Terminy zjazdów

Organizacja roku akademickiego 2018/2019

Rok akademicki rozpoczyna się 1 października 2018 i kończy się 30 września 2019

    SEMESTR ZIMOWY

3 X 2018 r. inauguracja roku akademickiego (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
25-27 IX 2018 r.
5-6 X 2018 r.
zapisy na zajęcia ogólnouczelniane
studia stacjonarne i niestacjonarne (weterynaria)
11-13 X 2018 r.
19-20 X 2018 r.
zapisy na zajęcia ogólnouczelniane
studia niestacjonarne
1 X 2018 – 29 I 2019 zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (weterynaria)

Uwaga!
4 I 2019 r.
(piątek) zajęcia odbywają się wg rozkładów zajęć jak w środę,
28 I 2019 r. (poniedziałek) zajęcia odbywają się wg rozkładów zajęć jak w środę,
29 I 2019 r. (wtorek) zajęcia odbywają się wg rozkładów zajęć jak w piątek,

13-14, 20-21 X 2018 r., 17-18, 24-25 XI 2018 r., 8-9 XII, 15-16 XII 2018 r., 12-13, 26-27 I 2019 r., 2-3 II 2019 r. zajęcia na studiach niestacjonarnych
30 I 2019 r. – 12 II 2019 r. sesja egzaminacyjna
studia stacjonarne i niestacjonarne (weterynaria)
4 II 2019 r. – 3 III 2019 r. sesja egzaminacyjna
studia niestacjonarne
13 II 2019 r. – 19 II 2019 r. przerwa semestralna
24 XII 2018 r. – 2 I 2019 r. ferie świąteczne (zimowe)
31 X – 2 XI 2018 r. dodatkowe dni wolne od zajęć
14 II 2019 r. zamknięcie e-Dziekanatu
studia stacjonarne i niestacjonarne (weterynaria)
5 III 2019 r. zamknięcie e-Dziekanatu
studia niestacjonarne 

    SEMESTR LETNI

11-13 X 2018 r.
19-20 X 2018 r.
zapisy na zajęcia ogólnouczelniane
studia stacjonarne i niestacjonarne (weterynaria)
7-9 III 2019 r
22-23 III 2019 r.
zapisy na zajęcia ogólnouczelniane
studia niestacjonarne
20 II 2019 – 12 VI 2019 zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (weterynaria)

Uwaga!
12 VI 2019 r.
(środa) zajęcia odbywają się wg rozkładów zajęć jak w piątek

9-10, 23-24 III 2019 r.,
6-7, 13-14, 27-28 IV 2019 r., 11-12, 25-26 V 2019 r., 1-2 VI, 15-16 VI, 2019 r.
zajęcia na studiach niestacjonarnych
13 VI 2019 r. – 30 VI 2019 r. oraz
2 IX 2019 r. – 13 IX 2019 r.
sesja egzaminacyjna
studia stacjonarne i niestacjonarne (weterynaria)
22 VI 2019 r. – 15 IX 2019 r. sesja egzaminacyjna
studia niestacjonarne
19 IV 2019 r. – 23 IV 2019 r. ferie świąteczne (wiosenne)
1 V – 3 V 2019 r. dodatkowe dni wolne od zajęć
15 IX 2019 r. zamknięcie e-Dziekanatu
studia stacjonarne i niestacjonarne (weterynaria)
17 IX 2019 r. zamknięcie e-Dziekanatu
studia niestacjonarne