Władze

Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego

dr hab. inż. Bogdan Stępień, prof. nadzw.

 

Kontakt:

 
 

 Bogdan_Stepien-DziekanWPT

Prodziekan ds. kierunków Rolnictwo i Medycyna roślin

dr hab. inż. Wiesław Wojciechowski, prof. nadzw.

Kontakt:

 
 

 wieslaw_wojciechowski_prodziekan

Prodziekan ds. kierunków Technika rolnicza i leśna, Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

dr hab. inż. Deta Łuczycka, prof. nadzw.

Kontakt:

 
 

 Deta_Luczycka_prodziekan
Prodziekan ds. kierunku Agrobiznes, Ochrona środowiska

dr hab. inż. Katarzyna Szopka

Kontakt:

 
 

 Katarzyna_szopka_Prodziekan

Prodziekan ds. kierunków Ekonomia oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji

dr hab. inż.  Wojciech Pusz, prof. nadzw.

Kontakt:

 
 

 Wojciech_pusz_prodziekan

Prodziekan ds. kierunku Ogrodnictwo, Biotechnologia stosowana roślin

prof. dr hab. Anita Biesiada

 

Kontakt:

 Profesor_Anita_Biesiada