Aktualności

Organizacja roku akademickiego 2020/2021 na WP-T

Organizacja roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym UPWr             Zgodnie z obowiązującym Regulaminem studiów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Zarządzeniem Rektora nr 242/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku ustalam następujące zasady organizacji roku akademickiego: Rok akademicki rozpoczyna się w

STYPENDIA Z TYTUŁU ODBYWANIA PRAKTYK – TERMIN

Studenci, którzy mają prawo do otrzymywania stypendium (socjalne, dla osób niepełnosprawnych) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.09.2020 powinni złożyć w dziekanacie podanie o przyznanie stypendium z tytułu odbywania praktyk, potwierdzone przez Wydziałowe Biuro Praktyk.

Ubezpieczenia NNW na rok akademicki 2020/2021

Ubezpieczenia NNW na rok akademicki 2020/2021 – dla studentów, doktorantów oraz pracowników Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego. Więcej informacji w pliku: Ubezpieczenie NNW na 2020-2021

Konkurs na stanowisko pracownika laboratoryjnego

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko pracownika laboratoryjnego w ramach projektu „Opracowanie innowacyjnej metody oczyszczania powietrza w suszarniach ziarna zbóż i nasion wraz z ograniczaniem emisji zanieczyszczeń” umowa nr BIOSTRATEG3/344490/13/NCBR/2018  z dnia 26.03.2018 r. Więcej informacji w pliku: konkurs

Rekrutacja do programu Erasmus+ na rok akademicki 2020/21

Więcej informacji pod linkiem:   https://www.upwr.edu.pl/wspolpraca/20315/rekrutacja_na_rok_akademicki_2020_21.html

Praktyki – ważne informacje

Ważna informacja W sprawie praktyk studenci proszeni są o zapoznawanie się na bieżąco z zarządzeniami zamieszczonymi na stronie głównej UPWr https://www.upwr.edu.pl/ogloszenia/50997/koronawirus_sars_cov_2_zalecenia_i_komunikaty.html oraz https://bip.upwr.edu.pl/akty-prawne/zarzadzenia/zarzadzenia-rektora/2020-rok , a także z zakładką Najczęściej zadawane pytania, również na stronie głównej UPWr http://www.glos.upwr.edu.pl/aktualnosci/51032/koronawirus_najczesciej_zadawane_pytania_na_upwr.html a także z

Rekrutacja na zajęcia z przedmiotu z zakresu wyszukiwania informacji

W dniach 2-13.03.2020 r.  uruchomiono rekrutację na zajęcia pn. Edukacja z zakresu wyszukiwania i zarządzania informacją w źródłach elektronicznych, serwisach i bazach danych.       W semestrze letnim roku akademickiego 2019/20 zaproszenie kierowane jest do studentów VI semestru stacjonarnych studiów

Spotkanie Polskiego Towarzystwa Botanicznego

Szanowni Państwo,   uprzejmie informujemy, iż najbliższe wykłady w ramach PTB Oddział Wrocławski zostają odwołane z powodu zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się COVID-19. O wznowieniu spotkań poinformujemy Państwa.   Z pozdrowieniami w imieniu Zarządu Oddziału dr hab. Edyta Gola, Przewodnicząca

Zapisy na przedmioty uczelniane – sem. letni 2019/2020

Na stronie uczelni zamieszczone jest ogłoszenie o zapisach na przedmioty ogólnouczelniane. https://www.upwr.edu.pl/ogloszenia/50895/zapisy_na_przedmioty_ogolnouczelniane.html  

Zaproszenie na wykład Prof. dr hab. Martin Kukwy

Polskie Towarzystwo Botaniczne, Oddział Wrocław zaprasza na wykład Prof. dr hab. Martin Kukwy, 20 lutego 2020, godz. 16.00. Więcej informacji w pliku – PTB Martin Kukwa.pdf