Komisje Wydziałowe i Dziekańskie

Wydziałowa Komisja Finansowa

Przewodniczący: dr hab. Bogdan Stępień, prof. nadzw.

Sekretarz: dr hab. Roman Wacławowicz, prof. nadzw.

Członkowie: Prodziekani

Kierownicy jednostek

prof. dr hab. Stanisław Pietr

 

Wydziałowa Komisja Badań Naukowych

Przewodniczący: dr hab. Deta Łuczycka, prof. nadzw.

Sekretarz: dr inż. Katarzyna Pentoś

Członkowie: prof. dr hab. Katarzyna Adamczewska-Sowińska

prof. dr hab. Anna Karczewska

prof. dr hab. Andrzej Kotecki

prof. dr hab. Barbara Kutkowska

prof. dr hab. Zofia Spiak

dr hab. Zdzisław Klukowski, prof. nadzw.

dr hab. Dorota Bonarska-Kujawa

dr hab. Aleksandra Halarewicz, prof. nadzw.

dr hab. Piotr Sobkowicz

dr hab. Hanna Szajsner

 

Wydziałowa Komisja Kadry Naukowej

Przewodniczący: dr hab. Bogdan Stępień, prof. nadzw.

Sekretarz: dr inż. Marta Pasławska

Członkowie: prof. dr hab. Michał Hurej

prof. dr hab. Halina Kleszczyńska

prof. dr hab. Barbara Kutkowska

prof. dr hab. Danuta Parylak

prof. dr hab. Zofia Spiak

 

Wydziałowa Komisja ds. Studenckich i Edukacji

Przewodniczący: prof. dr hab. Anita Biesiada

Sekretarz: dr inż. Agnieszka Dradrach

Członkowie: Prodziekani

prof. dr hab. Jerzy Bieniek

prof. dr hab. Marcin Kozak

dr hab. Ewa Fudali, prof. nadzw.

dr hab. Regina Dębicz, prof. nadzw.

dr hab. Renata Galek, prof. nadzw.

dr hab. Elżbieta Jamroz, prof. nadzw.

dr inż. Hanna Adamska

dr Andrzej Fogt

dr inż. Krzysztof Gediga

dr inż. Ewa Moszczyńska

przedstawiciel doktorantów: mgr inż. Magdalena Biernacik

 

Wydziałowa Komisja  ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Przewodniczący: prof. dr hab. Katarzyna Adamczewska-Sowińska

Sekretarz: dr inż. Jan Krężel

Członkowie: prof. dr hab. Adam Figiel

dr hab. Renata Galek, prof. nadzw.

prof. dr hab. Elżbieta Pląskowska

przedstawiciel doktorantów: mgr inż. Katarzyna Dereń

Przedstawiciel studentów: Debora Bojko

 

Wydziałowa Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

Przewodniczący: prof. dr hab. Barbara Kutkowska

Sekretarz: dr Sylwia Cyboran-Mikołajczyk

Członkowie: prof. dr hab. Janina Gabrielska

prof. dr hab. Andrzej Kotecki

prof. dr hab. Karol Wolski

dr hab. Bogdan Stępień, prof. nadzw.

dr hab. Maria Licznar-Małańczuk

dr inż. Paweł Jezierski

 

Wydziałowa  Komisja  ds. Okresowej Oceny Nauczycieli Akademickich

Przewodniczący: dr hab. Bogdan Stępień, prof. nadzw.

Sekretarz: dr hab. Jarosław Czarnecki

Członkowie: prof. dr hab. Janina Gabrielska

prof. dr hab. Cezary Kabała

prof. dr hab. Stanisław Pietr

prof. dr hab. Marian Wiercioch