Władze

 

Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego

dr hab. inż. Bogdan Stępień, prof. UPWr

 

Kontakt:

 
 

 Bogdan_Stepien-DziekanWPT

Prodziekan ds. kierunków Rolnictwo, Medycyna roślin i Ogrodnictwo

dr hab. inż. Wiesław Wojciechowski, prof. UPWr

Kontakt:

środa: 10.00 – 11.00
piątek: 10.00 – 11.00

 

 wieslaw_wojciechowski_prodziekan

Prodziekan ds. kierunków Technika rolnicza i leśna, Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

dr hab. inż. Katarzyna Pentoś

Kontakt:

wtorek: 12.30 – 13.30
środa: 11.30 – 12.30

 

 katarzyna_pentos_prodziekan
Prodziekan ds. kierunku Agrobiznes, Ochrona środowiska, Biotechnologia stosowana roślin

dr hab. inż. Katarzyna Szopka

Kontakt:

poniedziałek : 13.30 – 14.30
środa: 13.00 – 14.00

 

 Katarzyna_szopka_Prodziekan

Prodziekan ds. kierunków Ekonomia oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji

dr hab. inż. Wojciech Pusz, prof. UPWr

Kontakt:

 

 Wojciech_pusz_prodziekan