Rada Wydziału

Materiały na posiedzenia Rady Wydziału

Zapraszamy do nowego systemu obsługi Rady Wydziału dostępnego pod adresem http://www.wpt.up.wroc.pl/rada_wydzialu

Terminy posiedzeń Rad Wydziału w roku akademickim 2018/2019

16.10.2018
20.11.2018
18.12.2018
15.01.2019
19.02.2019
19.03.2019
16.04.2019
21.05.2019
18.06.2019
 
 
Skład Rady Wydziału

 Protokoły

 

 Uchwały

2018
2017
2016
2015
2014
2013