Komisje Wydziałowe i Dziekańskie

Wydziałowa Komisja Finansowa

Przewodniczący: dr hab. Bogdan Stępień, prof. nadzw.

Sekretarz: dr hab. Roman Wacławowicz, prof. nadzw.

Członkowie: Prodziekani

Kierownicy jednostek

 

Wydziałowa Komisja  ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Przewodniczący: prof. dr hab. Katarzyna Adamczewska-Sowińska

Sekretarz: dr inż. Jan Krężel

Członkowie: prof. dr hab. Adam Figiel

dr hab. Renata Galek, prof. nadzw.

prof. dr hab. Elżbieta Pląskowska

przedstawiciel doktorantów: mgr inż. Katarzyna Dereń

Przedstawiciel studentów: Debora Bojko