Baza naukowo-badawcza

Rolniczy Zakład Doświadczalny Swojec

Adres:

tel. 71 330 43 24
51-513 Wrocław
ul. Wschodnia 68

Rolniczy Zakład Doświadczalny Swojec jest bazą doświadczalną  Katedry Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni. Kierownikiem Zakładu jest mgr inż. Kazimierz Tarkowski. Pierwsze doświadczenia założono tu już w 1946 r.
Doświadczenia polowe i mikropoletkowe prowadzone są na wszystkich kompleksach glebowych i zajmują powierzchnię 25 ha. Godnym podkreślenia jest fakt, ze pierwsze prace realizowano tu już w roku 1946r. Doświadczenia wazonowe zlokalizowane w otwartej osiatkowanej hali wegetacyjnej mieszczą około 1000 wazonów z czego 600 pod szklanym dachem.
Obecnie teren Zakładu jest grodzony i unowocześniany. Rozpoczęto rozbudowę gospodarstwa o nowe elementy, jak np. obszar uprawy roślin energetycznych, szklarnię, owczarnię oraz kurnik. Planuje się budowę nowoczesnego obiektu, który będzie pełnił funkcję obiektu dydaktycznego oraz mieszkalnego. Powstająca ścieżka dydaktyczna ukazuje funkcjonowanie gospodarstwa. W roku 2006 powstała kolekcja roślin energetycznych.
Zakład posiada własny park maszynowy i zaplecze gospodarcze: budynki, garaże, warsztat naprawczy.

Stacja Badawczo – Dydaktyczna Samotwór

Adres:

tel. 71 316 19 33
54-533 Wrocław

Stacja znajdująca się w strukturze Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zlokalizowana jest w miejscowości Samotwór pod Wrocławiem. Na terenie tej stacji, na powierzchni 20,6 ha, uprawiane są następujące gatunki roślin sadowniczych: jabłoń – 60 odmian (13,8 ha), brzoskwinia – 40 odmian (2,6 ha), grusza – 29 odmian (0,9 ha), śliwa – 52 odmiany (0.7 ha), czereśnia – 12 odmian (0,6 ha), morela – 25 odmian (0,2 ha) oraz szkółki (0,2 ha). Stacja wyposażona jest w nowoczesną chłodnię zwykłą z kilkoma komorami o pojemności łącznej 240 ton owoców (2 komory po 100 ton oraz 3 komory mniejsze na 40 ton). Na terenie stacji prowadzone są różnorodne badania naukowe z zakresu szkółkarstwa oraz oceny podkładek i odmian różnych gatunków sadowniczych, a także doświadczenia dotyczące agrotechniki sadowniczej tj. cięcia i formowania koron drzew jabłoni, gruszy, brzoskwini i śliwy, uprawy gleby w rzędach drzew (ściółki organiczne, nieorganiczne i tzw. „żywe ściółki”), sposobu sadzenia (tradycyjnie i w tzw. redliny) oraz nawadniania.

Stacja Badawczo-Dydaktyczna Roślin Warzywnych i Ozdobnych w Psarach

Adres:

tel. 71 387 86 70; 71 387 86 16
ul. Główna 50
51-150 Wrocław