Przedmioty do wyboru

Studia stacjonarne

 Przedmioty do wyboru Rolnictwo- stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2018-2019 Przedmioty do wyboru Rolnictwo – stacjonarne II stopnia – agronomia na rok akademicki 2018-2019 Przedmioty do wyboru Rolnictwo – niestacjonarne I stopnia na rok akademicki 2018-2019Przedmioty do wyboru Rolnictwo- niestacjonarne II stopnia – agronomia na rok akademicki 2018-2019

——————————————————————————————————————-

 
Wykaz przedmiotów do wyboru w roku ak. 2017-18 Rolnictwo, studia II stopnia, niestacjonarne- agronomia Wykaz przedmiotów do wyboru w roku ak. 2017-18 Rolnictwo, studia I stopnia, stacjonarne Wykaz przedmiotów do wyboru w roku ak. 2017-18 Rolnictwo, studia I stopnia, niestacjonarne Wykaz przedmiotów do wyboru w roku ak. 2017-18 Rolnictwo, studia II stopnia, stacjonarne – agronomia Wykaz przedmiotów do wyboru w roku ak. 2017-18 Rolnictwo, studia II stopnia, niestacjonarne- agroturystyka

 

Studia I stopnia

Z zakresu ekologii i ochrony środowiska

Najciekawsze ekosystemy świata Ochrona i sposoby renowacji zbiorowisk łakowych – Szymura Podstawy-gospodarki-odpadami1 Przyrodnicze wykorzystanie odpadow – Patorczyk-Pytlik Rośliny w zanieczyszczonym środowisku Środowisko przyrodnicze obszarow gorskich – Kocowicz A. Wykorzystanie roślin do oceny środowiska – Fudali

Sylabus-blokowy-z-zakresu-ekologii-i-ochrony-środowiska

Z zakresu ekonomiki rolnictwa

Podstawy agrobiznesu – Gonet D. Pozyskiwanie funduszy… Szuk T. Sylabus-blokowy-z-zakresu-ekonomiki-rolnictwa

Z zakresu nauk o glebie

Gleby organiczne i ich funkcje w środowisku – Bogacz A. Minerały ilaste – Dębicka M. Żyzność gleb w warunkach degradacji srodowiska – Kocowicz A.Sylabus-blokowy-z-zakresu-Nauki-o-glebie

Z zakresu ochrony roślin

Diagnostyka chorób i szkodników roślin RR 2014 SS I stop. Stawonogi i grzyby jako bioindykatory stanu krajobrazu rolniczego – Klukowski, Matkowski Szkodniki i choroby inwazyjne…l. Szkodniki i choroby magazynów i przechowalni R 2013_1 Środki ochrony roślin w ekosystemach – JackowskiSylabus-blokowy-z-zakresu-ochrony-roślin

Z zakresu uprawy roli i roślin

Komputerowe systemy wspomagania decyzji – Kuc Nowoczesne technologie w produkcji roślinnej – Kordas Płodozmiany we współczesnym świecie – Wacławowicz Sylabus-blokowy-z-zakresu-uprawy-roli-i-roślin

Z zakresu uprawy roślin

Biomasa roślinna-Kozak i in. Diagnozowanie stanu roślin uprawnych – Kozak Projektowanie technologii upraw Rośliny alternatywne sylabus rolnictwo KRK Uprawa roślin w górach sylabus rolnictwo KRKSylabus blokowy-z-zakresu-uprawy-roślin

Z zakresu żywienia roślin

Metody i optymalizacja nawożenia mikroelementami – Piszcz Nowoczesne technologie nawożenia roślin – Kulczycki Racjonalna gospodarka składnikami…. Sylabus-blokowy-z-zakresu-żywienia-roślin

Studia II stopnia

Z zakresu agrobiotechnologii

Diagnostyka molekularna Zastosowanie kultur in vitro w uprawie i hodowli roślinSylabus-modułowy-Agrobiotechnologia

Z zakresu bioróżnorodności

Rodzime gatunki drzewiaste – różnorodność, zagrożenia, ochrona
Zachowanie bioróżnorodności… . Agreofitocenologia Inwazje i zamieranie gatunków

Sylabys-modułowy-z-zakresu-bioróżnorodności

Z zakresu kształtowania środowiska

Kształtowanie krajobrazu Metody zagospodarowania terenu Roślinność terenów zadarnionych Sylabus-modułowy-z-zakresu-Kształtowania-środowiska

Z zakresu postępu biologicznego

Bioróżnorodność w hodowli roślin Hodowla odpornościowa….. Wybrane zagadnienia z produkcja materiału siewnegoSyalbus-modułowy-z-zakresu-Postępu-biologicznego

Z zakresu systemów rolnictwa

Diagnostyka i optymalizacja nawożenia roślin alternatywnych Metody ochrony roślin w różnych systemach rolnictwa Monitoring chorób w różnych systemach rolnictwa Skutki chemizacji Technologie nawożenia roślin uprawnych w wybranych systemach rolnictwaSylabus-modułowy-z-zakresu-systemów-rolnictwa

Z zakresu zrównoważonego rozwoju

Globalne zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój Podstawy zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwójSylabus-modułowy-z-zakresu-zrównoważonego-rozwoju

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia

Z zakresu ekologii i ochrony środowiska

Najciekawsze ekosystemy świata Ochrona i sposoby renowacji zbiorowisk łąkowych – Szymura Podstawy-gospodarki-odpadami 1 Przyrodnicze wykorzystanie odpadów – Patorczyk-Pytlik Rośliny w zanieczyszczonym środowisku Środowisko przyrodnicze obszarów górskich – Kocowicz A. Wykorzystanie roślin do oceny środowiska – FudaliSylabus-blokowy-z-zakresu-ekologii-i-ochrony-śr.odowiska

Z zakresu ekonomiki rolnictwa

Podstawy agrobiznesu – Gonet D. Pozyskiwanie funduszy… Szuk T. Sylabus-blokowy-z-zakresu-ekonomiki-rolnictwa

Z zakresu nauk o glebie

Gleby organiczne i ich funkcje w środowisku – Bogacz A. Minerały ilaste – Dębicka M. Żyzność gleb w warunkach degradacji środowiska – Kocowicz A.Sylabus-blokowy-z-zakresu-Nauki-o-glebie

Z zakresu ochrony roślin

Diagnostyka chorób i szkodników roślin RR 2014 SS I stop. Stawonogi i grzyby jako bioindykatory stanu krajobrazu rolniczego – Klukowski, Matkowski Szkodniki i choroby inwazyjne…l. Szkodniki i choroby magazynów i przechowalni R 2013_1 Środki ochrony roślin w ekosystemach – JackowskiSylabus-blokowy-z-zakresu-ochrony-roślin

Z zakresu uprawy roli i roślin

Komputerowe systemy wspomagania decyzji – Kuc Nowoczesne technologie w produkcji roślinnej – Kordas Płodozmiany we współczesnym świecie – Wacławowicz Sylabus-blokowy-z-zakresu-uprawy-roli-i-roślin

Z zakresu uprawy roślin

Biomasa roślinna-Kozak i in. Diagnozowanie stanu roślin uprawnych – Kozak Projektowanie technologii upraw Rośliny alternatywne sylabus rolnictwo KRK Uprawa roślin w górach sylabus rolnictwo KRKSylabus blokowy-z-zakresu-uprawy-rośl.

Z zakresu żywienia roślin

Metody i optymalizacja nawożenia mikroelementami – Piszcz Nowoczesne technologie nawożenia roślin – Kulczycki Racjonalna gospodarka składnikami…. Sylabus-blokowy-z-zakresu-żywienia-roślin

Studia II stopnia

Z zakresu agrobiotechnologii

Diagnostyka molekularna Zastosowanie kultur in vitro w uprawie i hodowli roślinSylabus-blokowy-Agrobiotechnologia

Z zakresu bioróżnorodności

Rodzime gatunki drzewiaste – różnorodność, zagrożenia, ochrona Sylabus blokowy z zakresu bioróżnorodności Zachowanie bioróżnorodności… – Wolski i in. Agreofitocenologia Inwazje i zamieranie gatunków

Z zakresu kształtowania środowiska

Kształtowanie krajobrazu Metody zagospodarowania terenu Roślinność terenów zadarnionych Sylabus blokowy z zakresu Kształtowania środowiska

Z zakresu postępu biologicznego

Bioróżnorodność w hodowli roślin Hodowla odpornościowa….. Sylabus blokowy z zakresu Postępu biologicznego Wybrane zagadnienia z produkcja materiału siewnego

Z zakresu systemów rolnictwa

Diagnostyka i optymalizacja nawożenia roślin alternatywnych – Gediga Metody ochrony roślin w różnych systemach rolnictwa Monitoring chorób w różnych systemach rolnictwa Skutki chemizacji – Patorczy-Pytlik Sylabus blokowy z zakresu systemów rolnictwa Technologie nawożenia roślin uprawnych w wybranych systemach rolnictwa – Kulczycki

Z zakresu zrównoważonego rozwoju

Globalne zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój – Szopka i in. Podstawy zrównoważonego rozwoju… – Tendziagolska Sylabus blokowy z zakresu zrównoważonego rozwoju Zrównoważony rozwój – Adamska