Pełnomocnicy Dziekana

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Międzynarodowych Programów Edukacyjnych

Dr inż. Marta Pasławska

Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Gospodarką, Wynalazczości i Wdrożeń

Dr inż. Gabriel Czachor – tel. 71 320 57 05

Wydziałowy Kurator SKN

Dr hab. inż. Janina Zawieja

Wydziałowy Koordynator ds. Uniwersytetu Otwartego

Prof. dr hab. Elżbieta Pląskowska – tel. 71 320 17 43

Wydziałowy Koordynator ds. Dolnośląskiego Festiwalu Nauki

Dr hab. Krzysztof Matkowski prof. nadzw.

Pełnomocnik Dziekana ds. systemów elektronicznego przekazywania danych w tym systemu dziekanatowego oraz wydziałowej strony internetowej

Dr inż. Aleksander Krzyś

Pełnomocnik ds. bazy danych publikacji pracowników Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego umieszczanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym (POL-on)

Dr hab. Roman Wacławowicz, prof. nadzw.

Pełnomocnik ds systemu informacji o szkolnictwie wyższym (POl-on)

Dr inż. Jan Krężel