Przedmioty do wyboru

Studia stacjonarne

Ogrodnictwo, 1 stopień, stacjonarne – przedmioty do wyboru na rok akademicki 2020-21 Ogrodnictwo, 2 stopień, stacjonarne – przedmioty do wyboru na rok akademicki 2020-21

Studia I stopnia, semestr 3

Bioindykacja +Ťrodowiska przyrodniczego Bioróżnorodność i produktywność agroekosystemów Fizjologiczne podstawy produkcji ogrodniczej Inowacyjna technika i technologie ogrodnicze Kultury in vitro w uprawie i hodowli roślin ogrodniczych Podstawy techniki ochrony roslin Produkacja drzew, krzew+-w i bylin ozdobnych

Studia I stopnia, semestr 4

_Hodowla_odpornościowa roślin na stres abiotyczny i biotyczny Bioróżnorodność w hodowli roslin ogrodniczych nowoczesne technologie w produkcji roślinnej Odpady i nawozy niekonwencjonalne Ogrodnictwo sylabus – Interakcje roślina-owad Optymalizacja nawożenia roślin mikroelementami Organizacje grup producenkich Uprawa i wykorzystanie roślin energetycznych

Studia I stopnia, semestr 5

Amatorska prod warz i ow OGR aranżacje roslin sadowniczych – ogrodnictwo I stopień fakultatywny Inwentaryzacja i waloryzacja terenˇw zieleni Komputerowe wspomaganie projektowania zieleni_Ogrodnictwo_wersja AutoCAD Metody zagospodarowania terenu Owady i grzyby oraz ich rola w zagrożeniach ekosystemu Projektowanie zieleni miejskiej Rosliny do dekoracji wnętrz Roślinność rekultywacyjna Roślinność terenów zadarnionych technika w kształtowaniu terenów zieleni Zabytkowe%20ogrody%20Europy[1]

Studia I stopnia, semestr 6

Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej Pozyskiwanie funduszy UE Techniki multimedialne w tworzeniu wizualizacji projektów Technologie informatyczne w ogrodnictwie i przechowywanie danych

Studia I stopnia, semestr 7

Doradztwo nawozowe Enologia i ampelografia – I stopień ogrodnictwo 5 semestr mniej znane i egzotyczne rośl. ogrodnicze Nowe taksony drzew i krzewów Uprawa grzybów jadalnych i leczniczych 2013

Studia II stopnia – KTZ

Drzewa i krzewy w projektowaniu drzewa k krzewy w krajobrazie Inwazje i wymieranie gatunków Kształtowanie agroekosystemów Nawierzchnie trawiaste Nowoczesne zastosowanie roślin gruntowych i wodnych Sylabus Zielone dachy i ogrody wertykalne Waloryzacja krajobrazu

Studia II stopnia – PO

Kompozycje z zasuszonych roslin najnowsze kierunki w produkcji drzew i krzewów ozdobnych Nowoczesne zastosowanie roślin gruntowych i wodnych Rosliny do ogrodów naturalistycznych Technologie uprawy winorosli i produkcji wina w Polsce- ogrodnictwo magisterskie 2 semestr