Pełnomocnicy Dziekana

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Międzynarodowych Programów Edukacyjnych

Dr inż. Marta Pasławska

Wydziałowy Kurator SKN

Dr hab. inż. Janina Zawieja, prof. uczelni

Wydziałowy Koordynator ds. Uniwersytetu Otwartego

Prof. dr hab. Elżbieta Pląskowska

Wydziałowy Koordynator ds. Dolnośląskiego Festiwalu Nauki

Dr hab. Krzysztof Matkowski prof. uczelni

Pełnomocnik Dziekana ds. systemów elektronicznego przekazywania danych w tym systemu dziekanatowego oraz wydziałowej strony internetowej

Dr inż. Aleksander Krzyś

Pełnomocnik ds systemu informacji o szkolnictwie wyższym (POl-on)

Dr inż. Jan Krężel