Rada Wydziału

Materiały na posiedzenia Rady Wydziału

Zapraszamy do nowego systemu obsługi Rady Wydziału dostępnego pod adresem http://www.wpt.up.wroc.pl/rada_wydzialu

Terminy posiedzeń Rad Wydziału w roku akademickim 2017/2018

  • 10 października 2017 r.
  • 21 listopada 2017 r.
  • 19 grudnia 2017 r.
  • 16 stycznia 2018 r.
  • 20 luty 2018 r.
  • 20 marca 2018 r.
  • 17 kwietnia 2018 r.
  • 15 maja 2018 r.
  • 19 czerwca 2018 r.
Skład Rady Wydziału

 Protokoły

 

 Uchwały

2018
2017
2016
2015
2014
2013