Władze

Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego

dr hab. inż. Bogdan Stępień, prof. nadzw.

 

Kontakt:

 
 

 Bogdan_Stepien-DziekanWPT

Prodziekan ds. kierunków Rolnictwo i Medycyna roślin

dr hab. inż. Wiesław Wojciechowski, prof. nadzw.

Kontakt:

środa: 10.00 – 11.00
piątek: 11.00 – 12.00

 

 wieslaw_wojciechowski_prodziekan

Prodziekan ds. kierunków Technika rolnicza i leśna, Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

dr hab. inż. Deta Łuczycka, prof. nadzw.

Kontakt:

wtorek: 11.00 – 12.00
czwartek: 11.00 – 12.00

 

 Deta_Luczycka_prodziekan
Prodziekan ds. kierunku Agrobiznes, Ochrona środowiska

dr hab. inż. Katarzyna Szopka

Kontakt:

poniedziałek : 10.00 – 11.00
środa: 10.00 – 11.00

 

 Katarzyna_szopka_Prodziekan

Prodziekan ds. kierunków Ekonomia oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji

dr hab. inż.  Wojciech Pusz, prof. nadzw.

Kontakt:

poniedziałek: 9.30 – 10.00

środa: 10.00 – 11.00

 

W dniach 25 – 29 marca 2019 roku będę nieobecny na uczelni z powodu wyjazdu służbowego w ramach programu Erasmus +
 

 Wojciech_pusz_prodziekan

Prodziekan ds. kierunku Ogrodnictwo, Biotechnologia stosowana roślin

prof. dr hab. Anita Biesiada

 

Kontakt:

 Profesor_Anita_Biesiada