Przedmioty do wyboru

Protokół OŚ -wzór-2017-2018

Przedmioty do wyboru Ochrona Środowiska I stopnia na rok akademicki 2018-2019

——————————————————————————————————————-

 
Wykaz przedmiotów do wyboru w roku ak. 2017-18 Ochrona środowiska, studia I stopnia

  1. z zakresu biologii roślin

Roślinność terenów zadarnionych_AD ang Roślinność terenów zadarnionych_AD pol Biologiczna rekultywacja ang Biologiczna rekultywacja Przystosowania roślin do środowiska PL ANG Biologia i ekologia rodzimych gatunków drzewiastych PL Biologia i ekologia rodzimych gatunków drzewiastych ANG Podstawy biologii porostów ANG Podstawy biologii porostów PL

2. z zakresu fizjologii organizmów żywych

Interakcje roślina owad PL Interakcje roślina owad ANG Zwierzeta i grzyby chronione_OS_2017_EN.doc Zwierzeta i grzyby chronione_OS_2017_PL.doc Organizmy pożyteczne w agrocenozach_OŚ_ENG Organizmy pożyteczne w agrocenozach_OŚ_PL Organizmy fitofagiczne_ENG Organizmy fitofagiczne_PL Rośliny w zanieczyszczonym środowisku PL ANG NOWY Wybrane zagadnienia z fizjologii człow i zwierząt ang Wybrane zagadnienia z fizjologii człowieka i zwierząt pol

3. z zakresu technologii rolniczych

Bezglebowa uprawa OŚ ang Bezglebowa uprawa Ochrona środ pol Rolnictwo ekologiczne OŚ ANG Rolnictwo ekologiczne OŚ POL integr i ekolog upr warz i ow nowy1 Nowoczesne technologie prod. rosl. poprawna wersja. Nowoczesne technologie w prod. rosl. wersja poprawna.

4. z zakresu geografii i informacji przestrzennej

Systemy wsparcia decyzyjnego w os pol i ang Analizy przestrzenne w ochronie srodowiska_dzienne_ENG Analizy przestrzenne w ochronie srodowiska_dzienne

5. z zakresu hydrobiologii i gospodarki wodnej

Gospodarka wodna zlewni_2016 Biologia i ochrona zbiorowisk roślinnych ekosystemów wodnych i bagiennych PL Biologia i ochrona zbiorowisk roślinnych ekosystemów wodnych i bagiennych ANG Hydrobiologia_OS_ANG Hydrobiologia_OS_POL

6. z zakresu urządzania terenów zieleni

Urządzanie i pielęgnacja Oś ang Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni pol

7. z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej

Uzdatnianie wód_ang2 Uzdatnianie wód pol Infrastruktura miast i wsi SYLABUS-2016 eng

8. z zakresu waloryzacji środowiska przyrodniczego

Waloryzacja krajobrazu ang Waloryzacja krajobrazu pol Metodyka badań ekologicznych PL Metodyka badań ekologicznych ANG Biologia wybranych grup organizmów wskaźnikowych PL Biologia wybranych grup organizmów wskaźnikowych ANG Ekspertyzy botaniczne PL ANG NOWY

9. z zakresu techniki ochrony środowiska

TECHNIKA W OCHRONIE ŚRODOWISKAOŚ_ANG TECHNIKA W OCHRONIE ŚRODOWISKA- OŚ_ PL Sterowanie_procesami_ochr_srod_ANG Sterowanie_procesami_ochr_srod_PL

10. z zakresu ekonomii i prawa
ochrona śr. w prawie dz. g. ANG inż. (2) ochrona śr. w prawie dz. g. PL inż. (2) Prawne aspekty edukacji ekologicznej PL Prawne aspekty edukacji ekologicznej ANG

———————————————————————————————————————

 

Wykaz przedmiotów do wyboru, studia I stopnia Ochrona środowiska 2016/2017

 

I stopień 

1-Karty wyboru przedmiotów – I stopień studiów 2- protokół wzor 2016-2017

Semestr 3

1.1. Biologia rosllin uprawnych s. 3 1.2. Grzyby w ekosystemach s. 3 1.3. roslinnosc terenow zadarnionych s. 3 1.4. Przystosowanie rosllin do srodowiska s. 3 1.5 Biologia i ekologia rodzimych gatunków drzewiastych s.3 1.6 Podstawy biologii porostów i ich wykorzystania w ochronie środowiska s. 3 1.7 Rosliny użytkowe dziko rosnące s.3

Semestr 4

2.1. Wybrane zagadnienia z fizjologia człowieka i zwierzat s. 4 2.2. Wybrane dzialy zoologii s. 4 2.3. Optymalizacja mineralnego zywienia roslin s. 4 2.4 Interakcje roślina-owad s. 4 3.1. Integrowana i ekologiczna uprawa warzyw i owocow s. 4 3.2. Nowoczesne technologie w produkcji roślinnej s. 4 3.3 Biomasa roslinna_odnawialne zrodlo energii w srodowisku s. 4 3.4. Uprawa roslin na obszarach górskich s. 4 3.5. Bezglebowa uprawa s. 4 3.6. Rolnictwo ekologiczne s. 4

Semestr 5

4.1. Geografia wsi s. 5 4.2. Aplikacja GIS w OS s. 5 4.3. Komputerowe wspomaganie produkcji roslinnej 2013 s. 5 4.4. Analizy przestrzenne w OS s. 5 4.5. Systemy wspomagania decyzji w OS s. 5 5.1 Postęp genetyczny_OŚ s. 5 5.2 Roślinne kultury in vitro s. 5 5.3 Hodowla odpornościowa roślin s. 5 6.1 Gospodarka wodna zlewni s. 5 6.2 Hydrobiologia s. 5 6.3 Systemy gospodarowania wodą s. 5 6.4. Biologia i ochrona zbiorowisk roślinnych ekosystemów wodnych i bagiennych [OŚ] s. 5 7.1 Rosliny do ogrodów naturalistycznych s. 5 7.2 Projektowanie zieleni w różnych środowiskach s. 5 7.3 Nawierzchnie trawiaste Ochrona środowiska s. 5 7.4 Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni s. 5

Semestr 6

8.1 Infrastruktura miast wsi s. 6 8.2 Uzdatnianie wód s. 6 9.1 Elementy waloryzacji krajobrazu s. 6 9.2 Metodyka badan ekologicznych s. 6 9.3 Drzewa i krzewy w środowisku miejskim s. 6

Semestr 7

10.2 Sterowanie_procesami_ochr-srod s. 7 10.3. Podstawy techniki w OŚr s. 7 11.1 Prawne aspekty edukacji ekologicznej po polsku s. 7 11.2 Ochrona srodowiska w prawie działalności gospodarczej s.7

II stopień

 

1-Karty wyboru przedmiotów 2- Protokol wzor 2015-2016

1.1. Ewaluacja skutkow srodowiskowych programow, strategii i polityk.doc 1.2. Geoekologiczne problemy obszarow gorskich 1.3. Turystyka i jej wpływ na srodowisko 2.1. Wykorzystanie roślin do oceny środowiska 2.2. Bezkręgowce, jako bioindykatory OŚ_2013 2.3. Podstawy waloryzacji przyrodniczej 2013 2.4. Owady i grzyby chronione OS_2013 2.5. Metody badan mikologicznych powietrza wody i gleby 3.1. Gleby organiczne 3.2. Organiczne zanieczyszczenia środowiska glebowego 3.3. Opłaty za korzystanie ze środowiska 3.4. Wykorzystanie odpadów w rolnictwie i rekultywacji terenów zdegradowanych 4.1. Przyrodnicze wykorzystanie ścieków i osadów 4.2 ochrona srodowiska w zakladach unieszkodliwiania odpadow 4.3. Zagospodarowanie przestrzeni terenów erodowanych 2013 4.4. zagospodarowanie wód opadowych 2013 5.1. Materia organiczna a ryzyko środowiskowe 5.2. Podstawy nowoczesnej gospodarki odpadami