w IAiPR 2018-106 Uchwała pozytywnie opiniująca zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy – dr Mirosław Struś 2018-107 Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie agronomia – mgr S. Świerszcz 2018-108 Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie ogrodnictwo – mgr inż. M. Gramza 2018-109 Uchwała w sprawie zmiany składu Komisji Programowej ds.kierunku Rolnictwo 2018-110 Uchwała w sprawie zmiany składu w Wydziałowej Komisji Kadry Naukowej 2018-111 Uchwała w sprawie zmiany składu w Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia 2018-112 Uchwała w sprawie wykorzystania ankiet studentów oceniających jakość zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017-_018 oraz 2018_2019 2018-113 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyboru i realizacji prac dyplomowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązującego na WP-T 2018-114 Uchwała w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji oraz wymagań kierunkowych na rok ak. 2019_2020 2018-115 Uchwała w sprawie przyjęcia kandydatów na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego 2018-116 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wykładów przez nauczycieli nieposiadających co najmniej stopnia dr hab. 2018-117 Uchwała w sprawie zmian w strukturze INE2018-119 Uchwała w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta w IAiPR- dr inż E. Pytlarz2018-120 Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie agronomia – mgr D. Rejek2018-121 Uchwała w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr inż. M. Giemza – Mikoda2018-122 Uchwała w sprawie zmiany regulaminu praktyk- OŻEiGO

 

2017

2017-001 przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta w INEiS – mgr inż. K. Jodź2017-002 wszczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie inżynieria rolnicza, wyznaczenie promotora – mgr inż. K. Dereń2017-003 wszczęcie przewodu doktorskiego w przewodzie doktorskim mgr inż. L. Głąb2017-004 zamkniecie studiów niestacjonarnych I i II st. na kierunku Ochrona środowiska2017-005 zamknięcie studiów stacjonarnych I st. na kierunku Podstawy dla rolnictwa tropikalnego2017-006 opinia w sprawie utworzenie studiów stacjonarnych I stopnia Zarządzanie i doradztwo rolnośrodowiskowe2017-007 przyjęcie sprawozdania Dziekana WP-T za 2016 rok2017-008 opinia dot. zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. w KOR dr. hab. Wojciecha Pusza2017-009 zgoda na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. B. Łabaz, wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej2017-010 opinia dot. zatrudnienia na stanowisku adiunkta w INEiS dr Agnieszki Piaseckiej-Robak2017-011 opinia dot. zatrudnienia na stanowisku adiunkta w KFiB dr. Romualda Żyłki2017-012 nadanie stopnia doktora w dyscyplinie agronomia mgr. inż. Jakubowi Szperlikowi2017-013 wszczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie ogrodnictwo, wyznaczenie promotora – mgr inż. M. Biernacik2017-014 wszczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie inżynieria rolnicza, wyznaczenie promotora – mgr inż K. Rać2017-015 wsZczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie inżynieria rolnicza, wyznaczenie promotora – mgr inż. M. Siudek2017-016 powołanie dr inż. T. Sekutowskiegio na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. K. Dereń2017-017 zatwierdzenie zasad rekrutacji w roku ak. 18-19, wymagań kierunkowych, zasobów wiedzy stanowiących podstawę kwalifikacji kandydatów na studia II st.2017-018 przyjęcie limitów przyjęć w roku ak. 2017-182017-019 przyjęcie laureatów olimpiad w latach 2018-21 z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego2017-020 zgoda na prowadzenie wykładów przez osoby nieposiadające stopnia dr. hab. i tytułu profesora
2017-021 powołanie prromotora i wyznaczenie recenzentów w postępowaniu o natanie tytułu dr honoris causa – prof. A. Grzywacz2017-022 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej dr inż. B. Łabaz2017-023 zatrudnienie na stanowisku adiunkta w KOR dr inż. I. Gruss2017-024 zatrudnienie na stanowisku adiunkta w KGHRiN dr M. Preisner2017-025 wyznaczenie recenzentów, powołanie komisji, wyznaczenie egzaminów w wprzewodzie doktorskim mgr inż. I. Gołąb-Bogacz2017-026 wyznaczenie recenzentów, powołanie komisji, wyznaczenie egzaminów w wprzewodzie doktorskim mgr inż. W. Włodarczyk2017-027 wszczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie agronomia, wyznaczenie recenzenta – mgr inż. P. Bączek2017-028 powołanie dr A. Michalskiej na promotora pomoicniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. M. Siudek2017-029 umorzenie przewodu doktrorskiego mgr. inż. M. Cuske w dyscyplinie agronomia2017-030 zasady rekrutacji oraz limit przyjęć na sttudia doktoranckie w roku ak. 2017-20182017-031 zatrudnienie na podstawie umów cywilno-prawnych w roku ak. 2016-20172017-032 w sprawie zmiany uchwały nr 75-2016 i 105-2016 dotyczącej komisji habilitacyjnej w postępowaniu dr M. Lubiarz
2017-033 zatrudnienie na stanowisku adiunkta w INoGiOŚ – dr M. Dębicka2017-034 wszczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie ogrodnictwo, wyznaczenie promotora – mgr inż. A. Dobrowolski2017-035 zatwierdzenie przedmiotów do wyboru w roku ak. 2017-20182017-036 przyjęcie sprawozdania z działalności studenckich kół naukowych w roku akademickim 2015-20162017-037 zatrudnienie na opodstawie umowy cywilno-prawnej w roku akademickim 2016-20172017-038 przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr hab. J. Szlachty w IIR2017-039 przedłużenie zatrudnienia na stanowiskou profesora nadzwyczajnego prf. dr hab. L. Romańskiego w IIR2017-040 zatrudnienie dr inż. D. Richter na stanowisku adiunkta w KBiER2017-041 wyznaczenie recenzentów, powołnie komisji doktoskiej i komisji egzaminacyjnych w przewodzie dokt. – mgr inż. E. Pytlarz2017-042 wszczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplnie agronomia, wyznaczenie promotora – mgr inż. M. Cieciura2017-043 wszczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie agronomia, wyznaczenie promotora – mgr inż. A. Łagocka2017-044 powołanie promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. P. Bączek2017-045 umorzenie przewodu doktorskiego mgr inż. A. Tabisz2017-046 przyjęcie sprawozdania z przebiegu studiów doktoranckich w roku ak. 2016-20172017-047 zaopiniowanie przyznania medali Za zasługi dla UPWr
2017-048 zatwiedzenia podziału środków finansowych dla Jednostek WP-T2017-049 poparcie wniosku o nadanie prof. dr hab. A. Grzywaczowi tytułu doktora honoris causa UPWr2017-050 przedłużenie zatrudnienia na stanowisko prof. nadzwyczajnego w KSUR – dr hab. W. Malarz,prof. nadzw.2017-051 zatrudnienie na stanowisku adiunkta w KKAiTZ – dr inż. P. Kuc2017-052 nadanie stopnia doktora w dyscyplinie agronomia – mgr inż. I. Gołąb-Bogacz2017-053 wyróżnienie pracy doktorskiej dr inż. I. Gołąb-Bogacz2017-054 wyznaczenie recenzentów, powołanie komisji doktorskiej,i komisji egzaminacyjnych w przewodzie dokt. mgr inż. M. Talar-Krasy2017-055 wszczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie agronomia, wyznaczenie promotora – mgr inż. M. Cierpisz2017-056 wyznaczenie promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. M. Cieciury2017-057 wyznaczenie promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. A. Łagockiej2017-058 zatwierdzenie zmian w planach, programach i efektach kształcenia studiów doktoranckich2017-059 zatwierdzenie kryteriów przyznawania zwiększonego stypendium doktorskiego2017-060 zatwierdzenie zmian w planach studiów na kierunkach prowadzonych na WP-T2017-061 likwidacja studiów podyplomowych Niemiecko-Polskie studia MBA zarządzanie w sektorze rolno-spożywczym2017-062 zmiana składu Wydzialowej Komisji Programowej ds. kierunku Ogrodnictwo2017-063 zmiana składu Wydziałowej Komisji Programowej ds. kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji2017-064 opinia w sprawie kandydatów na dyrektorów i kierowników Jednostek WP-T2017-065 opinia w sprawie rozliczenia godzin dydaktycznych realizowanych w ramach programów ERASMUS2017-066 opinia w sprawie protokołu Wydziałowej Komisji ds. Nagrod i Odznaczeń2017-067 opinia w sprawie zatrudnienia na stanowisko prof. nadzw. – dr hab. R. Galek2017-068 opinia w sprawie zatrudnienia na stonowisko prof. nadzw. – dr hab. J. Urbaniak2017-069 nadanie stopnia doktora habilitowanego dr M. Lubiarz, w dyscyplinie ogrodnictwo2017-070 nadanie stopnia doktora habilitowanego dr inż. B. Łabaz, w dyscyplinie agronomia2017-071 zatrudnienie na stanowisko adiunkta w IIR – dr inż. B. Cieniawska2017-072 zatrudnienie na stanowisko naukowe adiunkta w KGHRiN – dr K. Kostyn2017-073 zatrudnienie na stanowisko adiunkta w KŻR – dr inż. A. Płaczek2017-074 zatrudnienie na stanowisko adiunkta w KFiB – dr K. Solarska-Ściuk2017-075 zatrudnienie na stanowisko asystenta w KFIB – mgr K. Męczarska2017-076 nadanie stopnia doktora mgr inż. E. Pytlarz w dyscyplinie agronomia2017-077 nadanie stopnia doktora mgr inż. W. Włodarczyk w dyscyplinie agronomia2017-078 wyróżnienie pracy doktorskiej mgr inż E. Pytlarz

2017-080 powołanie dr I. Gruss na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. M. Cierpisza2017-081 utowrzenie podwójnie dyplomowanej specjalności Advanced Technologies in Chineses and Polish Horticulture2017-082 zmiana w planie studiów Ochrona środowiska, specjalność ekologia i ochrona przyrody2017-083 zmiana w planie studiów Ochrona środowiska, specjalność zarządzanie ryzykiem środowiskowym2017-084 zmiana w planie studiów II stopnia na kierunku ZiIIP2017-085 zmiana składu wydziałowej komisji programowej ds. kierunku Agrobiznes2017-086 zmiana składu wydziałowej komisji programowej ds. kierunku Ochrona środowiska2017-087 zmiana regulaminu praktyk na kierunku Ogrodnictwo, TRiL2017-088 opinia w sprawie wniosku o stypendium MNiSW – mgr inż. L. Głąb2017-089 opinia w sprawie wniosku o stypendium MNiSW – mgr inż. P. Stępień2017-090 opinia w sprawie wniosku o stypendium MNiSW – mgr inż. D. Szyjewicz2017-091 opinia w sprawie wniosku MNiSW – Ł. Kołodziej2017-092 opinia w sprawie wniosku o stypendium MNiSW – k. Sobieraj2017-093 opinia o kandydacie na p.o. Kierownika FiB2017-094 zgoda na prowadzenie wykładów przez osoby nie posiadające stopnia dr hab. i prof.2017-095 powołanie komisji skrutacyjnej w roku ak. 2017-20182017-096 zatrudnienie na stanowisko adiunkta dr inż. T. Pilawki w INEiS2017-097 wszczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie inżynieria rolnicza, wyznaczenie promotora – mgr inż M. Kamiński2017-098 wszczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie agronomia, wyznaczenie promotora – mgr inż. A. Maciejewska-Hoza2017-099 korekta w planach studiów doktoranckich2017-100 zatwierdzenie strategii Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego do 2020 roku2017-101 wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów przez osoby nie posiadające stopnia dr hab. i prof. w roku ak. 2017-182017-102 zatrudnienie na stanowisko adiunkta w KGHRiN – dr inż. B. Kozak2017-103 zatrudnienie na stanowisko adiunkta w KOR – dr E. Magnucka2017-104 nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplina ogrodnictwo – dr inż. M. Talar-Krasa2017-105 wyróżnienie pracy doktorskiej mgr inż. M. Talar-Krasy2017-106 wyznaczenie recenzentów powołanie komisji doktorskiej, wyznaczenie egzaminów w przewodzie dok. mgr inż. P. Michołapa2017-107 wszczęcie przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia – mgr inż. K. Gawęcki2017-108 powołanie dr inż. B. Kozaka na promotora pomocniczego w przewodzie dok. mgr inż. A. Maciejewskiej-Hoza2017-109 zmiana w programie studiów I stopnia na kierunku Ekonomia, profil praktyczny2017-110 zmiany w planie studiów II stopnia na kierunku Biotechnologia stosowana roślin2017-111 zatwierdzenie regulaminy wyboru i realizacji prac dyplomowych w roku ak. 2017-20182017-112 zaopiniowanie utworzenia studiów podyplomowych – Ekologiczne integrowane ogrodnictwo2017-113 przekształcenie KKAiTZ oraz KSUR w Instytut Agroekologii i Produkcji Roślinnej2017-114 opinia o kondydacie n adyrektora Instytutu Agroekologii i Produkcji Roślinnej2017-115 utworzenie zakładów w Instytucie Agroekologii i Produkcji Roślinnej2017-116 zmiana składu Wydzialowej Komisji programowej ds. Kierunku Zarzadzanie i inzynieria produkcji2017-117 zmiana w skladzie Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia2017-118 zmiana organizacji roku akademickiego na studiach I stopnia2017-119 zgoda na prowadzenie wykładów przez osoby nie posiadajace minimum stopnia dr. hab.2017-120 zatrudnienie na stanowisko adiunkta w IIR – dr inż. P. Komarnicki2017-121 wyznaczenie recenzentów, powołanie komisji doktorskiej , wyznaczenie egzaminów e przewodzie dok. mgr inż. O. Bojko2017-122 powołanie dr W.Heliosa na promotora pomocnuiczego w przewodzie doktorskim mgr iinż. K. Gawęckiego2017-123 likwidacjia studiow stacjonarnych II stopnia na kierunku Ekonomia2017-124 zasady przyznawania środków finansowych na działalność realizowaną w jednostkach WP-T2017-125 przyjecie sprawozdania Wydziałowej Komisji ds. realizacji zadań w zakresie jakości kształcenia w roku ak. 2016-172017-126 zmiana składu Wydziałowej Komisji Programowej ds. kierunku technika rolnicza i leśna2017-127 utworzenie zakładów oraz stacji dydaktyczno-badawczej w IAiPR

 

2016

 2016-001 zatrudnienie na stanowisku adiunkta w IIR – dr inż M. Fugol 2016-002 nadanie stopnia doktora w dyscyplinie agronomia – mgr inż. N. A. Kazimierskiej 2016-003 Program praktyki inżynierskiej – Agrobiznes 2016-003 Program praktyki zawodowej – Agrobiznes 2016-003 Regulamin praktyki inżynierskiej – Agrobiznes 2016-003 Regulamin praktyki zawodowej – Agrobiznes 2016-003 zatwierdzenie programów i regulaminów praktyk na kierunku Agrobiznes 2016-004 zatrwierdzenie zmiany w planach studiów doktoranckich w roku ak. 2015-20162016-005 zatwierdzenie aneksu do sprawozdania Wydziałowej Komisji USZJK 2016-006 zatwierdzenie grupy najlepszych absolwentów studiów doktoranckich w r. ak. 2014-20152016-007 przyjęcie sprawozdania Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego za 2015 r.2016-008 nadanie stopnia doktora habilitowanego dr inż G. Kulczyckiemu2016-009 wyrażenia zgody na postępowanie habilitacyjne, wyznaczenie członków komisji -dr inż. W. Pusz 2016-010 udzielenie płatnego urlopu naukowego – dr inż. B. Łabaz 2016-011 zatrudnienie na stanowisku adiunkta w IIR – dr inż. K. Lech 2016-012 zatrudnienie na stanowisku asystenta w KFiB – mgr P. Strugała 2016-013 wyznaczenie recenzentów, powołanie komisji doktorskiej, ustalenie egzaminów – mgr Ł. Kuta 2016-014 zatwierdzenie zasad rekrutacji w r. ak. 17-18 oraz wymagań kierunkowych na studia II stopnia 2016-015 zatwierdzenie programów i regulaminów praktyk zawodowych na kierunku Biotechnologia stosowana roślin 2016-016 zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej w r.ak. 2015-162016-017 Przedłużenie zatrudnienia dr hab. E. Fudali na stanowisku prof. nadzw. w KBiEK 2016-018 Zatrudnienie dr S. Cyboran-Mikołajczyk na stanowisku adiunkta w KFiB 2016-019 Zatrudnienie dr W. Wojtasik na stanowisku adiunkta w KGHRiN 2016-020 Wszczęcie przewodu doktorskiego, wyznaczenie promotora – mgr inż. M. Żyromski 2016-021 Zaopiniowanie kandydatury dr. inż. J. Warooszewskiego dot. otrzymania stypendium dla wybitnych młodych naukowców 2016-022 Zasady rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2016-2017 2016-023 Zmiana uchwały 126-2015 dot. limitów przyjęć w roku ak. 2016-2017 2016-024 powołanie komisji programowej ds. kierunku Doradztwo rolno-środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze2016-040 wyznaczenie recenzentów, powołanie komisji w przewodzie doktorskim mgr inż. A. Balbierz 2016-041 wyznaczenie recenzentów, powołanie komisji w przewodzie doktorskim mgr. inż. A. Zycha 2016-042 wszczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie agronomia, wyznaczenie promotora – mgr inż. A. Barczyk 2016-043 wszczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie agronomia, wyznaczenie promotora – mgr inż. K. Karmowska 2016-044 wszczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie inżynieria rolnicza, wyznaczenie promotora – mgr inż. D. Szyjewicz 2016-045 wszczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie inzynieria rolnicza, wyznaczenie promotora – mgr inż. T. Wysoczański 2016-046 powołanie promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. M. Gniadzik 2016-047 powołanie promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. A. Stępień 2016-048 powołanie kierunku Biotechnologia stosowana roślin, II stopnia, zatwierdzenie efektów kształcenia 2016-049 powołanie specjalności Gospodarowanie środowiskiem na kierunku Ochrona środowiska, studia II stopnia 2016-050 zatwierdzenie przedmiotów do wyboru na rok. ak. 2016-2017 na kierunku Agrobiznes, sem. 5 i 6 2016-051 zatwierdzenie wymagń kierunkowych, zasobów wiedzy i umiejętności dla kier. Agrobiznes i BSR w r. ak. 2017-18 2016-052 przyjęcie sprawozdania z przebiegu studiów doktoranckich w r. ak. 2015-2016 2016-053 wybór kandydatów na członków do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów 2016-054 przyjęcie sprawozdania z działalności Studenckich Kół Naukowych w roku ak. 2014-2015 2016-055 Opninia w sprawie przyznania medalu – za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu2016-056 zatwierdzenie podziału środków finansowych dla Jednostek Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego na rok 2016 2016-057 wyrażenie opinii o kandydacie do nadania tytułu doktora honoris causa UP we Wrocławiu – prof. A. Grzywacz 2016-058 wszczęcie postępowania dot. zatrudnienia na stanowisku prof. zwyczajnego, wyznaczenie recenzenta – prof. dr hab. J. Szopa-Skórkowski 2016-059 nadanie stopnia doktora habilitowanego – dr inż. W. Pusz 2016-060 nadanie stopnia doktora w dyscyplinie inżynieria rolnicza – mgr Ł. Kuta 2016-061 nadanie stopnia doktora w dyscyplinie agronomia – mgr. P. Mederski 2016-062 wszczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie agronomia, wyznaczenie promotora – mgr J. Grzeszczuk 2016-063 wszczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie agronomia, wyznaczenie promotora – mgr. inż. M. Kałuża 2016-064 wszczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie inżynieria rolnicza, wyznaczenie promotora – mgr inż. M. Kierdal 2016-065 wszczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie inżynieria rolnicza, wyznaczenie promotora – mgr inż. R. Maślankowski 2016-066 wszczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie ogrodnictwo, wyznaczenie promotora – mgr inż. A. Pawlikowska 2016-067 powołanie dr. P. Stępnia na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. K. Karmowskiej 2016-068 powołanie dr inż. K. Pentoś na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. inż. T. Wysoczańskiego 2016-069 powołanie studiów podyplomowych MBA 2016-070 rozliczenie godzin dydaktycznych w roku ak. 15-16 w ramach programu Erasmus 2016-071 zaopiniowanie protokołu Wydziałowej Komisji Nagród i Odznaczeń dot. przyznania nagród JM Rektora 2016-072 zmiana nazwy Zakładu Fitopatologii i Mikologii
2016-073 opinia dotycząca zatrudnienia na stanowisko prof. zwyczajnego w Katedrze Genetyki Hodowli Roślin i Nasiennictwa prof. dr. hab. J.Szopa-Skórkowski
2016-074 zatrudnienie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Ogrodnictwa dr hab. R. Dębicz2016-075 wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego, wyznaczenie członków komisji- dr M. Lubiarz
2016-076 zatrudnienie na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk Ekonomicznych i Społecznych dr M.Wawrzyniak-Kostrowicka
2016-077 zatrudnienie na stanowisko adiunkta w Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin dr inż. M Serafin-Andrzejewska
2016-078 zatrudnienia na stanowisko adiunkta w IIR dr inż. B. Cieniawska
2016-079 zatrudnienie na stanowisko adiunkta w IIR dr A. Michalska
2016-080 zatrudnienie na stanowisko asystenta w INOGiOŚ mgr A. Pędziwiatr
2016-081 zatrudnienie na stanowisko asystenta w INEiS mgr inż. I. Ratuszniak
2016-082 wyznaczenie recenzentów, powołanie komisji doktorskiej, wyznaczenie egzaminów mgr inż. J. Szperlik
2016-083 wszczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie inżynieria rolnicza, wyznaczenie promotora mgr inż. B. Kałdun
2016-084 wszczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie inżynieria rolnicza, wyznaczenie promotora mgr inż. S. Stegenta
2016-085 wszczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie ogrodnictwo, wyznaczenie promotora mgr inż. I. Sygutowska
2016-086 powołanie dr inż. M. Pasławskiej na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr R. Maślankowskiego
2016-087 opinia dot. uruchomienia studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Ekonomia-profil praktyczny
2016-088 zmiany w planie studiów na kierunku ochrona środowiska studia II stopnia w roku akademickim 16/17
2016-089 opinia dot. wniosku o przyznanie stypendium MNiSW mgr inż. D. Szyjewiczowi
2016-090 zatwierdzenie przedmiotów do wyboru na kierunku agrobiznes w roku akademickim 16/17
2016-091 zaopiniowanie kandydatury prof. dr hab. K. Wolskiego na kierownika studiów doktoranckich
2016-092 powołanie komisji wydziałowych na kadencję 2016-2020
2016-093 wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów przez osoby ze stopniem doktora w roku akademickim 16/17
2016-094 wyrażenie zgody na zatrudnienie na podstawie umów cywilno-prawnych w roku akademickim 16/17
2016-095 wszczęcie postępowania dot. zatrudnienia na stanowisku prof. zwyczajnego, powołanie recenzenta prof. dr hab. M. Kozak
2016-096 powołanie wydziałowych komisji programowych
2016-097 zatwierdzenia zmian w planie studiów I stopnia medycyna roślin
2016-098 powołanie przedstawicieli wydziału do komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich
2016-099 powołanie przedstawiciela wydziału do odwoławczej komisji oceniającej nauczycieli akademickich
2016-100 powołanie przedstawicieli wydziału do komisji dyscyplinarnej i odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów
2016-101 powołanie przedstawicieli wydziału komisji dyscyplinarnej i odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla doktorantów
2016-102 uzupełnienie składu komisji wydziałowych
2016-103 zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej w roku akademickim 16/17
2016-104 opinia dotycząca mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. M. Kozaka w KSUR
2016-105 wyznaczenie członków komisji habilitacyjnej dr M. Lubiarz – zmiana uchwały nr 2016-76
2016-106 nadanie stopnia doktora mgr inż. A. Balbierz w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie ogrodnictwo
2016-107 wyróżnienie pracy doktorskiej dr inż. A. Balbierz
2016-108 zatwierdzenie regulaminu wyboru i realizacji prac dyplomowych
2016-109 powołanie komisji programowej ds. kierunku doradztwo rolno-środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze
2016-110 w sprawie zatrudnienia dr hab. A. Halarewicz na stanowisku profesora nadzw. w KBiER
2016-111 w sprawie zatrudnienia dr hab. E. Jamroz na stanowisku profesora nadzw. w INoGiOS
2016-112 wyrażenie opinii dot. rozpisania konkursu w KOR
2016-113 nadanie stopnia doktora w dyscyplinie ogrodnictwo – mgr inż. M. Krygier
2016-114 nadanie stopnia doktora w dyscyplinie agronomia – mgr inż. A. Zych
2016-115 wszczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie agronomia, zatwierdzenie promotora – mgr inż. I. Głąb
2016-116 wykorzystanie ankiet studenckich oceniających jakość zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2015-2016
2016-117 przyjecie sprawozdania za rok akademicki 2015-2016 dotyczącego jakości kształcenia
2016-118 zatwierdzenie indywidualnego trzyletniego planu studiów w języku angielskim dla A. I. Bongo
2016-119 powołanie Wydziałowej Rady Biznesu w kadencji 2016-2020
2016-120 uzupelnienie składu Wydzialowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

 

2015

 2015-128 powołanie Wydziałowej Komisji Wyborczej2015-127 zmiana w składzie Wydziałowej Komisji Programowej ds. kierunku Agrobiznes2015-126 przyjecie limitów przyjęć na studia w roku ak. 2016-20172015-125 przyjecie sprawozdania Wydziałowej Komisji w zakresie jakości kształcenia w roku ak. 14-152015-124 wykorzystanie ankiet studentów oceniających jakość zajęć dydaktycznych w r. ak. 2015-20152015-123 zatrudnienie na stanowisku adiunkta w KGHRiN – dr inż. B. Kozak2015-122 przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w KFiB – dr hab. J. Miśkiewicz2015-121 zatwierdzenie regulaminu wyboru i realizacji prac dyplomowych w roku ak. 15-162015-120 nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych, dtyscyplinie ogrodnictwo – mgr inż. K. Kędra2015-119 zatrudnienie na stanowisku naukowym adiunkta w KOR – dr K. Pisarska2015-118 zatrudnienie na stanowisku adiunkta w KKAiTZ – dr inż. A. Lejman2015-117 zatrudnienie na zasadzie umów cywilno-prawnych2015-116 opinia w sprawie przyznania medali Za zasługi dla WP-T2015-115 w sprawie odstąpienia od likwidacji Komitetu Techniki Rolniczej PAN2015-114 zmiana w składzie Wydziałowej Komisji Programowej ds. kierunku Agrobiznes2015-113 powołanie promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim – mgr. inż. A. Cabała2015-112 powołanie recenzentów, komisji doktrorskiej, ustalenie egzaminów – mgr inż. P. Mederski2015-111 wyróżnienie pracy doktorskiej dr inż. Beaty Cieniawskiej2015-110 nadanie stopnia doktora mgr inż. Beacie Cieniawskiej w dyscyplinie inżynieria rolnicza2015-109 zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Instytucie Inżynierii Rolniczej – dr inż M. Brennensthul2015-108 zatrudnienie na podstawie umów cywolno-prawnych w roku ak. 15-162015-107 wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów w roku ak. 15-16 przez osoby nieposiadające tytułu profesoralub dr hab.2015-106 wybór przedstawiciela do Uczelnianej Komisji Wyborczej2015-105 opinia wniosku o przyznanie stypendium Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego – K. Cytera2015-104 opinia wniosku o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictw Wyższego -mgr inż. K. Dereń2015-103 zmiana terminu realizacji zajęć na kierunku Ochrona środowiska, studia II stopnia2015-102 powołanie promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. M. Wilkosz2015-101 powołanie promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. M. Pancerz2015-100 powołanie promotrora pomocniczego w przewodzie doktotskim mgr inż. M. Talar-Krasy2015-099 wszczęcie przewodu doktroskiego w dyscyplinie agronomia, wyznaczenie promotora – mgr inż. A. Owczarek2015-098 wszczęcie przewidu doktorskiego w dyscyplinie agronomia, wyznaczenie promotora – mgr inż. A. Cabała2015-097 zatrudnienie na stanowisku asystenta w IIR – mgr inż. B. Cieniawska2015-096 zatrudnienie na stanowisku asystenta w KFiB – mgr K. Męczarska2015-095 przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta w INEiS – mgr inż. K. Jodź(1)2015-094 zatrudnienie na stanowisku adiunkta w IIR – dr A. Michalska2015-093 zatrudnienie na stanowisku adiunkta w INoGiOŚ – dr inż. T. Bińczycki2015-092 zatrudnienie na stanowisku adiunkta w INEiS – dr J. Żurek2015-091 zatrudnienie na stanowisku adiunkta w IIR – dr inż. P. Kobel2015-090 zatrudnienie na stanowisku adiunkta w INEiS – dr A. Hulewska2015-089 zatrudnienie na stanowisku adiunkta w KFiB – dr inż. E. Dudra2015-088 wyrażenie zgodny na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. G. Kulczyckiego, wyznaczenie członków komisji2015-087 zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego – dr hab. M. Przybyła2015-086 poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora dr. hab. A. Figlowi, prof nadzw.2015-085 opinia dotycząca mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego w KGHRiN – prof. dr hab. J. Szopa-Skórkowski2015-084 zaopiniowanie przyznania medali Zasłużony dla Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego2015-083 zaopiniowanie protokołu Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń dot. przyznania nagród Rektora za 2014 r.2015-082 zatwierdzenie rozliczenia godzin dydaktycznych realizowanych w j. angielskim w roku ak. 2014-20152015-081 zmiana uchwały 2014-154 dot. limitów przyjęć na rok ak. 2015-20162015-080 zatwierdzenie przedmiotów do wyboru na kierunku OŹEiGO, studia II stopnia2015-079 zatwierdzenie zmian w planach studiów doktoranckich2015-078 wszczęcie przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia – mgr inż M. Wilkosz2015-077 wszczęcie przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie ogrodnictwo – mgr inż J. Turczuk2015-076 wszczęcie przewodu dokrtorskiego w dziedzinie nuak rolniczych, dyscyplinie ogrodnictwo – mgr inż M. Talar-Krasa2015-075 wszczęcie przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie ogrodnictwo – mgr inż. J. Śniegowskiej2015-073 wszczęcie przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia – mgr inż. E. Musztyfaga2015-072 wszczęcie przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia – mgr inż. P. Michołap2015-071 wszczęcie przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia- mgr inż. M. Jasiński2015-070 wyznaczenie recenzentów, powołanie komisji i wyznaczenie egzaminów – mgr inż. K. Kędra2015-069 wyznaczenie recenzentów, powołanie komisji i wyznaczenie egzaminów doktorskich- mgr inż B. Cieniawska2015-068 nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplina agronomia – mgr inż. A. Maziarek2015-067 nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia – mgr inż. A. Lejman2015-066 opinia w sprawie rozwiązania stosunku pracy z dr inż J. Jackowskim2015-065 zatrudnienie na stanowisku adiunkta w KOR – dr E. Magnucka2015-064 Zatrudnienie na stanowisku adiunkta w KKAiTZ – dr inż P. Kuc2015-063 Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego – dr inż. H. Pińkowska2015-062 Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profeosta nadzwyczajnego w INEiS – prof. dr hab. F. Kapusta2015-061 Wszczęcie postępowania dotyczącego mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego – prof. dr hab. J. Szopa-Skórkowski2015-060 Zatwierdzenie środków finansowych dla Jednostek WP-T na rok 20152015-059 uzupełnienie składu Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia2015-058 przyjęcie sprawozdania z działalności koł naukowych w r. ak. 2013-142015-057 zatwierdzenie przedmiotów do wyboru w roku ak. 2015-20162015-056 przyjęcie sprawozdania z przebiegu studiów doktoranckich w roku ak. 2015-20162015-055 zmiana składu Wydziałowej Komisji ds. kierunku Technika rolnicza i leśna2015-054 zmiana programu i planu studiów podyplomowych OŹEiGO2015-053 powołanie kierunku Medycyna roślin studia II stopnia, przyjęcie efektów kształcenia programu i planu studiów2015-052 nadanie stopnia doktora w dyscyplinie agronomia – mgr inż. A. Sikor2015-051 nadanie stopnia doktora w dyscyplinie agronomia – mgr inż. R. Ogórek2015-050 zatrudnienie na stanowisku adiunkta w KBiER- dr inż . D. Richter2015-049 zaopiniowanie wniosku Dziekana dot. rozwiązania stosunku pracy – dr hab. M. Pytlarz-Kozicka2015-048 zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej w roku ak. 14-152015-047 określenie dodatkowych wymagań dotyczących zatrudnienia na stanowisku adiunkta2015-046 uzupełnienie składu Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń2015-045 zmiana składu Wydziałowej Komisji Programowej ds. kierunku Biotechnologia stosowana roślin2015-044 zmiana składu Wydziałowej Komisji Programowej ds. kierunku Podstawy dla rolnictwa tropikalnego2015-043 zamknięcie studiów niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku Technika rolnicza i leśna2015-042 zamknięcie studiów niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku Ekonomia2015-041 zatwierdzenie zmian w planach studiów na kierunkach prowadzonych na WP-T2015-040 wyznaczenie recenzentów, powołanie komisji i wyznaczenie egzaminów doktorskich – mgr inż. A. Maziarek2015-039 nadanie stopnia doktora w dyscyplinie inżynieria rolnicza – mgr inż. B. Jaźwiec2015-038 przedłużenie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy w IIR – mgr inż. W. Tomaszewski2015-037 przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta w INEiS – mgr inż. I. Ratuszniak2015-036 przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego w INEiS – dr hab. H. Jasiulewicz, prof. nadzw.2015-035 przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego w INEiS – dr hab. M. Golinowska, prof. nadzw.2015-034 przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego w INEiS – prof. dr hab. A. Matysiak2015-033 przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego w KO – prof. dr hab. E. Kołota2015-032 zatrudnienie na zasadzie umów cywilno prawnych w r. ak. 2014-152015-031 ustalenie zasad rekrutacji oraz limitu przyjęć na studia doktoranckie w r. ak. 2015-20162015-030 zmiana komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z ekonomii – mgr inż A. Lejman2015-029 zmiana komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z ekonomii – mgr inż N. Kazimierska2015-028 zatrudnienie na stanowisku adiunkta w KOR – dr I. Gruss2015-027 przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego w IIR – prof. dr hab. J. Szlachta2015-026 uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie medalu im. M. Oczapowskiego2015-025 zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej2015-024 wyrażenie opinii na temat kandydata na kierownika KKAiTZ2015-023 zatwierdzenie zasad rekrutacji w r. ak. 2016-17 oraz zasobów wiedzy i umiejętności stanowiacych podstawę do przyjęcia na studia II st2015-022 przyjęcie finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2015-17 bez postępowania kwalifikacyjnego2015-021 powołanie promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. inż. Macieja Rdzanka2015-020 nadanie stopnia doktora w dziedzinie nuki rolnicze, dyscyplinie inżynieria rolnicza – mgr inż. M. Serowik2015-019 nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauki rolnicze, dyscyplinie inżynieria rolnicza – mgr inż. R. Mulka2015-018 zatrudnienie na stanowisku adiunkta w INEiS – dr A. Piasecka2015-017 wyznaczenie kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora – dr hab. A. Figiel, prof. nadzw.2015-016 wszczęcie postepowania o nadanie tytułu profesora – dr hab. A. Figiel, prof. nadzw.2015-015 przyjęcie sprawozdania Dziekana WP-T za 2014 rok2015-014 ustalenie minimalnej liczby punktów do uzyskania pozytywnej oceny nauczyciela akademickiego za okresy po 31.12.20142015-013 zatwierdzenie zmian w Regulaminie Wydziałowej Komisji Oceniającej WP-T2015-012 przesuniecie realizacji zajęć na kierunku Rolnictwo, studia niestacjonarne II stopnia2015-011 przyjęcie aneksu do sprawozdania Wydzialowej Komisji USZJK2015-010 uzupełnienie skladu Wydziałowej Komisji Programowej ds. kierunku Biotechnologia stosowana roślin2015-009 wszczęcie przewodu doktorskiego, wyznaczenie promotora – mgr inż. M. Rdzanek2015-008 wyznaczenie recenzentów, komisji doktorskiej i egzaminów doktorskich – mgr inż. A. Lejman2015-007 nadanie stopnia doktora w dyscyplinie inżynieria rolnicza – mgr inż. K. Pruski2015-006 nadanie stopnia doktora w dyscyplinie agronomia – mgr I. Gruss2015-005 zatrudnienie na stanowisku naukowym adiunkta w IIR – dr inż. H. Prask2015-004 wyrażenie zgody na przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego dr inż. H. Pińkowskiej i wyznaczenie członków komisji2015-003 powolanie zespołu w postepowaniu o nadanie tytułu profesora dr. hab. A. Figlowi, prof. nadzw.2015-002 poparcie wniosku o nadanie prof. dr hab. F. Adamickiemu tytułu doktora honoris causa UP we Wrocławiu2015-001 powolnie promotora w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa

2014
2014-014 uzupełnienie składu Wydziałowej Komisji Programowej ds. kierunku Agrobiznes 2014-015 określenie dopuszczalnego deficytu punktów ECTS 2014-016 zasady przyznawania środków finansowych na działalność realizowaną w jednostkach WP-T 2014-017 zasady powoływania i odwoływania promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim 2014-018 zasady przeprowadzania doktoratów opartych na zbiorze artykułów2014-028 powołanie Wydziałowych Komisji Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia2014-037 zatwierdzenie zasad rekrutacji oraz limitu przyjęć w r. ak. 2014-15, studia doktoranckie2014-039 zatwierdzenie zasad rekrutacji w r. ak. 2015-20162014-040 zmiany w składzie Wydziałowej Komisji Progranowej na kierunku Ochrona środowiska2014-041 zatwierdzenie regulaminu i planu praktyki po 6 sem. na kierunku OŹEIGO2014-042 zmiany w regulaminach praktyk – OŹEiGO (po sem. 4), TRiL, ZiIP2014-043 zmiana przedstawiciela Wydziału w komisji dyscyplinarnej dla studentów2014-044 zatrudnienie na podstawie umów cywilno-prawnych 2014-052 powołanie kierunku Agrobiznes, zatwierdzenie planu studióiw i efektów kształcenia 2014-053 powołanie kierunku Biotechnologia stosowana roślin, zatwierdzenie planu studiów i efektów kształcenia 2014-054 powołanie specjalności Zarządzanie ryzykiem środowiskowym na kierunku Ochrona środowiska 2014-055 zmiany w planach studiów na kierunku Ochrona środowiska 2014-057 zatwierdzenie zmian w regulaminach praktyk na kierunku Ochrona środowiska 2014-071 przyjęcie laureatów i finalistów olimpiad w latach 2015-2017 z pominieciem post. kwalifikacyjnego 2014-078 utworzenie Zakładu Niskoemisyjnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami w IIR 2014-096 zmiany w progranie studiów podyplomowych Niemiecko-polskie studia MBA 2014-097 zaopiniowanie protokołu Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń 2014-098 wystąpienie do CK w sprawie przyznania uprawnień do nadawania stopnia dr hab. w dyscyplinie ogrodnictwo 2014-098 wystąpienie do CK w sprawie przyznania uprawnień do nadawania stopnia dr hab. w dyscyplinie ogrodnictwo 2014-099 powołanie recenzentów do oceny zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. F. Adamickiemu 2014-100 dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego w dr J. Zawieji 2014-101 zatrudnienie na stanowisku adiunkta w INEiS – dr G. Walerysiak 2014-102 zatrudnienie na stanowisku adiunkta w INEiS – dr A. Tutaj 2014-103 zatrudnienie na stanowisku adiunkta w INEiS – dr M. Wawrzyniak-Kostrowicka 2014-104 zatrudnienie na stanowisku asystenta w KFiB – dr K. Solarska-Ściuk 2014-105 zatrudnienie na stanowisku asystenta w INEiS – mgr inż. K. Jodź 2014-106 zatrudnienie na stanowisku asystenta w INEiS – mgr inż. M. Kruszyński 2014-107 zatrudnienie na stanowisku asystenta w INEiS – mgr inż. A. Mruklik 2014-108 zatrudnienie na stanowisku asystenta w INEiS – mgr O. Matejko 2014-109 nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia – mgr inż. M. Białkowska 2014-110 zatwierdzenie recenzentów, komisji doktorskich i egzaminów – mgr inż I. Gruss 2014-111 zatwierdzenie recenzentów, komisji doktorskich i egzaminów – mgr inż R. Mulka 2014-112 zatwierdzenie recenzentów, komisji doktorskich i egzaminów – mgr. inż K. Pruski 2014-113 zatwierdzenie recenzentów, komisji doktorskich i egzaminów – mgr inż M. Serowik 2014-114 wszczęcie przewodu doktorskiego,wyznaczenie promotora, zatwierdzenie tematu pracy doktorskiej – mgr inż. D. Blatsios 2014-115 powołanie promotora pomocniczego w przewodzie doktroskim mgr. inż. B. Rejka 2014-116 powołanie promotora pomocniczego w przewodzie doktroskim mgr. S. Świerszcza 2014-124 przyjecie efektów kształcenia, programu w tym planu studiów II stopnia – OŹEiGO 2014-125 zmiana w składzie Wydziałowej Komisji Programowej ds. kierunku Ochrona środowiska 2014-126 zatrudnienie na podstawie umów cywilno-prawnych w r. ak. 2014-2015 2014-124 przyjecie efektów kształcenia, programu w tym planu studiów II stopnia – OŹEiGO 2014-105 zatrudnienie na stanowisku asystenta w INEiS – mgr inż. K. Jodź 2014-121 zatrudnienie na stanowisku profesora wizytującego prof. dr hab. J. Szopę-Skórkowskiego 2014-152 uzupełnienie składu Wydziałowej Komisji Programowej ds. kierunku Ochrona środowiska 2014-153 przesuniecie realizacji zajęć na kierunku Ochrona środowiska, studia niestacjonarne I stopnia 2014-154 limity przyjęć na studia w roku akademickim 2015-2016 2014-155 zasady przyznawania dyplomów z wyróżnieniem na WP-T 2014-158 opinia w sprawie powołania Biblioteki Instytutu Inżynierii Rolniczej
2013

2013-008 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zmianę programu studiów II stopnia na kierunku Ogrodnictwo 2013-012 uchwała w sprawie przyjęcia zmian do Głównych Kierunków Rozwoju Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego 2013-027 uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w programach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dla kierunku rolnictwo i medycyna roślin 2013-028 uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziałowej Komisji Badań Naukowych 2013-040 uchwała w sprawie powołania studiów MBA oraz zatwierdzeniu planu studiów i programu kształcenia 2013-041 uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu Wydziałowej Komisji Oceniającej Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego 2013-051 uchwała w sprawie przyjęcia efektów kształcenia, planu i programu studiów II stopnia ZIP 2013-053 uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulamiu przyznawania nagród nauczycielom akademickim na WP-T 2013-055 uchwała w sprawie zatwierdzenia zasad funkcjonowania Rady Biznesu na WP-T 2013-071 uchwała w sprawie zatwierdzenia programu studiów doktoranckich w j. angielskim 2013-073 dot. zmian w programie st. podyplomowych Niemiecko-Polskie studia MBA zarządzanie w sektorze rolno-spożywczym 2013-077 uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń na WP- 2013-139 zmiany w programach studiów doktoranckich 2013-147 zmiany w uchwale 74-2013 dot. studiów podyplomowych Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami 2013-148 powołanie komisji programowej – Agrobiznes 2013-149 powołanie komisji programowej – Biotechnologia roślin 2013-150 uzupełnienie Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń 2013-162 uzupełnienie składu Rady Biznesu. pdf 2013-169 zatwierdzenie planów i programów praktyk zawodowych – Medycyna roślin