Pełnomocnicy Dziekana

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Międzynarodowych Programów Edukacyjnych

Dr inż. Marta Pasławska

Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Gospodarką, Wynalazczości i Wdrożeń

Dr inż. Gabriel Czachor

Wydziałowy Kurator SKN

Dr hab. inż. Janina Zawieja

Wydziałowy Koordynator ds. Uniwersytetu Otwartego

Prof. dr hab. Elżbieta Pląskowska

Wydziałowy Koordynator ds. Dolnośląskiego Festiwalu Nauki

Dr hab. Krzysztof Matkowski prof. UPWr

Pełnomocnik Dziekana ds. systemów elektronicznego przekazywania danych w tym systemu dziekanatowego oraz wydziałowej strony internetowej

Dr inż. Aleksander Krzyś

Pełnomocnik ds. bazy danych publikacji pracowników Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego umieszczanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym (POL-on)

Dr hab. Roman Wacławowicz, prof. UPWr

Pełnomocnik ds systemu informacji o szkolnictwie wyższym (POl-on)

Dr inż. Jan Krężel